Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
5 minuten leestijd
arbeidsmarktmonitor

Gezocht: een psychiater in Noord-Brabant

1 reactie

Werk & inkomen

Verfijndere methode om arbeidsmarkt in beeld te brengen

Om de arbeidsmarkt voor dokters in beeld te brengen is een nauwkeurigere telmethode gehanteerd. Onveranderd blijft dat er veel vraag is naar psychiaters, met name in Zeeland en Noord-Brabant.

De koning is dood, leve de koning. Met ingang van nu is de Arbeidsmarktmonitor gebaseerd op een andere, meer geavanceerde methode om vacatures voor artsen te tellen. Het resultaat: meer getelde vacatures, meer cijfers en hopelijk een betere weergave van de werkelijkheid (zie groene kader onder het artikel). Wat evenwel niet is veranderd, zijn de beroepsgroepen waar het hardst naar nieuwe collega’s wordt gezocht. Psychiaters, inclusief kinder- en jeugdpsychiaters, waren in omvang volgens de vorige methode al de most wanted – en dat blijkt nu opnieuw. Dat geldt ook voor specialisten ouderen-geneeskunde en bedrijfsartsen.

Doordat een nieuwe telmethode is gebruikt, is het lastig om de cijfers te vergelijken met eerdere gegevens. De nieuwe methode levert veel hogere aantallen vacatures voor specialisten en profielartsen op: 2096 om precies te zijn, voor de eerste drie maanden van het jaar. Het aantal vacatures in het kwartaal ervoor was 1089. Bij een aantal beroepen valt het vacaturepercentage veel hoger uit dan in de oude werkwijze. Met name bij kleinere beroepsgroepen is dit opvallend. Bij verslavingsartsen is dit het meest markant: die staan met stip op één, procentueel gezien. Er werd in januari, februari en maart naarstig gezocht naar 45 nieuwe collega’s (eerder waren dat er nog 9). Ook de eerdergenoemde psychiaters scoren erg hoog, met een verdriedubbeling van het aantal gevonden vacatures in vergelijking met het vorige kwartaal. Actuele werkloosheidscijfers voor artsen worden na medio mei verwacht.

Verslavings-artsen staan met stip op één

 

Sociale geneeskunde

De sociale geneeskunde in zijn algemeenheid was langere tijd een minder populaire specialisatie. ‘De hoge vacatureaantallen bij deze beroepsgroepen zijn dan ook een voortzetting van wat we eerder zagen’, zegt Sophie Querido, beleidsadviseur bij de KNMG. Zij houdt zich bezig met de beroepskeuze van en loopbaanadvies voor artsen en studenten. ‘Eigenlijk is het logisch; een aantal jaar geleden zagen we tekorten bij de instroom in deze opleidingen. Te weinig aiossen meldden zich bij psychiatrie, sociale geneeskunde en ouderengeneeskunde. Omdat toen de instroom te klein was, komen er nu minder van deze specialisten op de arbeidsmarkt.’

‘Je kunt ze natuurlijk niet dwingen’

Querido verwacht dat deze tendens langzaam ombuigt: ‘Je ziet dat vanuit verschillende richtingen – door de KNMG, maar ook door de opleidingen zelf – meer wordt ingezet op voorlichting aan studenten. ‘Het is belangrijk om studenten te laten zien wat er mogelijk is, buiten de geijkte en meer bekende specialismen. Je kunt ze natuurlijk niet dwingen, maar wél blootstellen aan stimuli zodat ze zien: hé, dat is ook interessant.’ Ouderengeneeskunde is sinds een paar jaar een verplicht coschap bij Radboudumc en VUmc. ‘Door dergelijke ontwikkelingen zie je dat studenten er vaker mee in aanraking komen en dat sommigen er vervolgens voor openstaan en de opleiding instromen.’ Deze zijn sinds een aantal jaar dan ook vol.


Andere vacaturetelling: hand versus spider

De cijfers in de Arbeidsmarktmonitor zijn sinds begin dit jaar op een geautomatiseerde manier verzameld. Voorheen werden de cijfers ‘met de hand’ verzameld en gecategoriseerd door het Capaciteitsorgaan (CO). Een consequentie van de nieuwe telmethode is dat nu veel meer vacatures worden gevonden. Er wordt niet meer alleen op de ‘grote’ banensites gezocht, maar ook op veel, meer regionaal georiënteerde websites.

Bij de oude methode ploos een medewerker zes relevante medische banenwebsites na. Die methode had beperkingen: er was sprake van enige overlap, met de hand verzamelen is foutgevoelig en nogal arbeidsintensief. De nieuwe manier van vacatures tellen gaat via Jobfeed, of beter gezegd spideren. De Jobfeed-spider zoekt dagelijks op duizenden websites naar nieuwe vacatures, een technologie die is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Textkernel.

