Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
5 minuten leestijd
Achter het nieuws

Een basisarts in de huisartsenpraktijk: dé oplossing voor twee problemen?

Het is een kennismaking met het vak en het lost de gaten in het rooster op

2 reacties
Joris van Gennip/ANP
Joris van Gennip/ANP

In Amsterdam worden de komende tijd meer basisartsen ingezet in huisartsenpraktijken. Dat bespaart de overbezette huisarts tijd en kan tegelijkertijd de basisarts enthousias­meren voor de huisartsopleiding. Maar leent het vak huisarts­geneeskunde zich wel voor een basisarts?

Een basisarts, ofwel een arts niet in opleiding tot specialist (anios), in een huisartsenpraktijk was tot een paar jaar geleden een unicum, maar nu neemt het langzaam maar zeker toe. De huisarts­opleiding Maastricht bemiddelt sinds 2018 tussen het aanbod van aniossen en de vraag van huisartsenpraktijken. Onder meer daardoor begeleidt huisartsenpraktijk Medisch Centrum West Kerkrade inmiddels een aantal aniossen.

Bij de huisartsenpost Rotterdam-Rijnmond doen tien basisartsen avond-, nacht-, en weekenddiensten om het toenemende aantal consulten aan te kunnen. En bij de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), waar achttien haps in Amsterdam onder vallen, heeft sinds 2018 de helft van de haps ervaring met aniossen. Momenteel zijn bij SAG acht aniossen aan het werk, vorig jaar werkten er in totaal elf. De meeste aniossen zijn daar minimaal zes maanden tot maximaal een jaar in dienst. Een enkeling valt alleen in de zomer­periode in. ‘De ervaring met aniossen is tot nu toe positief’, vertelt Paulien van Hessen, bestuursvoorzitter van SAG. ‘Die is dermate positief dat we als Amsterdamse Huisartsen­alliantie hebben besloten om stadsbreed de komende jaren meer basisartsen in te zetten in praktijken die dat willen.’ De Amsterdamse huisartsen wil net als in Maastricht hierbij samen optrekken met de huisartsopleiding.

Meer instroom

De aanleiding om aniossen in te zetten was omdat basisartsen hier een paar jaar geleden zelf om vroegen, zegt Van Hessen. ‘We merkten dat hier behoefte aan was, zodat ze ervaring konden opdoen. Ze wilden meer kans maken op een opleidingsplek, of ze wilden erachter komen of ze die kant op wilden. In de basis­opleiding krijgen studenten namelijk maar beperkt te maken met het vak.’

Simon de Meulenaere, die in 2022 als anios in dienst was bij SAG, onderschrijft die motivatie: ‘Door mijn ervaring als basisarts wist ik zeker dat ik huisarts wilde worden. Anders was ik misschien nog lang blijven hangen als anios in het ziekenhuis, terwijl ik die kant niet op wilde. Ook denk ik dat andere basisartsen sneller voor de huisartsenopleiding zullen kiezen als zij de mogelijkheid hebben om anios te zijn.’

Uit recent onderzoek van het Capaciteits­orgaan blijkt dat een basisarts er drieënhalf jaar over doet om een opleidingsplek te vinden of te kiezen, en dat steeds meer opleidings­plekken in de huisartsenzorg onvervuld blijven. Een mooie oplossing dus? Er zijn geen harde cijfers dat aniossen in de huisartsen­praktijk leidt tot meer instroom in de huis­artsopleiding. Van Hessen schat dat 50 tot 75 procent van de aniossen bij SAG daarna daadwerkelijk kiest voor de huisartsenopleiding.

‘De begeleiding moet zeer strak geregeld worden’

Werkdruk verlichten

Een andere reden dat SAG basisartsen inzet is om de werkdruk van de huisarts te verlichten. Van Hessen: ‘We hebben deze aniossen inmiddels ook hard nodig binnen onze teams, omdat zij een deel van het werk van de huisarts overnemen. Zeker in achterstandswijken waar het lastig is om vaste huisartsen te vinden zijn zij een welkome aanvulling. Voorheen konden we vacatures nog wel invullen met vaste waarnemers, maar nu daalt toch wel het besef in dat we het echt anders moeten gaan doen. Uiteraard niet alleen met aniossen, maar ook met hulp van opkomende beroepen zoals verpleegkundig specialisten en physician assistants.’

Bespaart een anios de huisarts ook echt tijd? Ingrid Gerhardus, centrummanager bij SAG: ‘In het begin kóst het inwerken de huisarts natuurlijk tijd, omdat hij regelmatig uit zijn eigen spreekuur moet komen om een patiënt te beoordelen, maar op den duur is het een kwestie van in de ochtend en middag nabespreken van alle patiënten. Bij patiënten die vooral een luisterend oor nodig hebben kan de anios ook een waardevolle rol vervullen.’

Supervisie

De LHV heeft beschreven aan welke voorwaarden de supervisie van aniossen moet voldoen. Zo adviseert de LHV om een vaste supervisor te koppelen aan de basisarts. Bij SAG hanteren ze inderdaad die werkwijze. Gerhardus: ‘In principe wordt een anios altijd begeleid door een vaste huisarts die ook op de praktijk aanwezig is. Alleen bij onvoor­ziene ziekte kan het zijn dat een huisarts de supervisie op afstand doet. Tussen de superviserende huisarts en de basisarts moet namelijk vertrouwen ontstaan en de huisarts moet het gevoel ontwikkelen over wat hij wel en niet aan de anios kan overlaten.’ De Meulenaere vindt dat hij als anios goed is begeleid. ‘Er was er altijd een vaste huisarts aanwezig met wie ik kon overleggen. Zeker in het begin overlegde ik elke patiënt met de huisarts.’

