Meer over loondienst

 • Arts hoeft loondienstsubsidie niet terug te betalen

  Het ministerie van VWS heeft onterecht een loondienstsubsidie teruggevorderd bij een gepensioneerd anesthesioloog. Tot dat oordeel komt de rechtbank Oost-Brabant. Voor zover bekend is dit de eerste rechtszaak waarbij een arts in zo’n terugvorderingszaak in het gelijk wordt gesteld.

 • Arts bestrijdt onverwachte terugvordering loondienstsubsidie

  Weggezet als fraudeur, aangetast in zijn eer en goede naam. Zo voelt een anesthesioloog zich, nu het ministerie van VWS onverwachts een ton terugvordert die aan de arts werd toegekend via een loondienstregeling. Dat gaf hij aan tijdens een rechtszaak over deze vordering.

 • Artsen moeten soms geld voor overstap naar loondienst terugbetalen

  Negentien van de ruim vijfhonderd vrijgevestigde medisch specialisten die gebruikmaakten van een regeling om naar loondienst over te stappen, hebben deze subsidie terug moeten betalen. Deze artsen bleken om verschillende redenen niet te voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling. Enkele betwisten dat tot aan de rechter.

 • Koers op huisartsen in loondienst

  Veel jonge huisartsen die nu als zzp’er werken, willen geen praktijk­houder worden. Te veel gedoe, te veel stress. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen vastigheid willen. Loondienst heeft, zeker nu er een nieuwe cao is, veel voordelen en zou weleens de oplossing kunnen zijn voor het huisartsentekort.

 • Kuipers zet plannen verplichte loondienst medisch specialisten door

  Medisch-specialistische bedrijven (msb’s) moeten in 2023 en 2024 voldoende verbetering laten zien in de transformatie naar passende zorg en het tegengaan van perverse (productie)prikkels. Als dat niet lukt moeten alle medisch specialisten verplicht in loondienst. Minister Ernst Kuipers van VWS is nu bezig met het voorbereiden van regelgeving om dat voor elkaar te krijgen.

 • Treiterij en intimidatie van artsen nemen weer licht toe

  Ongewenst gedrag tegenover artsen en zorgverleners nam tijdens de coronaperiode aanmerkelijk af – mogelijk vanwege verminderd patiëntencontact. Daarna nam het aandeel weer toe. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021, die jaarlijks wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder ruim 41 duizend werknemers.

 • Vuist tegen verplichte loondienst

  Vrijgevestigd medisch specialisten hebben eensgezind van zich laten horen in de loondienstdiscussie. Wat hen betreft is er geen enkel argument dat de plicht tot loondienst rechtvaardigt.

 • Medisch specialisten in touw tegen verplichte loondienst

  Een ‘maximale demotivator’ die enkel tot nieuwe problemen leidt. Zo noemen de zestig Nederlandse medisch-specialistische bedrijven (msb’s) de dreigende plicht tot loondienst die het kabinet hen voorhoudt. In een manifest spreken de msb’s zich daartegen uit. ‘We zijn het zat’, aldus vaatchirurg en woordvoerder namens de msb’s Paul van Schaik.

 • ‘Nader onderzoek’ naar loondienstplicht medisch specialisten

  De vraag of medisch specialisten tot loondienst moeten worden verplicht, vergt ‘nader onderzoek’. Dat heeft VWS-minister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer laten weten. Loondienstplicht blijft volgens Kuipers een optie als middel om de transformatie naar meer passende zorg mogelijk te maken.

 • Verzoek om ledenraadpleging psychiaters niet gehonoreerd

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) gaat geen ledenraadpleging houden, waar door enkele honderden psychiaters om is gevraagd. Wel zegt de NVvP de zorgen te delen die psychiaters hebben over hun positie en de uitoefening van hun vak, en zich daar op andere manieren voor in te zetten.

 • Coalitieakkoord: ultimatum medisch specialisten en rem op groei zorgkosten

  De nieuwe coalitie stelt een ultimatum aan medisch-specialistische bedrijven om verbeteringen door te voeren voor onder meer de transformatie naar passende zorg en het afremmen van perverse (productie)prikkels. Als dat niet binnen twee jaar lukt, gaan alle medisch specialisten in loondienst. Regelgeving daarvoor wordt voorbereid.

