Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
1 minuut leestijd
Nieuws

Wachtlijst voor huisarts en ggz groeit, voor ziekenhuis juist niet

1 reactie

De wachtlijsten voor huisartsen en de ggz worden langer, terwijl die in de ziekenhuizen een dalende trend laten zien. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal mensen dat bij zijn zorgverzekeraar heeft aangegeven zich niet bij een huisarts te kunnen inschrijven, steeg in een jaar tijd van 3853 naar 5263. Met name in Enschede en Heerenveen hebben veel mensen geen huisarts: meer dan 800 inwoners wachten op een plek. De NZa geeft aan dat de cijfers een indicatie zijn, maar niet het daadwerkelijke aantal Nederlanders zonder huisarts.

Ggz

Binnen de geestelijke gezondheidszorg is voor alle ‘hoofddiagnoses’ te lang, dat wil zeggen dat de wachttijd vanaf de aanmelding meer dan vier weken bedraagt. Met name voor neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD (veertien weken), eetstoornissen (vijftien weken), persoonlijkheidsproblematiek (vijftien weken) en de zogenoemde restgroep (zeventien weken) – waar ook transgenderzorg onder valt – is deze hoog.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen lijken de wachttijden, voor behandeling, diagnostiek en polikliniekbezoek, juist afgenomen, bekeken over de afgelopen tweeënhalf jaar. Alleen in de regio Oost is wel een toename te zien. Het aantal patiënten dat in 2023 ziekenhuiszorg ontving, dan wel operaties onderging, ligt rond het niveau van 2019, dus voor de coronapandemie.

De productie in zelfstandige behandelcentra is sinds de coronapandemie gestegen en lag in de eerste helft van 2023 iets hoger dan het jaar ervoor, terwijl die in ziekenhuizen ongeveer gelijk is gebleven.

De NZa denkt dat het hoge ziekteverzuim bij de wachtlijsten een rol speelt. Zo ligt het langdurig ziekteverzuim structureel hoger, in vergelijking met vóór de coronapandemie.

Lees ook

Nieuws ggz huisartsen ziekenhuizen wachtlijsten
  • Sophie Niemansburg

    Sophie Niemansburg is arts maatschappij + gezondheid met profiel infectieziektebestrijding. Daarnaast promoveerde zij binnen de medische ethiek. Na een stage bij Medisch Contact sloeg ze het journalistieke pad in. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en medische-ethische onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Duits

    Bedrijfsarts, Houten

    Bij dit soort artikelen bekruipt me toch het gevoel, waarom werkt de markt niet? Als je toch zo'n aanbod krijgt aan patiënten, daar zou de hele markt zich toch op moeten storten, maar dat gebeurt niet. Een markt heeft vaak wel een marktmeester, die z...ie ik in de zorg helemaal niet. Blijkbaar is er toch wat regulering nodig. Kijk naar de Nederlandse binnensteden, toen de marktwerking op zijn top was ontstond er één grote eenheidsworst van allemaal dezelfde winkels in alle steden. Er zijn nu steden die weer regie voeren, want een winkelaanbod vergt ook andere faciliteiten, de centrummanager of hoe dan anders genoemd ontstond vanuit de gemeente. Misschien moet in de zorg ook weer eens regie worden gevoerd. en regie vanuit de overheid. Om een "goede gemeente" te zijn om in te wonen moet er voldoende zorg voorhanden zijn. Misschien moeten we de gemeente weer een sturende rol geven in het verdelen van huisartsen praktijken en ook het verzorgen van adequate praktijkruimte. Voor gemeente-overstijgende zaken zoals regionale ziekenhuizen, kan misschien de Provincie worden ingeschakeld, daar ligt de know-how voor het maken van streekplannen, misschien ook voor het maken van een streekplan zorg? Op die wijze wordt het zorgaanbod ook weer onderdeel van de democratische controle, dat is nu echt niet zo. En het werkt nu ook gewoon niet. De zorgverzekeraars hebben te zorgen dat er voldoende zorg voorhanden is, zo te zien lukt ze dat niet. Ze brullen waarschijnlijk dat ze het goedkoper hebben gemaakt, dat is heel makkelijk, als het er niet is, dan hoef je ook niets te betalen. In de GGZ zijn ze daar heel goed inmiddels in geslaagd. Dus of kosteneffectief nu helemaal de oplossing heeft geboden?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.