Laatste nieuws
Eva Kneepkens
Eva Kneepkens
5 minuten leestijd
Achter het nieuws

Nieuwe zorgwet Wegiz maakt gegevens uitwisselen makkelijker

2 reacties
Freek van den Bergh/ANP
Freek van den Bergh/ANP

Onlangs namen de Eerste en Tweede Kamer de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan. Die moet ervoor zorgen dat ICT-systemen beter met elkaar kunnen communiceren waardoor zorgverleners makkelijker gegevens met elkaar kunnen delen. Op 1 juli trad deze wet in werking. Wat betekent dat voor het dagelijks werk van artsen?

Onlangs uitte een huisarts op LinkedIn zijn frustratie nadat in zijn praktijk een huisarts in opleiding tijdens een huisbezoek een patiënt wilde insturen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) en de overdrachtsinformatie van die patiënt maar liefst víér keer moest doorgeven: aan de medisch specialist van de betreffende SEH, aan de centralist van de Centrale Post Ambulancevervoer, aan de ambulancemedewerkers én in het epd. ‘Iets zegt mij dat dit handiger kan’, schreef de huisarts.

Hoopvol

Dat klopt. Op 1 juli trad de Wet elektronische gegevens in de zorg (Wegiz) in werking. Die moet ervoor zorgen dat ICT-systemen beter met elkaar kunnen communiceren. Dat klinkt hoopvol, maar gaat dat in praktijk ook echt gebeuren? ‘Ja’, zegt intensivist Ruud de Waal resoluut. Hij is tevens de voorzitter van het landelijke netwerk voor chief medical information officiers in ziekenhuizen (CMIO zorgnetwerk Nederland). Ook voor huisartsen is er een netwerk van CMIO’s, en inmiddels hebben CMIO’s eveneens hun intrede gedaan in de ggz.

De Waal schetst hoe de overdracht er door de wet kan gaan uitzien: ‘De informatie die al bij de huisarts bekend is, zoals de medicatie, voorgeschiedenis en allergieën, neemt het ziekenhuis dan elektronisch over. Het enige wat nog wel moet gebeuren, is dat het ziekenhuis de informatie controleert. En dat kun je in de hele zorg doortrekken, dus ook voor het delen van informatie van ziekenhuis naar ziekenhuis.’

‘Ik verwacht niet dat dit meteen de wereld op z’n kop zet’

Meer sturing

Het duurt alleen nog wel een paar jaar voordat het geschetste beeld werkelijkheid wordt. De Wegiz is een kaderwet. Dat betekent dat er Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) onder vallen die achtereenvolgens worden ingevoerd. Die kleuren de kaderwet de komende jaren in. In de eerste AMvB liggen de afspraken vast voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Dit is de minimale set aan patiëntgegevens die alle zorgverleners moeten gebruiken, zoals NAW-gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen. Hiervoor is de internetconsultatieronde al afgerond. In juli 2024 wordt de maatregel gepubliceerd en een jaar later treedt die in werking. ‘Dan wordt ook gehandhaafd’, vult De Waal aan. Hij is tevreden over de wet. ‘Vooral omdat we er zelf om hebben gevraagd. Het ministerie van VWS vond dat ongebruikelijk. Dat vroeg nog: weten jullie het zeker, want aan een wet kleven ook nadelen. Maar wij zagen dat er in het zorglandschap eigenlijk geen beweging zit richting het elektronisch uitwisselen van gegevens en dat we afhankelijk zijn van leveranciers die hun eigen route volgen. Met deze wet is daar meer sturing op, en je ziet nu dat de zorg en leveranciers hierdoor dichter bij elkaar komen.’

Onzichtbaar werk

Onderzoeker Marcello Aspria van Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) is ook voor meer sturing op de software­markt voor zorginstellingen, maar verwacht vooralsnog niet zoveel van de nieuwe wet. ‘Ik vind het goed dat het ministerie van VWS de regie na 25 jaar marktwerking terugneemt, maar ik verwacht niet dat dit meteen de wereld op z’n kop zet. Die eeuwigdurende focus op wéér nieuwe richtlijnen, protocollen, wetten, regels. Ik snap het allemaal wel, maar er moet nog zoveel méér werk worden gedaan en daar hebben we het weinig over’.

Aspria verdedigde onlangs zijn proefschrift. Dat gaat kort gezegd over de inspanningen die nodig zijn voor goede elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Daarbij denkt men volgens hem vaak aan het bouwen van ICT-systemen, zoals een zorgportaal of elektronisch patiëntendossier (epd), maar het echte werk komt pas na de bouwfase. ICT-oplossingen zijn vaak rechttoe rechtaan, terwijl de werkelijkheid rommelig is, aldus Aspria. Om die twee werelden dichter bij elkaar te krijgen, zijn gebruikers van ICT-systemen in de praktijk veel tijd kwijt aan het zoeken naar ad-hocoplossingen – ‘veelal het onzichtbare werk’ – zoals workarounds en andere vormen van ‘herstelwerk’.

