Meer over richtlijnen

 • Psychiater is te stellig over diagnose frontotemporale dementie

  ‘Ik vind dat er zwaar wordt geoordeeld over het handelen van de psychiater, die samen optrok met een geriater en een multidisciplinair team’, zegt psychiater en jurist Noortje van de Kerkhof. De tuchtzaak draait om een patiënte die de psychiater verwijt dat hij onterecht de diagnose frontotemporale dementie (FTD) heeft gesteld.

 • Laat euthanaserende artsen niet bungelen

  Een arts die euthanasie wil verlenen moet aan vele regels en richtlijnen voldoen. Overtreding kan leiden tot strafvervolging. Dat doet afbreuk aan de bereidheid tot levensbeëindiging. Tijd voor aanpassing van de procedure.

 • Het jongetje in het rode T-shirt

  Het is zomer en lang geleden. Een klein jongetje loopt voorovergebogen buiten het ziekenhuis met zijn moeder aan de hand. Hij heeft een rood T-shirtje aan. De oude chirurg kijkt door het raam. ‘Wie van jullie heeft dat jongetje gezien?’ ‘Ik’, antwoordt een collega.

 • Minder wondzorg is soms beter

  Behandeling van acute wonden is dagelijkse praktijk voor alle zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn. Maar doordat er zoveel verschillen zijn in soorten wonden, in beschikbare verbandmaterialen en in opinies over de behandeling, bestaat er een enorme variatie in de wondzorg. Dit beïnvloedt de kwaliteit van zorg en brengt hoge kosten met zich mee.

 • Herziene richtlijn euthanasie voor psychiatrische patiënten

  De nieuwe richtlijn voor euthanasie bij psychiatrische patiënten verduidelijkt de rol van allerlei betrokkenen. ‘Hulp bij levensbeëindiging moet geen praktijk van enkelen, maar een dilemma voor velen zijn’, zegt Cécile Gijsbers van Wijk, voorzitter van de richtlijncommissie.

 • NVvP lanceert herziene richtlijn euthanasie in de psychiatrie

  De nieuwe richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie staat vanaf vandaag online op de website van de richtlijnendatabase. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), artsenfederatie KNMG en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met ondersteuning van het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten.

 • Inspectie legt Bredase psychiater patiëntenstop op

  Een psychiater in Breda mag drie maanden lang geen nieuwe patiënten meer aannemen, omdat de kwaliteit en veiligheid van zorg in zijn praktijk niet op orde zijn. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bepaald.

 • Inbreng van patiënten verbetert richtlijn

  Steeds vaker zorgt een patiëntvertegenwoordiger in een richtlijnwerkgroep ervoor dat de richtlijn beter wordt afgestemd op de behoeften van de patiënt. Patiëntenfederatie Nederland heeft praktische tips voor de inbreng van patiënten.

 • Maak richtlijnen op maat voor ouderen

  Algemene richtlijnen zijn niet altijd toepasselijk voor ouderen. Daar is maatwerk vereist. Een nieuwe methodiek voor richtlijnontwikkeling moet daarin voorzien.

 • Context en bewijs gaan prima samen

  Tussen de soms felle voor- en tegenstanders van evidence- respectievelijk contextbased practice kan een brug worden ­geslagen met ­complexity-science, stelt geriater Marcel Olde Rikkert.

 • Zesenzestig overbodige verpleegkundige handelingen

  Zesenzestig verpleegkundige handelingen kunnen beter achterwege worden gelaten. Een opmerkelijk laag aantal, dat bewijst dat er meer verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan, stelt hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen van het Radboudumc.

 • Gezondheidsraad: ‘Ongewenste medicalisering tegengaan’

  Hoewel er geen harde gegevens zijn over hoe vaak ongewenste medicalisering voorkomt en welke kosten dat met zich meebrengt, stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies dat er wel maatregelen nodig zijn om ongewenste medicalisering tegen te gaan.

 • Standaarden bieden houvast aan alle zorgverleners

  Richtlijnen en zorgstandaarden geven handvatten om effectief het gesprek aan te gaan met (weinig gemotiveerde) verslaafden, om samen te werken met naasten, en om effectieve interventies aan te bieden. Een overzicht van het aanbod.

 • Zonder financiering geen innovaties

  Met een predictieve gentest kan worden ingeschat of een nieuwe behandeling zinvol is voor longkankerpatiënten. Probleem is dat de financiering van de test nog niet is geregeld.

 • Laten is lastiger dan doen

  In veel NHG-Standaarden staan adviezen om iets te laten. Huisartsen hebben het daar moeilijk mee. Reden voor het NHG om uit te zoeken waarom dat zo is.

 • Kookboeken

  Evolutionair gezien is koken vooral een manier van uitwendige vertering. Voorbereiding van het voedsel ten faveure van ons maag-darmkanaal, vergelijkbaar met de manier waarop een hond zijn bot begraaft om er later van te smullen. Maar koken is meer.

 • Galblaasoperatie vaak onnodig

  Bij een derde van de patiënten die klachten hebben van galblaasstenen wordt de galblaas onnodig verwijderd. Na de operatie verdwijnen de klachten niet. Wél hebben zij risico gelopen op een complicatie en heeft dit geleid tot onnodige zorgkosten. Dat stelt mdl-arts in opleiding Mark Lamberts van het Radboudumc in zijn promotieonderzoek.

 • Niet-doen-lijst nuttig maar ‘geen nieuwe kennis’

  Niets doen is soms de beste optie voor een patiënt. Met een inventarisatie van 1366 te ontmoedigen medische verrichtingen in de hand, spoort de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) artsen aan vaker iets te durven laten. Verrassing: de beter-niet-doen-lijst met 1366 medische verrichtingen – die de NFU eind november lanceerde – is helemaal geen lijst

 • Therapie psychiatrische patiënt niet altijd volgens richtlijn

  In de psychiatrische praktijk wordt vooral bij complexe patiënten nogal eens van behandelrichtlijnen afgeweken. Volgens psychiater en MC-columnist Esther van Fenema, die vandaag aan Universiteit Leiden promoveert op het proefschrift ‘Treatment quality in times of ROM’, worden die afwijkingen niet altijd voldoende beargumenteerd.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.