Dossiers
dossier

Elektronisch Patiëntendossier

De plannen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier dateren uit 2008. Uitstel op uitstel volgde en toen de Eerste Kamer in 2011 tegen stemde leek het project definitief van de baan. Toch maakte het Landelijke Schakelpunt (LSP), de spil van het EPD eind 2012 een doorstart met hulp van Zorgverzekeraars Nederland. Thans zijn softwarematige regionale "schotten" aangebracht, met als resultaat 44 regio's. (Waarnemend) huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten kunnen alleen binnen de regio patiëntgegevens uitwisselen indien de patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het gaat dan om het dossier van de huisarts en het overzicht van medicijngebruik. Ziekenhuizen kunnen regio-overstijgend gegevens uitwisselen. Bij inzage identificeren zorgverleners zich met een persoonsgebonden UZI-pas en pincode. Voor het identificeren van patiëntengegevens wordt gebruikgemaakt van het Burgerservicenummer.

 • European Health Data Space komt eraan. Maar wat ís het eigenlijk?

  Twee weken geleden stemde het Europees Parlement met een ruime meerder­heid in met de European Health Data Space (EHDS). De Europese en de Nederlandse overheid zijn enthousiast en ook de Europese artsen­organisatie Standing Committee of European Doctors (CPME), waar ook de KNMG bij aangesloten is, staat er positief tegenover. Toch kijken anderen er met argus­ogen naar, want hoe zit het met de privacy van patiënten en het beroeps­geheim? Acht vragen aan drie deskundigen over de EHDS.

 • Taalmodel achter ChatGPT dringt langzaam het epd binnen

  Onlangs vierde ChatGPT, de bekende chatbot van OpenAI en Microsoft, zijn eerste verjaardag. Het taalmodel – oftewel Large Language Model (LLM) – achter ChatGPT kan de administratie­last in de zorg flink verminderen. Wat kan er nu al? Wat binnen­kort, en over een paar jaar?

 • KNMG: ‘Plan Kuipers gegevensuitwisseling bij spoed schendt beroepsgeheim’

  De plannen van demissionair minister Ernst Kuipers voor het verstrekken van de medische gegevens van patiënten bij spoedeisende zorg, druisen in tegen het medisch beroepsgeheim van artsen én het recht op privacy van de patiënt. Dat stelt KNMG-voorzitter René Héman in een uitgebreide brief aan Kuipers, die is gepubliceerd op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

 • AI in Epic helpt bij beantwoording patiëntvragen

  Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is deze maand gestart met een proef waarbij AI-taalmodel GPT-4, bekend van ChatGPT, zorgverleners ondersteunt in de beantwoording van vragen van patiënten via het elektronisch patiëntendossier (epd). Vooralsnog beperkt het gebruik zich tot een gesloten testomgeving.

 • Nieuwe zorgwet Wegiz maakt gegevens uitwisselen makkelijker

  Onlangs namen de Eerste en Tweede Kamer de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan. Die moet ervoor zorgen dat ICT-systemen beter met elkaar kunnen communiceren waardoor zorgverleners makkelijker gegevens met elkaar kunnen delen. Op 1 juli trad deze wet in werking. Wat betekent dat voor het dagelijks werk van artsen?

 • Wéér een epd-speler minder op de markt

  Epd-aanbieder SAP-Cerner trekt zich terug uit Nederland. Daarom moeten het Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+ op zoek naar een nieuw elektronisch patiëntensysteem en wordt de keuze nóg kleiner.

 • Onrechtmatig in epd kijken mag niet, ook niet tijdens een pandemie

  Een patiënt komt in april 2020 twee keer op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis waar hij ook werkt. Als hij enige tijd later in een rechtszaak belandt met het ziekenhuis, dat de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, blijkt dat het ziekenhuis tijdens de rechtszaak informatie heeft ingebracht over zijn behandelingen op de SEH.

 • Het elektronisch patiëntendossier is geen notitieboek

  Veel artsen worstelen met het elektronisch dossier: wat noteer je wel, wat niet en in welke bewoordingen? Kees Verheyen en Fiona Lijffijt bieden inzicht in de dilemma’s en geven praktische aanbevelingen die aansluiten bij de wet- en regelgeving.

 • Europese Commissie wil Europees systeem voor patiëntgegevens

  De Europese Commissie werkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk datasysteem voor patiëntgegevens. Deze zogenoemde ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ ofwel het European Health Data Space Board moet gezondheidsgegevens, zoals elektronische patiëntendossiers, genetische gegevens en patiëntenbestanden, makkelijker uitwisselbaar en toegankelijker maken.

Gerelateerd

EPD Elektronisch Patiëntendossier

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.