Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Kuipers zet plannen verplichte loondienst medisch specialisten door

7 reacties

Medisch-specialistische bedrijven (msb’s) moeten in 2023 en 2024 voldoende verbetering laten zien in de transformatie naar passende zorg en het tegengaan van perverse (productie)prikkels. Als dat niet lukt moeten alle medisch specialisten verplicht in loondienst. Minister Ernst Kuipers van VWS is nu bezig met het voorbereiden van regelgeving om dat voor elkaar te krijgen.

In een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer stelt Kuipers dat bijvoorbeeld het kiezen van de meest zinnige en effectieve behandeling en gewenste (regionale) samenwerking tussen ziekenhuizen niet belemmerd horen te worden door de belangen van medisch specialisten in msb’s. Voor het geval dat msb’s in de komende twee jaar onvoldoende bijdragen aan de transformatie naar passende zorg, bereidt Kuipers regelgeving voor waardoor vrijgevestigde medisch specialisten in loondienst gaan.

Die voorbereiding bestaat onder meer uit het monitoren van het verloop van de transformatie en welke rol de msb’s daarin oppakken. Over hoe die monitoring precies plaats zal vinden – op welke indicatoren – is Kuipers in gesprek met de NZa. Hij noemt de monitoring onontbeerlijk, omdat zonder onderbouwing wetgeving die ervoor moet zorgen dat alle medisch specialisten verplicht in loondienst komen, juridisch vrijwel zeker geen stand zal houden. Hij wijst daarbij op verschillende juridische rapporten die afgelopen jaar zijn opgesteld en waaruit blijkt dat regelgeving ingewikkeld is. Maar volgens Kuipers was de insteek van het in loondienst brengen van medisch specialisten toen nog gelijkgerichtheid en (macro)kostenbeheersing. Vanwege de bredere insteek van passende zorg die nu is gekozen, zou niet alles uit die juridische rapporten nog over te nemen zijn.

De minister vindt aanvullend onderzoek nog nodig. Het gaat daarbij om onder meer de rechtvaardiging van de regelgeving; bijvoorbeeld hoe die zich verhoudt tot het eigendomsrecht, het recht op vrij verkeer van diensten en vrijheid van vestiging. Volgens Kuipers zijn beperkingen daarin onder voorwaarden toegestaan. Maar voor het invoeren van een vergaande maatregel als deze is het nodig om de noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit van de maatregel daadkrachtig te onderbouwen. Ook wil de bewindsman bekijken of ook minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.

In zijn brief wijst Kuipers er verder op dat er rekening zal moeten worden gehouden met een langdurig en mogelijk kostbaar traject. Om de inmenging in het eigendom te legitimeren, is mogelijk een compensatieregeling nodig voor medisch specialisten die participeren in een msb. De kosten van zo’n regeling worden ingeschat op 2 miljard euro.

Lees ook
Nieuws loondienst
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.K. Mitrasing

  Huisarts, vogelvrij

  Straks is er een tekort aan specialisten als men conform de cao's gaat werken.

 • J.M. Groen

  Uroloog niet praktiserend, Bennebroek

  Mijn goede vriend, voormalig hoofd belastingen invoer en accijnzen op onder andere Schiphol had de volgende stelling.
  10% van de mensen deugt (min of meer) niet. Laten we ervoor zorgen dat 90% van de mensen zo min mogelijk last heeft van de opspori...ng van die 10%. Dat bespaart 90% aan inefficiënte inspanningen en kosten voor onze organisatie!
  Het zou mooi zijn als onze wantrouwende overheid dit principe eens gaat overnemen.

 • H.A. Dijkstra

  Interimmer in de zorg, Heerde

  Tweederde van de leden van de FMS is in loondienst, die hoor je vanuit het patiëntperspectief of kwaliteit van zorg nooit zeggen dat ze in vrije vestiging moeten. Dus 'kwaliteit' is geen kennelijk geen relevant criterium in deze discussie. Hou je den...k ik alleen de (veronderstelde) professionele autonomie en geld over als belangrijkste issues. Althans, vanuit een organisatieperspectief is er geen rationale waarom een specialist vrijgevestigd zou moeten zijn. Je ziet bij piloten (paar procent eigenaar AF/KLM), accountants/notarissen (vaak 100% eigenaar) of onderwijsprofessionals van kleuterjuf tot hoogleraar (altijd in loondienst op paar bijklussende prof's na) dat er allerlei varianten zijn voor verbinding van professionals aan een organisatie. Het ondernemersrisico was altijd al een fictie, en is met drie jaar op rij nagenoeg volledige compensatie uit de CB-regeling nu ook echt een lachwekkend argument te noemen. De actuele ZZP-discussie zal ook niet voorbijgaan aan de best betaalde groep hiervan (waarom een verpleegkundige niet en specialist wel?).
  Begrijp me niet verkeerd, alle specialisten in loondienst is niet het belangrijkste probleem in de zorg, en je mag natuurlijk je gerechtvaardigd eigenbelang behartigen zoals de FMS namens de minderheid van haar leden behoorlijk succesvol doet, maar dit is echt een achterhoedegevecht.
  Als je als FMS echt een goede bijdrage wil leveren is mijn advies: richt je op een beter georganiseerd zorgproces zonder dominatie van vakgroepen (ongeacht hun fiscale status) in ziekenhuizen, daar heeft 'de zorg' in Nederland denk ik meer aan.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, sluis

  2 miljard vergooien om msb's te ringeloren zonder enige garantie op zinvolle besparing, hoe bedenken ze het bij VWS.
  Nederlandse specialisten zijn al erg zinnig, terughoudend en zuinig in vergelijking met de buurlanden, in die mate dan mijn patiënte...n massaal in België gaan shoppen op zoek naar overbodige diagnostiek en behandeling waar ze hun zinnen hebben op gezet in deze tijden van marktwerking.
  Hier en daar zal er wel een msb met commerciële neigingen tussenzitten zoals bvb cardiologen die iedereen een coronarografie proberen aansmeren of pijnpolis die blijven infilterenen, maar dat kan VWS eenvoudig aanpakken door de technische verrichtingen in kwestie die teveel wordt verricht minder lucratief te maken.
  De voorgestelde aanpak zorgt voor veel onrust en transitiekosten en is voor de overgrote meerderheid van de collega's die geen overbodige zaken doet dan ook niet van toepassing.

 • A.M. Brunet de Rochebrune-Loog

  Arts Maatschappij en Gezondheid

  VWS wil dus wel 2 miljard hiervoor uitgeven maar wil niet meebetalen aan een opleidingsfonds voor de specialistenopleiding Arts M&G.?Artsen M&G die kennis hebben van en zich bezig houden met de Preventie in de zorg en het voorkomen van het inzetten v...an behandelingen die niet voldoen aan de Stand van de wetenschap en praktijk of zorg waar patiënten niet naar aard en omvang op zijn aangewezen.
  Dat opleiden kost maar een fractie van 2 miljard!
  Wanneer gaat de minister de oorzaken aanpakken van het echte probleem in de zorg: het zorginfarct?

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn

  Want er zijn geen echte problemen in de zorg.

  Ik verwachtte toch wel wat van deze man.

  Oh, teleurstelling.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.