Artikel insturen

Medisch Contact ontvangt graag artikelen van u die relevant zijn voor praktiserende artsen. Het meest kansrijk zijn teksten die passen bij het opiniërende karakter van het tijdschrift: ‘gezaghebbend met een snufje peper’. We raden u aan om duidelijk stelling te nemen, een heldere rode draad in uw verhaal aan te brengen en uw boodschap waar mogelijk te illustreren met concrete voorbeelden en casuïstiek.

Praktische aanwijzingen

 • Lever uw kopij aan via kopij@medischcontact.nl, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres. U krijgt binnen vijf werkdagen bericht van ontvangst.
 • Beperk uw artikel tot maximaal 1500 woorden (exclusief referenties).
 • Vermeld maximaal vier auteurs.
 • Vermeld een e-mailadres voor lezers die willen reageren.
 • Gebruik zo min mogelijk Word-functies voor tekst- en paginaopmaak.
 • Geef aan of er bij auteurs sprake is van belangenverstrengeling.
 • Geef literatuurverwijzingen en noten met nummers op de juiste plaats in de tekst aan; de bijbehorende lijst graag onderaan het artikel.
 • Voorzie tabellen, schema’s en figuren van een bondige titel.

Voorwaarden

 • De inhoud van een artikel mag niet al elders gepubliceerd zijn.
 • Artikelen dienen niet de vorm van een interview te hebben. Deze journalistieke vorm is voorbehouden aan onze eigen redacteuren.
 • De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren, te redigeren en in te korten.
 • De redactie maakt de (boven)titel, de tussenkoppen, het intro en de quotes.
 • Het auteursrecht van geaccepteerde artikelen vervalt aan de redactie.
 • De redactie heeft het recht bijdragen weer te geven op haar website medischcontact.nl.
 • Auteurs van aangeboden artikelen mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na definitieve afwijzing dan wel publicatie door Medisch Contact.


Reageren op een artikel

Onderaan elk artikel kunt u reageren; daarvoor dient u in te loggen.


Open reacties

Heeft u geen mogelijkheid tot inloggen of reageert u niet op een specifiek artikel of brief, dan kunt u die mailen naar kopij@medischcontact.nl. Een ingezonden reactie telt maximaal 300 woorden; de redactie heeft het recht inzendingen te redigeren en in te korten. Wekelijks wordt een selectie van de reacties in het blad gepubliceerd.

Let op! De inhoud van uw schrijven mag niet ook al elders zijn gepubliceerd. Auteurs van aangeboden brieven mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na definitieve afwijzing dan wel publicatie in Medisch Contact.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.