Laatste nieuws
Eva Nyst
1 minuut leestijd
Nieuws

NVvP lanceert herziene richtlijn euthanasie in de psychiatrie

Plaats een reactie

De nieuwe richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie staat vanaf vandaag online op de website van de richtlijnendatabase. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), artsenfederatie KNMG en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met ondersteuning van het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten.

Het gaat om een update van de richtlijn Omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis (2009) van de NVvP. De eerste versie van dit document stamt al uit 1998.

Uit het evaluatieonderzoek van de euthanasiewet bleek afgelopen jaar dat psychiaters toenemend terughoudend zijn met euthanasie voor hun patiënten. In 1995 noemde 53 procent van hen het ondenkbaar ooit hulp bij zelfdoding te geven, in 2016 was dit opgelopen tot 63 procent. Oktober vorig jaar liet richtlijncommissievoorzitter Cécile Gijsbers van Wijk in een position paper aan de Tweede Kamer weten het vanuit moreel oogpunt niet goed te vinden dat patiënten met psychiatrische aandoeningen ‘onvoldoende gehoor vinden voor hun verzoek bij hun vaste behandelend arts, met wie zij veelal een lang bestaande behandelrelatie hebben’.

Gijsbers verklaarde in het paper de terughoudendheid van psychiaters ‘mede in het licht van het gegeven dat euthanasie bij psychiatrische patiënten meer voorkomt dan voorheen, hetgeen noodt tot reflectie op de vraag of men dit zelf zou willen uitvoeren’. Ze liet weten tegelijkertijd meer acceptatie van euthanasie onder psychiaters waar te nemen, af te leiden uit het feit dat de NVvP in 2014 een positief standpunt innam en dat het onderwerp op het jaarlijkse psychiatriecongres veel belangstelling krijgt.

lees ook zie ook

Nieuws euthanasie levenseinde psychiatrie NVvP richtlijnen hulp bij zelfdoding
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.