Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Alleen zorg van arts in loondienst declareren’

9 reacties

Zorgaanbieders mogen alleen medisch-specialistische zorg declareren als deze is geleverd door artsen in loondienst. En het ‘hinderpaalcriterium’ voor ongecontracteerde zorg moet worden afgeschaft. Dat zijn twee voorstellen die rijksambtenaren doen in een beleidsvisie over de zorg.

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben ambtenarenwerkgroepen gekeken welke beleidskeuzes mogelijk zijn op zestien verschillende terreinen, waaronder de zorg. Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft deze zogenoemde ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ deze week naar de Kamer gestuurd. Overigens zijn de stukken geschreven pal vóór de coronacrisis en houden dus geen rekening met gevolgen daarvan.

In het zorgstuk stellen de ambtenaren twee beleidsvarianten voor de zorg voor: met ‘gereguleerde concurrentie’ of ‘gereguleerde samenwerking’. Zij noemen het afschaffen van het ‘hinderpaalcriterium’ in de Zorgverzekeringswet als één van de opties om zorg met gereguleerde concurrentie vorm te geven. Dat criterium bepaalt dat een vergoeding aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder niet dermate laag mag zijn, dat de keuze van verzekerden om naar deze aanbieder te gaan wordt belemmerd. Bij afschaffing zouden zorgaanbieders geen vergoeding meer hoeven uit te keren aan ongecontracteerde zorgaanbieders en stappen patiënten van ongecontracteerde zorgverlener over naar goedkopere gecontracteerde zorgverlener, is het idee. Dat zou jaarlijks 267 miljoen euro aan uitgaven in de wijkverpleging, ggz, medisch-specialistische en huisartsenzorg schelen, hebben de ambtenaren becijferd.

Volgens hen is het effect van de afschaffing op vrije artsenkeuze ‘in de praktijk gering’, omdat het aantal niet-gecontracteerde aanbieders gering is. Het huidige kabinet werkt overigens al aan een wetsvoorstel om in ieder geval lagere dan de huidige vergoedingen mogelijk te maken voor ongecontracteerde aanbieders.

In een tweede beleidsvariant van ‘gereguleerde samenwerking’, moeten zorginkopers en -aanbieders wat betreft de ambtenarendenktank meer de samenwerking zoeken. Een van de mogelijkheden daarvoor is om de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zo aan te passen dat zorgaanbieders alleen medisch-specialistische zorg in rekening mogen brengen als deze is verricht door artsen in loondienst. Vrije vestiging werkt productieprikkels in de hand, en belemmert doelmatige zorg door tegengestelde belangen van ziekenhuisbesturen en msb’s, is de gedachte daarachter.

Door deze eis in die wet op te nemen, kan er indirect een loondienstplicht worden opgelegd. Het is dan mogelijk om ervoor te kiezen alle artsen te verplichten in loondienst te gaan, of enkel nieuwe artsen, aldus de denktank. Dat zou wel in eerste instantie kunnen leiden tot een claim vanwege verloren goodwill van bijna 2 miljard euro.

Hoekstra heeft benadrukt dat er onder de ambtenaren geen voorkeur voor opties is, en dat het aan politieke partijen is om deze eventueel over te nemen bij de volgende verkiezingen.

lees ook
Nieuws loondienst
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.E.M. Dams

  Radioloog, Goes

  Wanneer stellen we als medici eindelijk eens gezamenlijk de grens tot hier en niet verder? We klagen erover, maar effectief doen we niks. Onze zogenaamde vakbond FMS, waarvan we gedwongen lid zijn, bedient 2 groepen met tegengestelde belangen en we h...ebben van hen tot nu toe helaas weinig actie gezien. Als dit daadwerkelijk dreigt doorgevoerd te worden, wordt het dan niet eens tijd dat we zelf daadkrachtig optreden en duidelijk tonen dat onze grenzen bereikt zijn?

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Mitrasing: Duidelijker kan ik het niet schrijven: Amen!

