Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
3 minuten leestijd
werk & inkomen

Tekorten aan huisartsen zichtbaar

Recordkrapte op de arbeidsmarkt

1 reactie

Er kwamen het afgelopen jaar meer vacatures voor artsen bij. De sterk gestegen vraag naar huisartsen is opvallend.

Het aantal vacatures voor medisch specialisten in de eerste helft van dit jaar is licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Uit de cijfers die het Capaciteitsorgaan (CO) heeft aangeleverd blijkt een groei van 5 procent. Deze stijging is iets sterker dan die van het aantal geregistreerde beroepsbeoefenaars, zo merkt projectsecretaris Jan Jaap Janse op in een toelichting.

Bij de ‘grote’ beroepen (meer dan 1500 geregistreerde beroepsbeoefenaars) valt vooral de sterk gestegen vraag naar huisartsen op: er zijn bijna dubbel zoveel vacatures als in de vorige Arbeidsmarktmonitor, bijna 10 procent van het totaal. Deze ontwikkeling sluit aan bij signalen uit vrijwel het hele land, maar met name uit de ‘randen’ van Nederland. Zo stelde onderzoeksbureau Nivel opnieuw vast dat perifere gebieden meer moeite hebben met het werven van huisartsen en ondersteunend personeel dan de urbane regio’s. In 2015 heeft het ministerie van VWS de jaarlijkse instroom in de opleiding verhoogd naar 750 aiossen. De effecten van deze hogere instroom zouden vanaf vorig jaar langzaam zichtbaar moeten worden, stelt het CO.

Verder blijft de vraag naar psychiaters onverminderd groot: circa één op de vier vacatures voor medisch specialisten is gericht op deze beroepsgroep. Ook de specialist ouderengeneeskunde is nog altijd een krapteberoep, zij het dat het relatieve aandeel van deze vacatures iets afneemt. Daarnaast is er meer vraag naar internisten, anesthesiologen en kinderartsen. Het aantal vacatures stijgt en het aandeel in het totaal aantal vacatures neemt sterk toe.

De vraag naar gynaecologen, neurologen en chirurgen neemt af

Verslavingsarts

Onder de ‘middelgrote’ beroepen (tussen 200 en 1500 geregistreerde beroepsbeoefenaars) valt de grote vraag op naar artsen voor verstandelijk gehandicapten. Die vraag is met 20 procent gestegen en de ratio is nu 11,9 vacatures per 100 artsen. SEH-artsen zijn ook in trek. Bij beide beroepen is dat al wat langer zo. Verder is er een toenemende vraag naar longartsen, urologen, oogartsen en mdl-artsen.

Bij de kleine beroepen (minder dan 200 geregistreerde artsen) zijn relatieve bewegingen lastig. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat door de kleine omvang van deze beroepsgroepen uitspraken over één of twee kwartalen niet zo veel zeggen – een grote stijging of daling kan toeval zijn. Duidelijk is wel dat er een beduidende vraag naar verslavingsartsen is. Dat is anders voor gynaecologen, neurologen en chirurgen – de vraag naar deze specialisten neemt af.

Tijdelijk of vast

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is momenteel sprake van recordkrapte. In de zorg in z’n algemeenheid groeit het aantal banen. Vorige maand maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het aantal mensen met een vast contract in Nederland nog steeds toeneemt, al zijn het er wel nog altijd minder dan voor de economische crisis.

Het Capaciteitsorgaan heeft binnen de vacaturedata voor de artsen ook gekeken naar het soort contract dat wordt aangeboden: biedt de werkgever een vaste aanstelling of een tijdelijk contract? ‘Ontwikkelingen hierin kunnen wijzen op krapte’, legt Janse uit, ‘het lijkt erop dat werkgevers dan eerder een vast contract aanbieden.’

Uit de gegevens blijkt dat werkgevers bij ongeveer vier op de vijf vacatures een vast contract aanbieden en bij één op de vijf een tijdelijk contract. Hierbij zijn stageplaatsen, waarnemingen en detacheringen overigens niet meegeteld. Bij de beroepen waar sprake is van krapte wordt vaker een vast contract aangeboden. Zo verbaast het niet dat werkgevers bij bijna alle (95%) vacatures voor psychiaters en ook bij het merendeel (89%) van de vacatures voor specialisten ouderengeneeskunde met vaste contracten wapperen.

Deze Arbeidsmarktmonitor (AMM) is gebaseerd op data over vacatures in de eerste zes maanden van 2019, aangeleverd door het Capaciteitsorgaan (CO) dat de gegevens laat verzamelen en analyseert. Daarmee wijkt de AMM af van eerdere edities. Tot en met eind 2018 bracht het CO nog per kwartaal een ranglijst uit, waarin het aantal vacatures voor een medisch specialisme werd afgezet tegen de grootte van de beroepsgroep. Daar is het CO mee gestopt, omdat het in de praktijk steeds lastiger bleek om het absolute aantal vacatures in kaart te brengen. Hoeveel vacatures er nu écht zijn is moeilijk te zeggen, omdat sommige werkgevers hun vacante plekken niet meer officieel uitzetten, of juist via meerdere kanalen. Valt er dan niks concreets te melden over de openstaande posities voor specialisten? Toch wel. Trends zijn nog wel goed waarneembaar, stelt het Capaciteitsorgaan, dat daarom nu met een meer ‘trendmatige blik’ naar de vacatures heeft gekeken.

download dit artikel (pdf) Lees ook

Medisch Contact Banen

werk inkomen arbeidsmarktmonitor opleiding carrière vacatures
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt sinds november 2015 als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt en loopbaanperikelen hebben haar speciale aandacht. Maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie, discussies rond calamiteiten en internationale gezondheid. Een enkele keer maakt ze een uitstapje naar de cultuurpagina’s om een boek te bespreken. Marieke is afkomstig uit de dagblad- en weekbladjournalistiek, ze heeft onder meer gewerkt bij NRC Handelsblad, Intermediair en OneWorld.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • VOCA

  AIOS, Utrecht

  Reactie op artikel: "recordkrapte op de arbeidsmarkt"

  Uw artikel trok direct de aandacht van onze leden; de AIOS Orthopedie.
  In uw artikel beschrijft u dat er steeds meer vacatures komen voor artsen. Helaas is dit niet binnen alle vakgebieden he...t geval en zeker niet binnen de orthopedie.
  Deze nuance ontbreekt in uw artikel.
  U laat in het volledige artikel op de website zien dat het aantal vacatures bij de orthopedisch chirurgen is gedaald met -40%. Dit is ook wat wij merken bij onze jonge klaren (orthopedisch chirurgen die maximaal 5 jaar klaar zijn met de opleiding). Na een rondgang onder de jonge klaren blijkt dat maar 53% van deze groep een vaste aanstelling als orthopedisch chirurg heeft. Als we kijken naar de groep Jonge Klaren die nu 3 jaar klaar is heeft zelfs maar 30% een vaste plek. Deze cijfers blijven nu al een aantal jaar gelijk en ook de aankomende jaren verwachten we nog geen verbetering.

  Wij zijn als VOCA bestuur in samenwerking met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging al jaren bezig om dit vaste plekken probleem in kaart te brengen en blijven op zoek naar oplossingen. Voor de jonge klare orthopeed is de situatie dus veel minder rooskleurig, dan uw artikel dat doet voorkomen.

  We vinden het belangrijk dat de lezers van Medisch Contact hier ook van op de hoogte zijn.

  Namens de landelijke vereniging voor orthopedisch chirurgische assistenten (VOCA)

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.