Inloggen
Laatste nieuws
Irene Mathijssen
3 minuten leestijd
kwaliteit

Veilige cosmetische chirurgie is het doel

1 reactie

Plastisch chirurgen willen geen monopolie, wel hogere kwaliteit

Verkeerd uitgevoerde cosmetische ingrepen kunnen veel leed veroorzaken bij patiënten. Dat is de reden dat plastisch chirurgen hoge kwaliteitseisen stellen. Het verwijt dat ze alleenheerser willen zijn in deze lucratieve markt, is onterecht.

In de leidraad ‘Plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ (zie www.nvpc.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) worden criteria gegeven waaraan een kliniek, een plastisch chirurg en het behandeltraject moeten voldoen om kwaliteit en veiligheid van esthetische behandelingen te garanderen. De NVPC en Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) vonden het noodzakelijk om deze regelgeving te maken, aangezien plastisch chirurgen veelvuldig worden geconfronteerd met complicaties die ontstaan door ondeskundig uitgevoerde behandelingen. De wet geeft namelijk geen enkele basis voor kwaliteitsborging.
Als wetenschappelijke vereniging kun je uiteraard alleen maar regelgeving maken voor je eigen leden. Om die reden wordt er in de NVPC-leidraad alleen over plastisch chirurgen gesproken. Aangezien er veel meer partijen actief zijn in dit vakgebied, variërend van niet-artsen tot basisartsen, huisartsen en diverse medisch specialisten, is de leidraad aan alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten voorgelegd met het voorstel om deze aan te passen voor de eigen beroepsgroep. De intentie van de NVPC is dus dat de leidraad zal fungeren als blauwdruk voor alle andere medisch specialisten. Het hardnekkige verwijt van buitenstaanders dat de leidraad een middel van de plastisch chirurgen is om een monopoliepositie voor de esthetische chirurgie te bewerkstelligen, is hiermee aantoonbaar onjuist (zie het artikel Strijd om de cosmetische markt, MC 19/2012: 1142).

Misleidende namen
De NVPC en NVEPC hebben wel een uitgesproken mening over wie cosmetische chirurgie mogen uitvoeren. Chirurgische cosmetische ingrepen dienen voorbehouden te zijn aan specialisten met een chirurgische opleiding én aantoonbare scholing, nascholing en toetsing in de esthetische chirurgie. Niet-chirurgische cosmetische behandelingen vereisen eveneens opleiding en toetsing, omdat ook die tot ernstige complicaties kunnen leiden indien ze onjuist worden uitgevoerd.

De NVPC en NVEPC vinden het een positieve ontwikkeling dat de basisartsen verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) het voornemen hebben om zich op kwaliteit te onderscheiden door het opzetten van een opleidingsprogramma, inclusief nascholing en visitatie. De NVCG heeft een verzoek gedaan om hierin gezamenlijk op te trekken en daar is positief op gereageerd.
De NVPC en NVEPC strijden voor kwaliteit en veiligheid en tegen misleiding van patiënten. Iedere arts moet eerlijk en duidelijk zijn over zijn titel en deskundigheid. Het is juridisch niet toegestaan aan basisartsen om de term ‘cosmetisch chirurg’ te gebruiken, aangezien zij niet zijn opgeleid tot chirurg. Het is ook misleidend, omdat de term bij de patiënt de indruk wekt dat de betreffende arts een plastisch chirurg is, wat vrijwel nooit het geval is.

In dat kader is er kritiek te plaatsen bij de naam van de vereniging die Robert Boonen, basisarts, heeft opgericht: Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie. En ook de naam Werkgroep Plastische Aangezichtschirurgie (WPAC) is misleidend, omdat het hier gaat om kno-artsen, niet om plastische chirurgen. ‘Esthetische aangezichtschirurgie’ zou derhalve een betere benaming zijn.

Lage standaard
In januari 2010 kwam vanuit Oostenrijk het voorstel om te komen tot een Europese norm voor esthetische behandelingen. Het verzoek werd vervolgens door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aan zoveel mogelijk belanghebbende partijen voorgelegd. Naast de NVPC en de NVEPC nemen vele andere partijen die cosmetische ingrepen uitvoeren hierin deel. Deze partijen moeten nu binnen de NEN-werkgroep tot consensus komen over de inhoudelijke zaken.

Het is vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid zeer te betreuren dat een aantal eisen uit de leidraad ‘Plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ niet door de meerderheid van de deelnemers van de werkgroep worden gedragen. Zo is er geen overeenkomst bereikt over de eisen waaraan een behandelruimte moet voldoen, over het verbieden van gratis consulten en een beleid om zo min mogelijk reclame voor esthetische behandelingen te maken.

Het ziet er naar uit dat er een lage standaard van kwaliteits- en veiligheidseisen zal voortkomen uit de NEN werkgroep. Desondanks blijft de NVPC staan voor de hoge eisen die zij stelt aan haar leden zoals gedefinieerd in de leidraad. Kwaliteit en veiligheid van de patiënt staan voorop en esthetische chirurgie dient identieke eisen te kennen als medisch noodzakelijke behandelingen. Wij hopen dan ook dat de leidraad alsnog een brede implementatie zal krijgen binnen de wetenschappelijke verenigingen. Tenslotte is zowel patiënt als behandelaar gebaat bij een hoge standaard van zorg.

Namens de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC),
Irene Mathijssen, plastisch chirurg en voorzitter NVPC

Correspondentieadres: i.mathijssen@erasmusmc.nl
c.c.: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld.


Meer lezen:
kwaliteit plastische chirurgie NVPC cosmetische chirurgie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.