Risico

Vincent van Vugt, huisarts bij praktijk Doccs in Amsterdam, juicht het toe dat meer artsen met het vak in aanraking komen, maar ziet ook wel een risico voor zowel de basisarts als de patiënt. ‘De begeleiding van aniossen moet zeer strak geregeld worden, want anders loopt de kwaliteit van de patiëntenzorg gevaar. Een huisarts die op fysieke afstand van de anios supervisie geeft, zou niet moeten kunnen.’ Dit laatste gebeurt al wel. De NOS meldde onlangs bijvoorbeeld dat bij praktijk de Veendokters in Drenthe het voorkomt dat er geen huisarts ter plekke is om de basisarts te superviseren. Van Vugt vult aan waarom dit zo belangrijk is: ‘Anders dan in het ziekenhuis varen we in de huisartsenpraktijk minder op diagnostiek en meer op het nietpluisgevoel. Dat ontwikkel je niet zomaar.’ Hij vreest dat het inzetten van aniossen een makkelijke en simpele oplossing kan worden om de huis­artsentekorten op te vullen, zeker in krimp­regio’s.

Continuïteit

Ook vindt Van Vugt dat het inzetten van aniossen afbreuk doet aan de continuïteit in het huisartsenvak. ‘Ik zou willen dat we vooral energie steken in het verbeteren van de randvoorwaarden, zodat huisartsen zich vaker en langduriger aan een patiëntenpopulatie verbinden. In het huidige systeem is het aantrekkelijker om waarnemer te zijn in verschillende praktijken. Minder administratieve druk en een betere beloning voor het leveren van continuïteit zouden daarin kunnen helpen.’

Van Hessen vindt het inzetten van aniossen nog altijd meer continuïteit geven dan het inzetten van losse waarnemers. ‘Zeker aniossen die een jaar lang in dienst zijn, zijn er lang genoeg om een band met patiënten op te bouwen.’

Toch vindt Van Hessen ook dat er een grens zit aan hoeveel aniossen een praktijk aankan. ‘We willen nog steeds dat onze centra vooral bestaan uit een vast team van huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners, aangevuld met andere vaste gezichten zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten. En niet dat de balans omslaat naar meer tijdelijke krachten dan vaste gezichten.’ Van Hessen hoopt desalniettemin dat het inzetten van aniossen nog normaler gaat worden, zodat best practices kunnen worden uitgewisseld. ‘Hele ziekenhuizen draaien met de onmisbare inzet van aniossen, dus het is eigenlijk bijzonder dat het in de huisartsenzorg zo lang heeft geduurd’. 

Lees ook:

Achter het nieuws huisartsgeneeskunde opleiding arbeidsmarkt anios werkdruk
 • Sophie Niemansburg

  Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • huisarts, Hoorn

  Nico Terpstra

  Onvermoeibaar wijzen verontruste huisartsen er op dat de positie van de praktijkhouder de crux is van de problemen in de zorg. Het manifest van 'Help de Huisarts Verzuipt' is ontstaan uit de zorgen van de beroepsgroep zelf. Zaken als... huisvesting, honorering en diensten werden benoemd. Meer Tijd voor de Patient is zogenaamd opgepakt (maar niet heus: een beetje geld er tegenaan gesmeten met een ondoorzichtige strategie waardoor huisartsen op verschillende momenten mogen "instromen" - waarom niet allemaal tegelijk? - mits ze door de stompzinnige tijdrovende hoepels van paranoide zorgverzekeraars springen). Deze extra administratieve belasting wordt door VWS verzwaard met een paranoide Wtza-verplichting. Praktijkhouders vallen uit en de nieuwe lichting huisartsen durft vanwege de overbelasting vaak niet meer in te stappen in het praktijkhouderschap. Voilà: de oorzaak en tevens de oplossing van de problemen: versterk de positie van de praktijkhouder door betere bescherming van zijn tijd.

  Maar wat gebeurt er nu: basisartsen mogen aan het vak ruiken? (ik zie en zag nog wel eens eerstejaars AIOS = huisarts in opleiding, en die weten en kunnen vaak verrassend weinig). Dus een extra lichting passanten met hun gebruiksaanwijzingen moet de overbelasting van de beroepsgroep gaan helpen oplossen, dus nog meer licht werk naar laaggeschoolde medewerkers zodat letterlijk elk consult en visite zware pathologie betreft? Wie gelooft dat dit een oplossing is, is gek.

 • G.K. Mitrasing

  Huisarts, Vogelvrij, Saint Lucia

  Huisartsen worden niet ontlast, door geen enkele maatregel behalve populatieverkleining. Hun last verschuift naar steeds complexere en zwaardere patiëntenpopulatie die bvb eerder in de tweede lijn werden begeleid. Over toename van verantwoordelijkhed...en en betere honorering lees ik alleen een wens.. ondertussen wordt het praktijkhouderschap nog steeds verder uitgehold.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.