Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

Artsenorganisaties pleiten voor meer opleidingsplaatsen

5 reacties

Verschillende artsenorganisaties trekken aan de bel over de tekorten in de opleiding en op de arbeidsmarkt en pleiten voor het opleiden van meer artsen buiten het ziekenhuis. Ze reageren hiermee op het advies van het Capaciteitsorgaan extra artsen in met name de sociale geneeskunde op te leiden én extra huisartsen. Woensdagmiddag debatteert de vaste Kamercommissie VWS over het over arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Zo wijzen de SBOH, KNMG, KAMG en GGD GHOR Nederland in een gezamenlijke brandbrief aan de Kamercommissie op het ernstige tekort aan artsen buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, artsen in de publieke gezondheidszorg, en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Ze stellen dat de instroom in de opleidingen fors achterloopt op de instroom die wordt geadviseerd door het Capaciteitsorgaan. Ze pleiten er onder meer voor dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de beweegredenen van de ongeveer 7500 basisartsen die op dit moment wachten op een opleidingsplek, om niet te kiezen voor een opleiding of baan buiten het ziekenhuis.

Publieke financiering

In een bericht op de eigen website pleit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor publieke financiering van de opleiding van bedrijfsartsen – waar ook sprake is van een te kleine instroom in de opleiding. Deze wordt op dit moment gefinancierd door arbodiensten, maar volgens de NVAB wíllen veel kleinere arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen wel opleiden, maar kunnen ze dat financieel niet opbrengen. Daarnaast zouden grotere arbodiensten terughoudend zijn, uit vrees mensen op te leiden voor de concurrent.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stelt in berichten op de eigen website onder meer dat het aantal opleidingsplekken voor huisartsen structureel moet worden verhoogd en het advies van het Capaciteitsorgaan volledig moet worden overgenomen. Wel zegt de LHV dat de huisartsenzorg het niet gaat redden met alleen meer huisartsen en medewerkers. Er zal wat de LHV betreft ook moeten worden ingezet op het verlagen van de werkdruk en het anders organiseren van de zorg.

Lees ook

Nieuws werk opleiding arbeidsmarkt huisartsen artsentekort
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.F.J. Kools

  huisarts, Loon op Zand

  Er is een huisartsentekort en dit wordt alleen nog erger zo schijnt het.

  Is een deeltje van de oplossing om meer mannelijke huisartsen aan te werven op de opleiding?

  Die werken over het algemeen iets minder parttime dan vrouwelijke collega’s.
  ...
  Mannelijke huisartsen tonen ook vaak een iets andere manier van werken, benadering en omgang, wat voor de patiënt een voordeel kan zijn in de nu vaak overwegend vrouwelijke huisartspraktijken (vrouwelijke huisartsen, vrouwelijke doktersassistenten, vrouwelijke POH’s). Er is een duidelijke scheefgroei ontstaan.

  Ikzelf word dit jaar 63 jaar en ook voor mij als enige man in een 'vrouwenpraktijk’ zal de komende jaren opvolging gezocht moeten worden.

  Moet het Capaciteitsorgaan of het College van hoogleraren huisartsgeneeskunde die adviezen geven over de instroom in de huisartsenopleiding hier niet iets mee?

  Of wie durft die stoute schoen aan te trekken lijkt het wel.

  Mannen (tijdelijk) de voorkeur geven in de huisartsopleiding is toch een heel eenvoudige maatregel.

  • Apotheekhoudend huisarts, Streefkerk

   Bart Bruijn

   Ook u pakt het probleem aan de achterkant aan. Dat is de verkeerde kant.

   Gegeven is, dat de opleidingen nu al niet vol komen.

   Punt.

