Artikel insturen

Arts in Spe ontvangt graag artikelen van jullie die relevant zijn voor geneeskundestudenten. We raden jullie aan om duidelijk stelling te nemen, een heldere rode draad in het verhaal aan te brengen en de boodschap waar mogelijk te illustreren met concrete voorbeelden en casuïstiek.

Praktische aanwijzingen

 • Lever de kopij aan via kopij@medischcontact.nl, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres. Je krijgt binnen vijf werkdagen bericht van ontvangst.
 • Geef duidelijk aan of het voor Arts in Spe of voor Medisch Contact bestemd is.
 • Beperk uw artikel tot maximaal 1500 woorden (exclusief referenties).
 • Vermeld maximaal vier auteurs.
 • Vermeld een e-mailadres voor lezers die willen reageren.
 • Gebruik zo min mogelijk Word-functies voor tekst- en paginaopmaak.
 • Geef aan of er bij auteurs sprake is van belangenverstrengeling.
 • Geef literatuurverwijzingen en noten met nummers op de juiste plaats in de tekst aan; de bijbehorende lijst graag onderaan het artikel.
 • Voorzie tabellen, schema’s en figuren van een bondige titel.

Voorwaarden

 • De inhoud van een artikel mag niet al elders gepubliceerd zijn.
 • De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren, te redigeren en in te korten.
 • De redactie maakt de (boven)titel, de tussenkoppen, het intro en de quotes.
 • Het auteursrecht van geaccepteerde artikelen vervalt aan de redactie.
 • De redactie heeft het recht bijdragen weer te geven op haar website artsinspe.nl.
 • Auteurs van aangeboden artikelen mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na definitieve afwijzing dan wel publicatie door Arts in Spe.

Let op! De inhoud van je schrijven mag niet ook al elders zijn gepubliceerd. Auteurs van aangeboden brieven mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na definitieve afwijzing dan wel publicatie in Arts in Spe.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.