Laatste nieuws
arbeidsmarktmonitor

Vraag naar bedrijfsartsen groeit en dat blijft zo

Opvallend laag aantal vacatures voor huisartsen

5 reacties
Peter Hilz/ Hollandse Hoogte
Peter Hilz/ Hollandse Hoogte

Het valt niet mee om in de vraag naar bedrijfsartsen te voorzien. Coassistenten, basisartsen en zijinstromers moeten verleid worden om voor dit vak te kiezen.

De bedrijfsarts heeft zich opnieuw in de top tien van veel gezochte specialismen genesteld: hij is gestegen van 21 naar nummer 9 in de nieuwe Arbeidsmarktmonitor. De verslavingsarts – een relatief kleine beroepsgroep – voert de ranglijst aan, op de voet gevolgd door de ‘usual suspects’ psychiater, arts verstandelijk gehandicapten en klinisch geriater. Ook de arts spoedeisende hulp en de specialist ouderengeneeskunde hebben nood aan nieuwe collega’s.

De jongste Arbeidsmarktmonitor (AMM) is gebaseerd op cijfers over vacatures in de maanden juli, augustus en september 2018. Volgens het Capaciteitsorgaan, dat de gegevens laat verzamelen en onderzoeken, stonden er in het derde kwartaal 956 vacatures open voor medisch specialisten en profielartsen. Daarnaast werden 638 basisartsen gezocht en 113 aiossen.

Het Capaciteitsorgaan zegt in een toelichting bij de cijfers dat het om een indicatie gaat van de vraag op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om de trend. Bij sommige beroepen is niet helemaal duidelijk of de cijfers een exacte weerspiegeling vormen van de behoefte. Zo valt opnieuw het relatief lage aantal vacatures voor huisartsen op: 48 op een beroepsgroep van 13.634. Kennelijk wordt op andere manieren naar huisartsen gezocht.

Ook zegt de ranglijst niks over regionale krapte voor sommige specialismen zoals kinderartsen of vacatures door toegenomen werkdruk. ‘Radiologen geven aan dat hun productiviteit noodgedwongen is gestegen’, geeft programmasecretaris Olivia Butterman van het Capaciteitsorgaan als voorbeeld. ‘Zij moeten elk jaar meer beoordelingen doen met een gelijkblijvend aantal mensen, dus hebben ze veel meer werk. Er zijn oplopende wachttijden, maar er zijn ook productieplafonds – een gevolg van het hoofdlijnenakkoord. Als radiologen in een msb verenigd zijn, is het aan hen om vacatures open te stellen. Dit zijn ingewikkelde overwegingen.’

De nieuwe AMM bevestigt als gezegd de behoefte aan nieuwe bedrijfsartsen. Het tekort voor deze beroepsgroep speelt al langer en zal naar verwachting ook nog wel even aanhouden. Er speelt vergrijzing, dus meer bedrijfsartsen gaan binnen afzienbare tijd met pensioen, en de economie trekt aan, dus is er meer bedrijvigheid. Bovendien hebben bedrijfsartsen door de gewijzigde Arbowet een belangrijkere rol gekregen bij het signaleren en voorkómen van beroepsziekten en moeten ze de second opinion uitvoeren.

Het aantal bedrijfsartsen in opleiding neemt sinds vorig jaar wel beperkt toe, zo stond te lezen in een rapport over de aanpak van het tekort. ‘Arbodiensten hebben meer plekken voor de opleiding van bedrijfsartsen, maar daarvoor is onvoldoende belangstelling.’ Het is zaak, zo luidde het advies, om coassistenten, net afgestudeerde basisartsen en zij-instromers ‘te blijven verleiden’ om bedrijfsarts te worden. Mogelijk kan de arbeidsmarkt voor bedrijfsartsen ook profiteren van het feit dat er de komende jaren meer werkloze basisartsen en zelfs werkloze medisch specialisten zullen komen. Een deel van hen kan aan de slag als bedrijfsarts in opleiding.