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, New York

  Het rapport eerst beschouwen? Het is dan Dr Frankenstein die zijn beklag doet over zijn eigen creatie. Dit Zorgstelsel is bedacht door die ambtenaren zelf; inclusief alle economische prikkels. Advies van hun collega ambtenaren van de RVS was: niet d...oen! Dit is vóór en dóór ambtenaren over de ruggen vd burgers. De niet-ambtenaren betalen de rekening. En dan nu komen met zo’n rapport? Natuurlijk zitten RIVM-ambtenaren op eenzelfde lijn met de top van VWS. Twee handen op een dikke ABD buik. Algemene Bestuurs Dienst. De Bruno Bruins Wereld. Zie tabellen mbt de Cure; Nederland zit qua uitgaven Cure onder dat vd UK, zeer goedkoop dus. NHS kwaliteit en NHS kwantiteit. En dat door gereguleerde concurrentie; en dan daarover klagen? Voorstellen om gereguleerde samenwerking door te voeren? Maak er dan toch ambtenaren van! Die doen het toch zo geweldig? Doelmatig? Benchmark voor wat voor gereguleerde wat dan ook? Autonome groei van het Ambtenaren Apparaat, het Basispad, is sinds jaren vijftig vorige eeuw gezet door de ambtenaren zelf op 2.8% per jaar. Diezelfde ambtenaren zelf beweren dat zorguitgaven met een groei van 2.8% andere uitgaven van de overheid verdringt. De groei van de zorg moet worden afgeremd. Waarom dan niet de groei van de ambtenaren pad zelf? Basispad smaller maken? Een geitenpaadje van maken? 1 Geit per keer erover heen? Van iedere werkelijkheid losgeraakt zijn die ambtenaren. Wat zou de Hubble zien als hij keek naar de bron van de Nederlandse Ambtenaren wereld? Hoe diep moet Hubble terugkijken om de bron te zien? De bron van het kwaad? Sinds 1815 is Nederland een Koninkrijk met Willem 1 als Koning en achter Willem 1 de eerste groep ambtenaren. Als konijnen tekeer gegaan en nu zitten we met de toekomstverkenning van Ambtenaren, voor Ambtenaren, door Ambtenaren en over de ruggen van het restant van het plebs. Wat gaan ambtenaren doen als al het plebs op is? Wie betaalt dan die Ambtenaar? Kip-ei-verhaal: was er eerst het Plebs of eerst de Ambtenaar?

 • Jacob Bruins

  Huisarts, Appelscha

  Yesss! Loondienst. Is fulltime dan 36 uur? Arbeidstijdenwet voor alle artsen? ANW afschaffen?
  In welke grot wonen deze ambteneuters?

 • Gert-Jan Wagteveld

  Anesthesioloog-pijnspecialis, Rosmalen

  Is makkelijk roepen, artsen in dienstverband is goedkoper. Ik denk dat er veel meer winst te behalen valt als alle zorgverzekeringen afgeschaft worden. Zij mogen winst maken, moeten reserves opbouwen, die wij als verzekerden allemaal betalen samen me...t de overheid, en mogen veel geld uitgeven aan reclames om “zieltjes” te winnen. Misschien is het veel goedkoper voor de zorg als alle zorgverzekeringen afgeschaft worden. Dan komt er een standaard zorgverzekering, vergelijkbaar met de NHS, die geint wordt via belasting. Iedereen betaald een x% van zijn inkomen, nog solidair systeem ook, en heeft een standaard dekking. Zijn we alle kosten die bij de zorgverzekeraars blijven hangen ook kwijt. Want wat doet de zorgverzekering nu uiteindelijk, erg weinig. Zeker nu met de Covidproblemen, de zorgverzekeraars zijn bereid om voorschotten te gaan betalen, die we uiteindelijk zelf terug moeten verdienen door verrichtingen te declareren. Maar waar hebben zij al die miljarden aan reserves dan voor opgebouwd?

 • Deinse J.H.M. van

  MSK Arts, Kerk-Avezaath

  Dit zorgt voor nog meer macht voor de zorgverzekeraars.
  Dit is een slechte ontwikkeling

 • E.B. van Veen

  huisarts

  Er zijn inderdaad te veel herkauwende koeien...
  er missen wat wolven die de leiding nemen. Goede alfa-wolven.

 • Bart Bruijn

  Apotheekhoudend huisarts, Streefkerk

  Mijn hemel, waar hebben we eigenlijk die ambtenaren voor nodig? Een koe zou hetzelfde doen.

  Herkauwen!

  Herkauwen van al die afgesleten oude stompzinnige, afgeschoten ideetjes die deels al sinds de jaren '80 rondzingen en die steeds worden afg...eschoten.

  Als we nu eens bezuinigden op diegenen die dit durven produceren.

 • geert slock

  ha, sluis

  De isolatie is blijkbaar rampzalig voor de verstandelijke capaciteiten van deze ambtenaren. Het 'Hinderpaalcriterium' afschaffen is alleen nodig omdat VWS al jaren extreem kwistig is met het toekennen van vergunningen, vooral in GGZ, jeugdzorg e...n thuiszorg in de hoop de mislukte marktwerking draaiende te houden. En artsen allemaal in loondienst is al helemaal een waanidee, als er straks een corona wachtrij is weg te werken mogen ze de hemel op hun blote knieën danken voor zelfstandig werkende artsen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.