Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
4 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Halvering van openstaande vacatures voor specialisten

3 reacties

Door een aanscherping van de telmethode die het Capaciteitsorgaan hanteert, blijkt het absolute aantal vacatures voor medisch specialisten, basisartsen en aiossen nu meer dan gehalveerd.

Er is een groot tekort aan psychiaters, maar de krapte is minder groot dan eerdere cijfers suggereerden. In de nieuwe editie van de Arbeidsmarktmonitor van het Capaciteitsorgaan (CO) zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar 307 vacatures voor psychiaters, inclusief kinder- en jeugdpsychiaters. Dat is drastisch minder dan de 823 vacatures die het CO in het laatste kwartaal van 2017 telde en ook nog altijd minder dan de helft van de 683 vacatures in de eerste drie maanden van dat jaar.

De ranglijst van het relatieve aantal vacatures per beroepsgroep wordt aangevoerd door de arts verstandelijk gehandicapten met 28 openstaande vacatures – 11,3 per 100 vakgenoten. De nummer twee en drie zijn de ziekenhuisarts (3 vacatures, relatief 11,1%) en de verslavingsarts (17, 8,3%), die alle drie een betrekkelijk kleine beroepsgroep hebben waardoor het relatieve aantal vacatures per kwartaal meer fluctueert. De psychiater is gezakt naar plaats vier, gevolgd door de SEH-arts met 33 vacatures. Voor SEH-artsen stonden in het vorig kwartaal nog 65 vacatures te boek, dus ook daar is een fikse daling te zien.

De sterke vermindering van het absolute aantal vacatures is het gevolg van een verfijning van de onderzoeksmethode die het Capaciteitsorgaan hanteert. Alleen de aangeboden vacatures van de ‘echte’ werkgevers, de instellingen zelf, tellen voortaan mee. Bij het vergaren van de data worden vacatures bij uitzendbureaus, headhunters en detacheringsbureaus buiten beschouwing gelaten. Voorts tellen vacatures bij buitenlandse instellingen niet langer mee.

Signalen

Het CO liet in 2017 onderzoek doen naar het fenomeen dubbeltelling. Directe aanleiding was het grote aantal vacatures voor psychiaters en ‘signalen uit het veld’, aldus het Capaciteitsorgaan dat de data van openstaande banen laat verzamelen door vacaturesite Jobfeed. Uit het onderzoek bleek dat instellingen hun vacatures voor de meest gezochte specialisten vaak bij meerdere bureaus uitzetten en bovendien voor langere periodes. Dit zorgde voor een ‘vervuiling’ van de dataset, stelt het Capaciteitsorgaan vast. Voor de context: de Arbeidsmarktmonitor is ooit gelanceerd om de druk op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Als werkgevers hun vacatures uitzetten bij meerdere bureaus en bovendien langer ‘open’ laten staan, dan zegt dat mogelijk iets over de moeite die het kennelijk kost om vacatures te vervullen.

Het is overigens niet de eerste aanpassing van de onderzoeksmethode. Twee jaar geleden stapte het Capaciteitsorgaan over van een handmatige naar een digitale manier van tellen.

Door het filteren van de gegevens is het totale aantal vacatures voor specialisten en profielartsen gedaald van 2085 in het eerste kwartaal van 2017 naar 1046. Er lijken daardoor nu ook de helft minder basisartsen nodig: een behoefte van 1110 in het eerste kwartaal van 2017 tegen 522 nu. Voor aiossen zijn er nu 85 vacatures, tegen 132 in dezelfde periode vorig jaar. Met de daling van de aantallen vacatures is logischerwijs ook het aantal vacatures per 100 artsen van een beroepsgroep afgenomen. Voor artsen voor verstandelijk gehandicapten is dat nu 11,3 procent (was vorig kwartaal 21,3%), voor psychiaters 8,2 procent (was: 22,2%) en voor specialisten ouderengeneeskunde 5,9 procent (was: 16,4%).