   Dat heeft niets te maken met mannen en vrouwen, er willen er gewoon te weinig de opleiding d...oen, omdat het na de opleiding niet aantrekkelijk genoeg is om full time te werken. Dát is de voorkant.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  We oogsten nu wat al langere tijd wordt gezaaid, een zogenaamde "efficiënte" zorg, kosteneffectief. Een zo groot mogelijke inzet zonder dat er "leegloop" is. We hebben tijdsafspraken gemaakt voor spreekuurlengte bij bijvoorbeeld de huisarts, waarschi...jnlijk gebaseerd op een vorm van "algoritme" die is ontstaan in een tijd dat artsen dachten van "ach zoveel tijd heb ik niet nodig voor een consult" waardoor er tijdsregistraties zijn gebruikt die eigenlijk niet representatief zijn geweest, maar daar zitten we nu aan vast. Kan iemand mij vertellen hoe je in 10 minuten bij een nieuwe patiënt een volledige anamnese kunt doen, een overdenking kan doen, een verslag kan opschrijven, een diagnose kan stellen, een therapie kan bedenken en een recept schrijven? Volgens mij kan niemand dat. Vinden we het gek al die doorverwijzingen naar het ziekenhuis? Vinden we het gek dat patiënten telkens terugkomen in het spreekuur?
  Vinden we het nu gek dat er te weinig artsen zijn die de tijd willen nemen om op te leiden? De meeste artsen zijn al blij als ze hun spreekuren en verrichtingen hebben afgehandeld en hun lijsten hebben ingevuld, in de hoop dat ze hun verrichtingen goed hebben gedeclareerd.
  Waarom zijn er wachtlijsten in de zorg? Omdat de zorg continu volledig bezet is, er is geen enkele "leegloop", Ondertussen wordt Nederland telkens zieker en zieker, de druk op de zorg neemt alleen maar toe. Wie stopt deze waanzinnige race? In Nederland moet er toch nog wel genoeg geld zijn, want we betalen met zijn allen zo'n hoge energieprijs dat de energiebedrijven exorbitante winsten maken. Dat betalen we ook met zijn allen, waarom dan niet wat extra geld voor de zorg?

 • A.M. Brunet de Rochebrune-Loog

  Arts Maatschappij en Gezondheid

  Regeren is vooruitzien? Een specialist opleiden die ook kan opleiden kost minimaal 10 jaar.
  Het ministerie heeft echt wat uit te leggen, zeker na een Covid-pandemie.
  Na jaren NIET investeren in Preventie en Volksgezondheidszorg met afbraak aan med...ische (wetenschappelijk onderbouwde) kennis en kunde in de openbare volksgezondheid (artsen Maatschappij & Gezondheid), wordt het probleem nu gelegd bij werkgevers die onvoldoende zouden willen investeren in opleiding!
  Lees het alarmerende Deelrapport-4 van het Capaciteitsorgaan: indien er op de huidige manier wordt doorgegaan zijn er over 5 jaar nog maar heel weinig of geen enkele arts meer werkzaam in de openbare volksgezondheidszorg! (blz 55)
  Nu al zijn er onvoldoende opleiders beschikbaar om zoveel AIOSsen op te leiden: voor bijvoorbeeld Indicatie & Advies KNMG is een instroom van 943% noodzakelijk!
  Feit is dat VSW GEEN financiering van de specialistenopleiding Sociaal Geneeskundigen (Cluster 3) tot nu toe heeft willen vergoeden zoals zij wel ruimhartig doen voor geneeskundig specialisten voor Cluster 1 en 2. Zo creëer je geen gelijk speelveld waar basisartsen ook buiten de 'kliniek' voor een specialisme kunnen kiezen. En Cluster 3 artsen werken preventief voor de hele bevolking!
  Waar blijft effectief beleid om de Nederlandse Volksgezondheid te verbeteren met het VOORKOMEN van ziekte in plaats van het achteraf te repareren? Dat beleid begint met het goed opleiden van geneeskundig specialisten!

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn

  Verhogen van het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen? Het zoveelste voorbeeld van aanpakken van een probleem aan de achterkant. Begin eens aan de voorkant.

  Ten eerste is de uitstroom enorm en is het niet aantrekkelijk om full... time te werken. Kijk, dát is de voorkant.
  Ten tweede slaagt men er nú al niet in om de opleidingsplaatsen vol te krijgen!!! Wat moet je dan met meer opleidingsplaatsen? Het is aan de overkant van de rivier uiterst onaantrekkelijk om te verblijven, dus komen er geen mensen naar de overkant. Logisch. Maar ze zijn daar wel nodig. Oplossing: laten we een grotere pont nog leger laten varen.

  Dom hè?

  Ja.

  De oplossing is meer dan simpel. Echt. Alleen, niet snel. Zo werkt het niet. Meer dan 20 jaar verwaarlozing laat zich niet in een jaartje oplossen. Zeker niet als het zo'n 10 jaar kost om een huisarts te produceren.

  De oplossing? O ja.

  MAAK HET WERK GEWOON WEER AANTREKKELIJK!!

  Meer niet. Echt. En moet je dan eens zien.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.