Meer over NVvP

 • Psychiaters voelen zich onder druk gezet door NZa

  Veel psychiaters voelen zich onder druk gezet om vertrouwelijke patiëntgegevens te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat zegt psychiater Cobie Groenendijk, lid van de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’, die de NZa eind september voor de rechter daagt.

 • Nieuw document moet afbouwen antidepressiva vergemakkelijken

  Een nieuw multidisciplinair document geeft artsen, apothekers en patiënten de handvatten om het afbouwen van antidepressiva makkelijker te laten verlopen. De publicatie is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 • Lachgas per 1 januari verboden, medische toepassingen blijven toegestaan

  Het bezit en de verkoop van lachgas is vanaf 1 januari verboden. Vanaf dan staat de drug op een lijst met verboden middelen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen leidt lachgasgebruik tot ‘enorme gezondheidsrisico’s’.

 • Polarisatie rondom afbouwmedicatie

  Antidepressiva afbouwen met taperingstrips is een heet hangijzer in de psychiatrie. Veel psychiaters erkennen de werking ervan. Toch vergoeden veel zorgverzekeraars het niet en is het debat rondom afbouwmedicatie zwaar gepolariseerd.

 • Verzoek om ledenraadpleging psychiaters niet gehonoreerd

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) gaat geen ledenraadpleging houden, waar door enkele honderden psychiaters om is gevraagd. Wel zegt de NVvP de zorgen te delen die psychiaters hebben over hun positie en de uitoefening van hun vak, en zich daar op andere manieren voor in te zetten.

 • Psychiaters willen achterban horen over loondienstomstandigheden 

  Onder de noemer ‘Loondienst moet lonen’ vragen psychiaters de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) om een ledenraadpleging te houden over onderwerpen als arbeidsomstandigheden en bestuurlijke invloed voor psychiaters in loondienst. Het verzoek is na een inzameling van handtekeningen voorgelegd aan de NVvP.

 • ‘De psychiatrie zit in een spagaat’  

  ‘Ons vak is geboren in de maatschappij’, zei psychiater Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van de oudste medische beroepsvereniging in Nederland. ‘De invloed van sociologische en sociale determinanten op psychiatrische stoornissen en de psychiatrie breed kan niet ontkend worden.’ Een eenzijdig focus op óf biologie, óf psychologie óf op sociale factoren is daarom in de praktijk ongewenst.

 • NVvP: ‘Haal specialistische jeugd-ggz weg bij gemeenten’

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie roept op om specialistische jeugd-ggz ‘nu echt’ weg te halen bij de gemeenten. Onder het gemeentelijk regime ontbreken de voorwaarden voor kwalitatief goede specialistische jeugd-ggz, zo geven psychiaters aan in een NVvP-enquête.

 • Psychiaters op de bres tegen isolatie in vreemdelingendetentie

  Psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn zeer bezorgd over mensen die in vreemdelingendetentie vastgehouden worden om ze te kunnen uitzetten. Volgens de psychiaters wordt isolatie ‘te makkelijk, te vaak en te lang’ toegepast.

 • ‘Stap af van twee regimes voor onvrijwillige zorg’

  Heroverweeg de keuze om bij verplichte zorg twee verschillende patiëntgroepen te onderscheiden binnen twee regelingen. Dat betogen de KNMG en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) in een reactie op reparaties die het kabinet voorstelt rond twee nieuwe wetten voor verplichte zorg.

 • Psychiaters ervaren problemen rond Wvggz

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft de afgelopen maand 35 meldingen ontvangen van knelpunten rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De binnengekomen reacties zijn afkomstig van psychiaters die tegen verschillende obstakels aanlopen, variërend van ICT-problemen, hoge administratielast, en praktische uitvoerbaarheidsproblemen onder meer in de samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd).

 • Psychiaters openen meldpunt over wet dwangzorg

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) opent een meldpunt waar psychiaters hun eerste ervaringen met knelpunten rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kunnen melden. De NVvP maakt zich nog steeds ‘ernstige zorgen’ over de werkbaarheid van de nieuwe wet.

 • NVvP en NVK: ‘Het kan zo niet verder met jeugdhulp’

  De jeugdhulp kan zo niet verder tenzij er substantiële inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden. Dat stellen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) naar aanleiding van de noodkreet gisteren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Bijna derde psychiaters overweegt uit loondienst te gaan

  Bijna 30 procent van de psychiaters die nu in loondienst bij een ggz-instelling werken, overweegt dit geheel of gedeeltelijk als zelfstandige te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

 • Artsen willen medisch toezicht bij dwangzorg

  Artsen zijn het niet eens met de keuze van VWS-minister Hugo de Jonge om andere zorgverleners dan medici te laten beslissen over verplichte zorg binnen instellingen voor langdurige zorg. Vijf artsenorganisaties willen dat deze taak bij artsen blijft. 

 • Euthanasie is buitengewoon handelen

  Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Sommige patiënten ervaren hun lijden als uitzichtloos en zien maar één uitweg: een einde aan dit leven. Soms doen zij een concreet euthanasieverzoek en kan de arts oordelen dat er reden is om aan dat verzoek tegemoet te komen. Toch schrikken wij van de titel van het congres dat de NVVE op 11 oktober houdt onder de titel ‘Euthanasie als behandeloptie bij psychiatrisch lijden?’

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.