Meer over opinie

 • Alcohol is niet normaal

  Maar weinig culturele gewoonten berokkenen zóveel schade als alcoholconsumptie, zien mdl-­artsen Henk-Marijn de Jonge en Yvo Kortmann dagelijks in hun spreekkamer. Een pleidooi om alcoholgebruik te ‘denormaliseren’.

 • Laat het herhaalrecept bij de medisch specialist

  De gewoonte van specialisten om herhaalreceptuur bij de huisarts onder te brengen, zorgt voor veel ruis en onduidelijkheid. In Oirsbeek hebben de huisartsen daarom afgesproken dat de specialist dit blijft verzorgen. En dat werkt goed.

 • Meer regels ontregelt de zorg

  De toenemende hoeveelheid regels en wetten in de gezondheids­zorg leidt tot onrust en onzekerheid op de werkvloer, omdat zorgverleners met onvoorziene consequenties geconfronteerd worden. Psychiater Joost Mertens ondervindt dit aan den lijve en roept de overheid op om in te grijpen.

 • Wees alerter op disfunctioneren

  De omgeving waarin medisch specialisten werken, is onvoldoende oplettend en corrigerend ingericht om effectief op te treden. Een doeltreffender systeem met onafhankelijke beoordelingen en hardere sanctiemogelijkheden is wenselijk.

 • Koers op huisartsen in loondienst

  Veel jonge huisartsen die nu als zzp’er werken, willen geen praktijk­houder worden. Te veel gedoe, te veel stress. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen vastigheid willen. Loondienst heeft, zeker nu er een nieuwe cao is, veel voordelen en zou weleens de oplossing kunnen zijn voor het huisartsentekort.

 • Hart-longmachine op de traumahelikopter? Doe het niet!

  Onlangs is besloten om traumahelikopters uit te rusten met een draagbare hart-longmachine (ECMO). Maar de nadelen hiervan zijn groot, waarschuwt afdelingshoofd intensive care Diederik van Dijk. Een pleidooi tegen een dure en onwerkzame interventie, die ook nog schadelijk kan zijn.

 • Gezondheidszorg moet meer tempo maken bij verduurzaming

  De ecologische voetafdruk van de Nederlandse gezondheidszorg is veel te groot, dat is bekend. Om die te verkleinen bestaan veel goede initiatieven. Alleen… het gaat allemaal veel te langzaam. Radicale keuzes zijn nodig.

 • Vluchtelingen horen niet in isolatie

  Hoewel ze geen misdrijf hebben begaan, worden uitgeprocedeerde vluchtelingen vastgehouden in detentiecentra en gestraft met de isoleercel. Stop hiermee, zeggen deze twee psychiaters.

 • Onderschat het gevaar van agressieve honden niet

  Terwijl de discussie over wolven almaar emotioneler wordt, sluimert er intussen al decennia een veel groter gevaar. Waar wolven nog nooit een mens hebben aangevallen, zien wij dagelijks de gevolgen van bijtwonden door hoogrisicohonden. Tijd voor actie.

 • Ruim aanbod dialysecentra remt optimale zorg

  Transplantatie of – als dit niet direct mogelijk is – thuisdialyse is de beste behandeling voor nierpatiënten. Het merendeel komt echter in een dialysecentrum terecht. Onderzoeker Steef Redeker en hoogleraar Jan van Busschbach pleiten voor een reductie van deze centra.

 • De bedoeling van ­huisartsenzorg

  De huisartsenzorg raakt verstopt door ­stijgende werklast en krapte elders in de zorg, signaleren ­huisartsen Dorien Zwart en Henk Schers. Om de cruciale rol van de huisarts toekomstbestendig te maken stellen ze scherpe keuzes voor. Vier kernwaarden helpen om bij de bedoeling van het vak te blijven.