Psychiaters

Het Capaciteitsorgaan noemt de verschillen ‘inderdaad groot’, maar zegt tegelijkertijd niet verrast te zijn. ‘Gezien de onderzoeken die we hebben laten doen, zat deze tendens erin. Deze nieuwe cijfers passen beter bij wat wij uit het veld horen’, zegt beleidsmedewerker Olivia Butterman van het Capaciteitsorgaan. ‘Psychiaters meldden ons dat we “te hoog” zaten met onze getallen’, voegt collega- beleidsmedewerker Tineke Zijlstra toe. ‘We hadden dit zelf nog onvoldoende in beeld.’ Butterman zegt dat het Capaciteitsorgaan ‘de tijd heeft genomen om de vacaturetelling eerst zorgvuldig te analyseren voordat we een wijziging invoeren’.

De vraag die zich opdringt is of deze uitkomsten nu wél in overeenstemming zijn met de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Het Capaciteitsorgaan erkent: ‘Harde garanties zijn er niet.’ Zijlstra: ‘Maar wat we doen is keer op keer verbeterslagen maken. We zoeken bewust naar meerdere bronnen voor onze getallen.’

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) noemt het desgevraagd ‘fijn dat het nieuwe onderzoek aantoont dat het aantal vacatures lager is dan uit eerder onderzoek bleek’. Het voegt evenwel toe dat zich ‘dit in de dagelijkse praktijk echter niet direct terugvertaalt, de patiënten merken hier nog niet voldoende van. Er zijn nog steeds onvoldoende psychiaters voor de diensten en de caseload is enorm. Kortom, de aantallen tonen aan dat er minder vacatures zijn dan aanvankelijk aangenomen. Maar dit betekent niet dat daarmee ook de problemen direct zijn opgelost. Dit heeft de volle aandacht van de NVvP.’

Zie voor actuele vacatures medischcontactbanen.nl
lees ook download dit artikel (pdf)

arbeidsmarktmonitor
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt sinds november 2015 als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt en loopbaanperikelen hebben haar speciale aandacht. Maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie, discussies rond calamiteiten en internationale gezondheid. Een enkele keer maakt ze een uitstapje naar de cultuurpagina’s om een boek te bespreken. Marieke is afkomstig uit de dagblad- en weekbladjournalistiek, ze heeft onder meer gewerkt bij NRC Handelsblad, Intermediair en OneWorld.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • JWvdB

  Arts, Amsterdam IJburg

  Het Hoofdlijnenakkoord Specialistische Zorg 2019 is ook al niet bevorderend voor meer vacatures medisch specialisten

 • Piet Janssen

  radioloog, Workum

  Als nu ook nog een onderscheid wordt gemaakt voor echte vaste banen en pseudo/tijdelijke banen als CdC krijg je nog een beter beeld. En dan ook nog dieper kijken naar de echte vaste banen waarbij de aanvullende voorwaarde is dat je eerst een 3 traps ...raket moet doorlopen van CdC, dan in loondienst van maatschap en deo volente je mag solliciteren in de (staf)maatschap met een goodwill regeling (na dus al 2 jaar bungelen en inverdienen).
  Het aantal echte vacatures waar je gewoon solliciteert voor direct een vaste plek in (staf)maatschap of vast dienstverband is op de vingers van 1 hand te tellen.

 • Maarten Otter

  psychiater SGLVG+, Bennekom

  Dag Marieke en alle andere betrokkenen. Toen ik nog in de GGZ werkte, merkte ik ook dat vacatures vaak dubbel geregistreerd stonden. Nu ik fulltime in de LVG psychiatrie werk, merk ik dat er nogal wat vacatures zijn die helemaal niet geregistreerd st...aan. Instellingen weten dat het moeilijk is om psychiaters te werven in sub-specialismen. Mijn boodschap: het aantal vacatures buiten de mainstream GGZ is waarschijnlijk hoger dan we nu inschatten. Als we dan ook nog de normen gaan hanteren voor goede psychiatrische zorg dan zullen we zien dat er werkplekken zijn waar psychiaters ontbreken en basisartsen, AVG-en, en te weinig psychiater-consulent uren de hoogste nog lenigen. In een beschaafd land zou wat mij betreft de lat wel wat hoger mogen liggen. Vriendelijke groet, Maarten Otter, psychiater SGLVG+

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.