Om te controleren of de nieuwe telmethode betrouwbaar is, heeft het Capaciteitsorgaan (CO) een halfjaar ‘schaduw gedraaid’, waarbij de handmatige naast de automatisch verzamelde gegevens zijn gelegd. De twee telmethodes tonen een ‘behoorlijk grote overeenkomst’, stelt het CO, als je kijkt naar de top 10 en top 5 met beroepen met relatief het hoogste aantal vacatures. In de twee onderzochte kwartalen bleken de gemelde aantallen vacatures voor 80 respectievelijk 70 procent overeen te komen. Dat is een acceptabele marge, vindt het CO.

Een paar beroepen scoren altijd hoog. Traditiegetrouw wordt er naarstig gezocht naar artsen voor verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde en psychiaters. Dat is ook zo volgens de nieuwe telling. Er zijn wel ándere beroepen die nu hoger staan door het aanmerkelijk grotere zoekbereik van Jobfeed. Jobfeed vindt bovendien veel meer vacatures voor aiossen en basisartsen.

Sinds januari 2014 stelde het Capaciteitsorgaan de arbeidsmarktmonitor samen, die elk kwartaal in Medisch Contact wordt gepubliceerd. Vóór 2014 verzamelde de redactie van Medisch Contact de gegevens zelf.

Let wel, de Arbeidsmarktmonitor geeft een indicatie van de arbeidsmarkt voor artsen, de cijfers zijn niet in marmer gehouwen. Jobfeed filtert overlap er zoveel mogelijk uit. Tineke Zijlstra van het Capaciteitsorgaan: ‘Er kunnen toch een paar dubbelingen in zitten. Op een groep als de verslavingsartsen zijn het er twee of drie’, zegt zij. ‘Maar veruit de meeste overlap is eruit.’


Is het een idee om meer ‘veelgevraagde’ specialismen te verplichten als coschap? ‘Nee’, zegt Querido, ‘dat is geen oplossing. Maar voor de maatschappij, waar zoveel ontwikkelingen gaande zijn, zou het beter zijn om de coschappen in het algemeen minder ziekenhuisgeoriënteerd te maken en meer patiëntgericht waarbij ook de maatschappelijke richtingen meer exposure krijgen. Het zou goed zijn als er ook meer aandacht is voor beroepen als bedrijfsarts en arts maatschappij en gezondheid. Daar is behoefte aan.’ Bovendien, voegt Querido toe, ‘Iedereen heeft verschillende competenties. Niet iedereen hoeft dermatoloog of cardiochirurg te worden. Zou het niet prachtig zijn als basisartsen hun eigen mogelijkheden zo zorgvuldig mogelijk afwegen?’

Marieke van Twillert

m.van.twillert@medischcontact.nl

@medischcontact

<b> Pdf van dit artikel </b>
werk arbeidsmarktmonitor
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert is sinds eind 2015 journalist bij Medisch Contact. Arbeidsmarkt en internationale gezondheidszorg hebben haar speciale aandacht, maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie en internationale gezondheid. Marieke is een van de presentatoren van MC de Podcast en schrijft geregeld een bijdrage voor de rubriek Media en Cultuur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Martin Sielk

  Psychiater, Middelburg

  We vermoeden dat onze Brabantse collega’s blij zijn met de voorkant van Medisch Contact 21 april, nummer 16. ‘Gezocht, psychiater in Noord-Brabant’ staat er wervend groot. Het artikel, eveneens getiteld ‘Gezocht: een psychiater in Noord-Brabant’ op p...agina 14, toont echter een kaart van Nederland waarin te zien is dat de behoefte in Zeeland met 50% groter is: 10,8 vacatures per 100.000 inwoners. Volgens ons zou dát het echte voorpaginanieuws moeten zijn! Heeft de redactie Zeeland al opgegeven? Is onze prachtige provincie uitgestorven, verdwenen in de zee?

  Het beeld klopt wel: in Zeeland hebben we een enorme behoefte aan psychiaters, en dat leidt tot verschillende uitdagingen. Voor onszelf en ook voor patiënten, collega’s en management. Maar we hebben goed nieuws: onze voeten zijn droog dankzij wereldwijd vermaarde deltawerken en dijken. Én als psychiater hebben wij in Zeeland een dijk van een baan, een baan met unieke arbeidsvoorwaarden.

  Bij Emergis, de GGZ in Zeeland, krijgen de psychiaters naast financiële tegemoetkomingen zoals een arbeidsmarkttoelage van 10 %, enorme ontwikkeling- en keuzemogelijkheden. Geïnteresseerde collega’s krijgen bijvoorbeeld de ruimte om één dag in de week te werken aan vakontwikkeling of promotie. Ook al lijkt uw auteur er niet meer in te geloven, wij zijn er dus nog, en meer nog, het is juist hartstikke fijn om hier te werken.

  Onze suggestie voor een nieuwe voorpagina: ‘Aangeboden: dijk van een baan in Zeeland.’

  Namens Medische staf, Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg,
  Martin Sielk, psychiater, voorzitter

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.