lees ook: Download dit artikel (pdf)
werk inkomen arbeidsmarktmonitor opleiding carrière
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Edo Kraaier

  bedrijfarts,

  Ik wil graag reageren op de reactie van de onbekend gebleven collega in MC 01-02 van 10 januari 2019.
  Met het praktijkbeeld dat mijn collega schetst ziet de toekomst er inderdaad somber uit. Op die manier koerst de hele beroepsgroep in korte tijd ri...chting een burn out.
  Ik herken me niet in dit beeld.
  Het claimen van volledige ongeschiktheid komt voor, maar dit zijn in mijn praktijk incidenten. De meeste werknemers die ik spreek willen graag weer aan het werk. Ik neem ze serieus en luister oprecht naar wat zij te zeggen hebben. Zij hebben reële problemen, medisch of niet. Neem de tijd om deze goed in kaart te brengen. Help hen bij het oplossen ervan. De re-integratie maakt daar uiteraard onderdeel van uit.
  In bijna alle gevallen kom je zo tot afspraken waardoor een terugkeer in werk, eigen of ander werk mogelijk is.
  De nieuwe collega's die wij de afgelopen jaren hebben mogen verwelkomen herkennen dit gelukkig. Velen hebben gekozen voor een carriere in ons vak en zijn of gaan in opleiding.

 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Helaas een nogal herkenbare verzuchting van collega bedrijfsarts-bedrijfsarts. Een correcte observatie bovendien. Al eerder zijn hier 'noodsignalen' over afgeschoten, maar die hebben weinig tot geen effect gehad.

  Naar mijn opinie bevindt de NVAB ...- dé beroepsorganisatie van bedrijfsartsen - zich al sinds tien jaar in een chronische identiteitscrises. Ik verwijs naar opinie artikel in Medisch Contact met als titel: Terug in de moederschoot- uit 2007

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/terug-in-de-moederschoot.htm

  Korte samenvatting: de NVAB wil weg uit de sociale zekerheid en uit kolom SZW- met al die ingewikkelde sociaal maatschappelijke vraagstukken op je bord

  Zij wil 'terug' naar de zorg,onder regie van VWS én op basis van financiering vanuit zorgverzekeringswet. Soort SP light variant van het Nationaal Zorg Fonds. Maar dan speciaal voor bedrijfsarts. Want: wij (bedrijfsartsen) zijn dokters als alle dokters. Simpel toch ?

  Dat dit idee haaks staat op de praktijk van alledag wordt gemakshalve even 'vergeten'. Want de bedrijfsarts verdient grotendeels zijn boterham met sociaal medische begeleiding van zieke werknemers (middels spreekuur, sociaal medisch overleg en wvp rapportages). Goed voor 80% van tijdsbesteding.

  De frictie tussen wens (VWS) en praktijk (SZW) leidt soms tot komische taferelen, zoals het recente beklag van de NVAB dat VWS een 'blinde vlek heeft voor de bedrijfsarts .Dit werd bijna triomfantelijk uit geserveerd bij de laatste begrotingsbehandelingen.
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/nvab-vws-heeft-een-blinde-vlek-voor-bedrijfsartsen.htm

  Maar collega bedrijfsarts - bedrijfsarts zit morgen weer met 'uitdaging' in de spreekkamer. Getuige de observatie dat wellicht 80% procent (aldus NVAB) van het ZIEKTE verzuim geen MEDISCHE achtergrond heeft .

  Niet medische ziekteverzuim ? Kan dat dan ?

  https://www.trouw.nl/home/helft-zieke-werknemers-mankeert-medisch-niets~a7d34dc1/


 • Bedrijfsarts

  Bedrijfsarts, Brabant

  Het vak van bedrijfsarts wordt met het jaar zwaarder en minder leuk. In vergelijking met 10 jaar terug hebben wij steeds meer te maken met "uitdagingen". Ik zie meer en meer werknemers die beweren volledig arbeidsongeschikt te zijn maar waarbij ande...re motieven dan medische die claim onderhouden (motivatieproblemen, beschikbaarheidsproblemen, competentieproblemen en het verlangen naar een vervroegd pensioen) . Als je dat als bedrijfsarts durft uit te spreken, komt er een heel circus met klachten, second opinions, bedreigingen etc. op gang. Zeker 80 % van de casuïstiek die ik zie valt onder deze noemer. En wanneer we deze discussie niet aan gaan, worden we na 2 jaar wel weer door onze "collega's" van het UWV op de vingers getikt. De curatieve sector werkt nauwelijks mee en veel vaker tegen. Legio zijn de briefjes die ik krijg dat "iemand niet kan werken".

