Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
2 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

De vraag naar verslavingsartsen zal toenemen

1 reactie
Getty Images
Getty Images

Uit de nieuwe ranglijst met vacatures voor medisch specialisten blijkt dat instellingen naarstig zoeken naar psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en ook kinderartsen.

Verslavingsartsen domineren de recente Arbeidsmarktmonitor, de lijst met vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar, die wordt aangeleverd door het Capaciteitsorgaan. Verhoudingsgewijs is de krapte groot; op elke honderd verslavingsartsen zijn er iets meer dan twaalf vacatures. De problematiek is lokaal: uit cijfers van vorig jaar en het jaar ervoor blijkt dat, gemeten naar het aantal inwoners, het grootste aantal vacatures voor verslavingsartsen is te vinden in Noord-Holland, Flevoland, Limburg en Groningen.

Daar moet meteen aan worden toegevoegd dat verslavingsartsen een kleine groep vormen. In absolute aantallen domineren, als het gaat om krapte, alle soorten psychiaters – dus inclusief de kinder- en jeugdpsychiaters. Maar ook de specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en SEH-artsen zoeken collega’s. Een stijger in de ranglijst vormt de reumatoloog, net als de kinderarts.

Volgens de Arbeidsmarktmonitor waren er in de maanden april, mei en juni ‘slechts’ 67 vacatures voor huisartsen (op een beroepsgroep van 13.516), in heel Zeeland zelfs geen één. Mogelijk is dit een vertekening van de werkelijke situatie. ‘We krijgen signalen dat er landelijk wel vacatures zijn voor huisartsen, maar dat deze via andere kanalen, onder meer social media, worden verspreid’, zegt Tineke Zijlstra, beleidsmedewerker bij het Capaciteitsorgaan. De trend is belangrijker dan de absolute cijfers zelf, merkt het Capaciteitsorgaan op. Daarmee geeft het zelf aan dat, ondanks pogingen om nauwgezet de bestaande openstaande betrekkingen te noteren, niet met zekerheid valt te zeggen of er net iets meer of minder vacatures zijn.

Alleenstaanden

Het Capaciteitsorgaan heeft voor het eerst een raming gepresenteerd voor het aantal verslavingsartsen. Tot nu toe verzorgden instellingen zelf de opleiding voor deze profielartsen. In het eind juli uitgebrachte rapport adviseert het Capaciteitsorgaan om in de periode 2019-2024 jaarlijks zestien tot achttien aiossen te laten instromen. Dat is iets meer dan de instroom in eerdere jaren, om zowel het hierboven genoemde tekort weg te kunnen werken als te kunnen voorzien in de toekomstige zorgvraag naar verslavingsartsen.

De vraag naar verslavingsartsen, een betrekkelijk jonge beroepsgroep die pas in 2012 is erkend door het College Geneeskundig Specialismen, zal de komende jaren groeien. Dat heeft een aantal redenen, zoals uitstroom van oudere artsen, maar ook sociale en culturele ontwikkelingen. De vraag naar verslavingsartsen is onder jonge generaties veel groter, maar ook de patiënten van verslavingsartsen verouderen.

Alleenstaanden nemen 60 procent van alle contacten voor hun rekening en naar verwachting zal deze groep groter worden. Zelf verwachten verslavingsartsen (rapport Nivel) een lichte stijging van de hulpvraag, onder meer door maatschappelijke veranderingen, zoals een toenemende acceptatie van het zoeken naar professionele hulp bij een verslaving.

Vacatures voor artsen

Lees ook

download deze arbeidsmarktmonitor (pdf)

werk inkomen arbeidsmarktmonitor opleiding carrière
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert is sinds eind 2015 journalist bij Medisch Contact. Arbeidsmarkt en internationale gezondheidszorg hebben haar speciale aandacht, maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie en internationale gezondheid. Marieke is een van de presentatoren van MC de Podcast en schrijft geregeld een bijdrage voor de rubriek Media en Cultuur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Gerard Breuker

    Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV, Zwagerbosch

    Graag zou ik willen kunnen bevestigen dat het dalende aantal vacatures voor verzekeringsartsen een dalende behoefte aan verzekeringsartsen weerspiegelt. In werkelijkheid blijft er echter voortgaand sprake van een stijgende behoefte aan verzekeringsar...tsen en aan artsen die binnen de verzekeringsgeneeskunde werkzaamheden willen en kunnen verrichten. Dagelijks blijven verscheidene collega's dan ook hun uiterste best doen artsen voor de verzekeringsgeneeskunde te interesseren. Ik kan mij voorstellen dat ook bij andere beroepsgroepen een dalend aantal vacatures een verkeerd beeld kan schetsen van de daadwerkelijke behoefte. Bijv. omdat vacatures niet of nauwelijks bruikbare reacties meer opleveren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.