Meer over inkomen

 • Bonden klagen staat aan over steun zorgverleners met postcovidsyndroom

  FNV en CNV slepen de overheid voor de rechter om financiële compensatie te eisen voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt zijn geraakt. ‘De overheid weigert tot op heden hulp te bieden om de urgente financiële nood die bij deze zorgmedewerkers is ontstaan, weg te nemen’, stellen de vakbonden. Ze hebben de staat daarom dinsdag gedagvaard.

 • Deel zorgmedewerkers extra beschermd tegen inkomensverlies

  Werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn voortaan extra verzekerd tegen een terugval in hun inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt, samen met verzekeringsmaatschappij Loyalis. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.

 • Subsidieregeling voor behoud zorgverleners met postcovidsyndroom

  Om zorgverleners die hun baan dreigen kwijt te raken vanwege langdurige postcovidklachten toch te behouden voor de zorg, heeft het ministerie van VWS een subsidieregeling opgezet. Werkgevers kunnen een subsidie van 1100 euro per maand aanvragen om verlenging van het contract voor minimaal zes en maximaal twaalf maanden mogelijk te maken.

 • ‘Verhoging uurtarieven zzp’ende artsen door nieuwe wet’

  Artsenorganisaties voorzien een flinke verhoging van de uurtarieven naar minimaal 75 euro per uur van zzp’ende (huis)artsen door nieuwe wetgeving rondom zzp’ers. LHV en FMS vrezen voor marktverstorende, tariefopdrijvende effecten, die zullen leiden tot verder stijgende zorgkosten.

 • Ommelander Ziekenhuis trapt nieuwe cao-acties af

  Ziekenhuismedewerkers voeren vanaf woensdag opnieuw actie om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen geeft de aftrap met het draaien van zondagsdiensten op doordeweekse dagen

 • 'Msb is geen machtsblok in ziekenhuis geworden'

  De invoering van de integrale bekostiging in ziekenhuizen lijkt geen effect te hebben gehad op het inkomen van medisch specialisten, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder zegt dat de aanvankelijke vrees dat vrijgevestigde artsen door de vorming van msb's een sterker machtsblok zouden vormen tegenover ziekenhuizen en daardoor hun inkomsten zouden verhogen, 'niet is bewaarheid'.

 • De vraag naar verslavingsartsen zal toenemen

  Uit de nieuwe ranglijst met vacatures voor medisch specialisten blijkt dat instellingen naarstig zoeken naar psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en ook kinderartsen.

 • Wat ga je verdienen als je arts bent?

  Het inkomen van dokters is een veelbesproken onderwerp. In de media wordt soms schande gesproken over de jaarsalarissen van medisch specialisten, terwijl sommige artsen zelf hun salaris niet al te hoog vinden. Wat verdient een arts eigenlijk, en waar hangt dat vanaf?

 • Zwangerschap huisarts stokt pensioenopbouw

  Het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof door zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals huisartsen, zou geen invloed moeten hebben op de pensioenopbouw binnen een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Staatssecretaris Menno Snel wil de regelgeving gaan aanpassen.

 • Meer werk voor artsen, en nog meer voor psychiaters

  Voor wie de arbeidsmarkt van artsen een beetje volgt, is het nauwelijks nieuws: alle soorten psychiaters zijn veelgevraagd. Zij voeren de jongste Arbeidsmarktmonitor aan, gebaseerd op cijfers over de maanden oktober, november en december 2017. Volgens

 • Apothekers klagen: meer zorg voor minder geld

  Apothekersorganisatie KNMP zegt dat apothekers steeds meer zorg voor minder geld moeten leveren. ‘De zorgvraag is in zes jaar tijd met 26 procent toegenomen, terwijl de nettovergoeding daalde.’

 • Afname opleidingsplaatsen wordt merkbaar

  In de kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt voor artsen wordt de afname van het aantal opleidingsplaatsen zichtbaar. En dat er in Noord-Nederland een specialistentekort zou zijn, klopt niet.

 • Toetsing topinkomens valt slecht bij LHV

  Onder huisartsen is onrust ontstaan over een brief van registerdienst CIBG, dat wil toetsen of zij onder de Wet normering topinkomens vallen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) raadt haar achterban aan de vragenlijst niet in te vullen, en vraagt minister Edith Schippers van VWS om opheldering.

 • Coassistenten gaan actievoeren

  Eind oktober gaan coassistenten op ludieke wijze actievoeren om aandacht te vragen voor hun positie. Dat maakt de werkgroep Tegemoetkoming Coassistenten bekend naar aanleiding van een nieuwe brief van minister Bussemaker van Onderwijs.

 • De onnodige spagaat tussen overwerkt en werkloos

  Terwijl beginnende artsen vaak moeilijk werk vinden, zijn veel gevestigde artsen burn-out. Met een combinatie van sabbaticals en andere vormen van deeltijd zouden beide partijen zeer gebaat zijn. Maar de concrete mogelijkheden daartoe zijn bedroevend schaars.

 • Arbeidsmarktmonitor

  Het norminkomen van de huisarts, de relatie tussen bestuur en medische staf; in dit dossier vindt u het laatste nieuws omtrent werk en inkomen.

 • Werk en inkomen

  Het norminkomen van de huisarts, de relatie tussen bestuur en medische staf; in dit dossier vindt u het laatste nieuws omtrent werk en inkomen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.