  Daarnaast zien we dagelijks werknemers die extreme wachttijden hebben voor behandelingen (en uiteraard bij ons komen klagen) en we zien de 60 jarigen samen met hun echtgenote die werken in fysieke beroepen maar totaal versleten zijn en waar de politiek tot op heden NIETS voor gedaan heeft. Het systeem van de WIA afschattingen keurt ze altijd wel goed voor sluiswachter, ergo < 35 %, 2 jaar WW en bijstand. Ik zie ook veel bedrijfsartsen vluchten in wat veiliger functies, richtlijnencommissies, visitatoren en steeds minder collega's in het veld werken.

  Wat misschien eens een enorme eye opener zou kunnen zijn voor de politiek, voor de KNMG en voor wie dan ook die klaagt over het tekort aan bedrijfsartsen ofwel die sowieso klaagt over bedrijfsartsen is het uitvoeren van een enquete onder alle bedrijfsartsen die nog in het veld werken. In feitelijk hoeft daar maar een simpele vraag in te staan, "zou je dit vak adviseren om te gaan doen aan je eigen zoon of dochter die net stralend van de universiteit komt. "

  Mijn kinderen worden gelukkig geen bedrijfsarts.
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Ik ben bang dat de cijfers betreffende de bedrijfsartsen een vertekend beeld geven. Een toelichting daarop
  1. De telling vindt plaats op basis van registratie cijfers begrijp ik. Volgens laatste cijfers zouden dat er 1688 zijn. Dat lijkt mij anno nu... te hoog ingeschat. Gezien eerdere inschattingen van de uitstroom en ledenlijst van NVAB
  2. Bovendien: onder groep 'geregistreerde' bedrijfsartsen zit fors grote groep wel geregistreerd/maar niet meer werkend. Ik schat die zelf in op 200-300. De babyboomers dus. Per jaar gaan meer dan honderd bedrijfsartsen met pensioen. En: dat is al paar jaar zo. En deze trend zet zich komende jaren onverminderd voort
  3. Naar mijn eigen inschatting moet het aantal 'beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijnde 'geregistreerde' bedrijfsartsen' op dit moment rond 1500 liggen, mogelijk zelfs nog lager.
  4. Dit aantal moet echter weer worden 'opgeplust' met groep van niet geregistreerde basisartsen die als arboarts/bedrijfsarts werken
  5. Die is eerder ingeschat op 500- 600 - een derde van de gehele populatie.
  6. Dus dat zou betekenen dat er rond de 2000 bedrijfsartsen/arboartsen werkzaam zouden zijn in Nederland.
  7. Dat lijkt weer niet in overeenstemming met berichten van de nijpende tekorten vanuit de werkvloer. Die zijn het laatste halfjaar fors toegenomen. Met prettige bijkomstigheid voor arbodiensten/bedrijfsartsen dat de tarieven weer fors ? stijgen.
  8. Overigens: dit probleem is niet nieuw. Het laatste rapport over deze problematiek is van de hand van SZW kwartiermaker van Gastel (2016/2017), waarbij pijnlijk aan het licht kwam dat de arbosector niet in staat blijkt dit probleem ZELF op te lossen.
  https://www.oval.nl/nieuws/rapport-aanpak-dreigend-tekort-bedrijfsartsen
  9. Daarnaast: het zal zich niet oplossen als de complementaire problematiek van de verzekeringsartsen niet wordt meegenomen. Want: dit blijken twee communicerende vaten.
  10. Maar deze aanvliegroute blijkt - tot nu toe - brug te ver voor zowel NVAB als NVVG.

 • K. Balwant-Gir

  Huisarts , Rotterdam

  Het aantal vacatures bij huisartsen klopt inderdaad niet. Wij hebben vaak een breed netwerk van ruim 200-300 waarnemers uit onze eigen regio. Het is opvallend lastig om momenteel een waarnemer te krijgen. Andere wegen middels advertenties worden pas ...in tweede instantie uitgerold en ook deze leveren vaak weinig op. De vraag is dus vele malen hoger dan het cijfer dat hierboven is weergegeven.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.