 • Hervorm niet de spoedpost maar de hele acute keten

  Op de Spoedeisende Hulp komen tegenwoordig veel mensen terecht met een plotse verslechtering van een chronische ziekte. Dat kost een stuk meer tijd dan een gebroken been. Zo stagneert de SEH. Maar afdelingen sluiten is niet de oplossing, waarschuwen internisten Frank Bosch en Prabath Nanayakkara.

 • Zonder erkenning komt spoedeisende geneeskunde niet verder

  Dat spoedeisende geneeskunde in Nederland nog steeds niet erkend is als specialisme, lijkt vooral door de onterechte angst voor concurrentie op de bestaande geldstromen binnen de zorg te komen, stellen SEH-artsen Maarten Kok en Hester Ticheler. Terwijl volwaardige erkenning broodnodig is voor behoud van het vak.

 • Niet langer wachten met aanscherpen kankerpreventie

  De sterfte aan kanker is verontrustend hoog in Nederland, vergeleken met andere hoge-inkomenslanden. Een intensiever en efficiënter preventie­beleid is dringend nodig, waarschuwen deze kankerdeskundigen. En vooral de overheid is aan zet.

 • Laat ook jouw stem horen: KNMG-onderzoek Euthanasie

  De KNMG wil meer inzicht verwerven in de houding van artsen ten aanzien van euthanasie. Naast de bevraging van het KNMG Artsenpanel, nodigen we expliciet alle artsen uit om aan dit onderzoek deel te nemen.

 • Wat een kostbaar tijdverlies

  De dood van zijn moeder zet huisarts Arjen Göbel aan het denken over wat echt belangrijk is in het leven. In ieder geval niet de bureaucratische rompslomp waar zijn mailbox elke dag mee volstroomt.

 • Centraal Tuchtcollege vliegt uit de bocht

  In hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege wordt de registratie van een bedrijfsarts doorgehaald. Een onbegrijpelijke en onwenselijke uitkomst, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben.

 • Vroeg opsporen of écht voorkomen?

  ‘Voorkomen is beter dan genezen. En hoe eerder we ziekten kunnen opsporen, hoe beter.’ Zo luidde de inleiding van het bericht van minister Ernst Kuipers op LinkedIn, over het grootschalige, gesubsidieerde onderzoek naar thuistesten op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade.1 Het doel is om op basis van dit onderzoek over vijf jaar een bevolkings­­onder­zoek voor alle 50- tot 75-jarigen in te stellen. Het is te hopen dat het risico op overdiagnostiek en medicalisering hierbij kritisch wordt onderzocht, zodat gezonde mensen straks niet een kleine minderheid vormen. In ieder geval is de stelling van de minister te kort door de bocht.

 • Zonder moreel kompas zijn we stuurloos

  Sinds het wegvallen van religie als moreel kompas zijn we overgeleverd aan consumptiedrang en instant satisfaction. Dat dat ongezond is blijkt elke dag uit volle wachtkamers. Een roep om herbezinning.

 • Ons beroepsgeheim staat onder druk

  Nieuwe wetten dwingen artsen steeds vaker om informatie over hun patiënten te delen. Terwijl dit de veiligheid van de samenleving juist niet ten goede komt, stellen psychiaters Houkje Tamsma en Leontine ten Hoopen.

 • Is de samenleving gek of de patiënt?

  In een maatschappij waar zekerheden en ankerpunten zijn wegvallen, zijn er groepen mensen voor wie de ggz hopeloos tekortschiet. We mogen hun niet de rug toekeren, vindt oud-psychiater Armand Höppener en hij doet suggesties om dat te voorkomen.

 • Tuchtrecht zou meer moeten focussen op proces dan op uitkomst

  Het huidige medisch tuchtrecht voldoet niet, stellen internist Sara-Joan Pinto-Sietsma en cardioloog Ton Oude Ophuis. Een beter systeem zou zijn om te zoeken naar verbetering in processen voorafgaand aan gebeurtenissen, in plaats van achteraf te oordelen over deels toevallige uitkomsten.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.