 • Psychiaters willen achterban horen over loondienstomstandigheden 

  Onder de noemer ‘Loondienst moet lonen’ vragen psychiaters de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) om een ledenraadpleging te houden over onderwerpen als arbeidsomstandigheden en bestuurlijke invloed voor psychiaters in loondienst. Het verzoek is na een inzameling van handtekeningen voorgelegd aan de NVvP.

 • Kamermeerderheid vraagt om loondienst voor medisch specialist

  Een Tweede Kamermeerderheid van 88 zetels heeft zich uitgesproken voor het in loondienst brengen van alle medisch specialisten. Twee van de vier huidige coalitiepartijen uit het demissionaire kabinet hebben zich uitgesproken tegen verplichte loondienst, twee van de vier vóór.

 • ‘Geef medisch specialisten de zeggenschap die ze verdienen’

  Het vraagstuk wel of geen verplichte loondienst voor ziekenhuisartsen staat sinds de verkiezingen weer vol in het spotlicht. Loondienst is één van de veranderingen die Bernhoven-directeur Peter Bennemeer doorvoerde om het Udense ziekenhuis anders te organiseren. Maar hij pleit vooral voor een ‘volwassen rol’ van artsen binnen ziekenhuizen.

 • Specialisten verplicht in loondienst oké, mits…!

  Half april verscheen in opdracht van de vaste Kamercommissie voor VWS een rapport over het verplicht dienstverband voor alle medisch specialisten. De FMS reageerde kritisch en pleit voor nader onderzoek. Maar hoe hard moeten we nog vasthouden aan de vrijgevestigde specialist?

 • D66: ‘Verplichte loondienst noodzakelijke maatregel’

  Een verplichte overstap naar loondienst voor medisch specialisten is één van de maatregelen om de noodzakelijke veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. De nieuwe D66-zorgwoordvoerder Wieke Paulusma zegt dit, in reactie op een recent rapport van advocatenkantoor AKD.

 • Medisch specialist wil niet verplicht in loondienst

  Een meerderheid van de Tweede Kamer wil graag dat alle medisch specialisten in loondienst komen. In opdracht van de commissie VWS is een advocatenkantoor nagegaan in hoeverre een verplichte overstap juridisch haalbaar is.

 • Is het gras groener in de woestijn?

  Deze week stond er een uitgebreid artikel in Het Financieele Dagblad waarin de beloning van de medisch specialisten onder de loep werd genomen. De titel ‘Moeten medisch specialisten (nu dan echt) in loondienst?’ gaf al aan dat dit onderwerp nu van echt belang is, zo vlak voor de verkiezingen. Die immer veel te zelfstandige, eigenwijze en duur betaalde specialisten toch.

 • CPB: ‘Meeste partijprogramma’s zorgen voor hogere zorguitgaven’

  Van de tien politieke partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau willen er zeven in de aankomende jaren extra geld uittrekken voor zorg. De SP wil het meest extra geld uittrekken voor de zorg, gevolgd door DENK, PvdA en GroenLinks. VVD en ChristenUnie willen hetzelfde besteden en D66 iets minder.

 • PvdA past artseninkomsten in verkiezingsprogramma aan

  De PvdA heeft een tekst in het verkiezingsprogramma over de verdiensten van artsen aangepast. Nu meldt de paragraaf dat artsen die buiten ziekenhuizen werken ‘soms honderdduizenden euro’s per jaar verdienen’.

 • PvdA wil hoger salaris voor aios

  De salarissen van aiossen moeten worden verhoogd, en medisch specialisten moeten allemaal in loondienst. Dat staat in het verkiezingsprogramma waarmee de PvdA de Tweede Kamerverkiezingen ingaat.

 • ‘Alleen zorg van arts in loondienst declareren’

  Zorgaanbieders mogen alleen medisch-specialistische zorg declareren als deze is geleverd door artsen in loondienst. En het ‘hinderpaalcriterium’ voor ongecontracteerde zorg moet worden afgeschaft. Dat zijn twee voorstellen die rijksambtenaren doen in een beleidsvisie over de zorg.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.