‘Papieren werkelijkheid’

Veel werk wordt het zeker. Er is een aard­verschuiving in het zorglandschap nodig voordat al die verschillende softwareprogramma’s die in de zorg in gebruik zijn, daadwerkelijk dezelfde taal spreken. Maar De Waal is optimistisch. ‘Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de administratielast in de zorg afneemt, en het kan niet anders dan dat dat leidt tot een betere kwaliteit van zorg’, aldus De Waal, bij wie ‘het glas permanent halfvol is’. ‘Dat is mijn drive’.

Toch ziet ook hij beren op de weg. Zo waarschuwde onder meer zijn eigen organisatie, CMIO zorgnetwerk Nederland, een jaar geleden de Tweede Kamer dat de Wegiz geen ‘papieren werkelijkheid’ mag worden. ‘Wat we niet moeten hebben, is dat we een formulier op ons computerscherm krijgen waarmee wij de BgZ moeten invullen. Dat is niet het zorgproces waar we mee bezig zijn. Een medisch specialist – ons netwerk richt zich op ziekenhuizen – ziet een patiënt en maakt aantekeningen in het epd. Vanuit die verslaglegging wordt automatisch de BgZ in het systeem gevuld. Maar wij gaan natuurlijk niet registreren voor de BgZ’, aldus De Waal. Toch zullen artsen eraan moeten geloven dat bepaalde ingesleten werkwijzen soms anders moeten omdat niet alles wat analoog gebeurt straks digitaal op precies dezelfde manier kan plaatsvinden. ‘Als een Algemene Maatregel van Bestuur wordt ingevoerd, zullen problemen aan de oppervlakte komen. Dat is vervelend, maar betekent ook dat we het probleem kunnen aanpakken.’ Bovendien zou de Wegiz enkele bestaande problemen (deels) moeten oplossen. ‘Zo’n zes jaar geleden vroegen we het ministerie van VWS om deze wet omdat we grote problemen voorzagen. Die zijn sindsdien alleen maar groter geworden – vooral het personeelstekort. Administratie is dan het eerste waar je in wilt snijden.’ 

Opt-outmedicatieoverzicht

Door de invoering van de Wegiz is de discussie over het opt-outsysteem weer opgelaaid. Bij zo’n systeem mag de zorgverlener ervan uitgaan dat de patiënt toestemming verleent om bepaalde gegevens uit te wisselen, tenzij de patiënt bezwaar maakt – opt-out. Het bekendste voorbeeld hiervan is het donor­registratiesysteem. Momenteel werkt minister Kuipers aan een wetsvoorstel om een opt-out­systeem voor de acute zorg mogelijk te maken. Onlangs riepen verschillende organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Tweede Kamer op om ook voor medicatieoverdracht een opt-outsysteem in te voeren. De Waal verwacht steun vanuit de Europese Unie voor een opt-outsysteem voor het uitwisselen van zorggegevens. ‘Er komt een Europese richtlijn aan voor elektronische gegevens­uitwisseling in de zorg, de European Health Data Space, en het lijkt er sterk op dat dit een opt-outregeling wordt’.

Lees ook:

.

Achter het nieuws EPD VWS wetgeving gegevensuitwisseling
 • Eva Kneepkens

  Eva Kneepkens is arts en promoveerde binnen de reumatologie. Na een postacademische cursus wetenschapsjournalistiek en een stage bij de Volkskrant koos ze voor het journalistieke pad. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en inrichting van zorg.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W. van Harmelen

  Gynaecoloog

  Uitwisseling via het LSP is gemakkelijk in de poliklinische setting. F8 in HIX van Chipsoft levert dit.
  Nu nog de implementatie in de praktijk.
  Overigens zou het nog beter zijn wanneer iedere digitaal vaardige patiënt zijn PGO controleerde vóór het... artsen bezoek.

 • H.M.E. Quarles van Ufford

  Radioloog en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Den Haag

  Van uitwisseling naar beschikbaarheid
  Als Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) zetten we ons sinds 2018 in voor de beschikbaarheid van medische gegevens in de eigen werkomgeving van elke medisch specialist. Dit is nodig voor goede én veilige... patiëntenzorg en is meer dan alleen te streven naar de uitwisseling van gegevens. Dat laatste heeft ons met het Twiin portaal wel verlost van de DVD’s met radiologische onderzoeken op de buik van de patiënt in de ambulance of met de post(koerier). Het is nu de hoogste tijd voor de volgende stap naar beeld- en databeschikbaarheid.
  De visie op databeschikbaarheid is onlangs door de FMS omarmd en is nu ook te vinden in de Nationale Visie & Strategie op het gezondheidszorgstelsel. Met de plannen in het IZA voor nog meer concentratie en spreiding van zorg zal databeschikbaarheid over de grenzen van zorginstellingen heen alleen nog maar belangrijker worden. Zelfs zonder de bewegingen vanuit het IZA zorgt de toenemende druk op de capaciteit van ziekenhuizen dat steeds meer patiënten in verschillende zorginstellingen bekend zijn en gebeurt het steeds vaker dat de medische gegevens van een patiënt niet compleet zijn.
  Afgelopen maand heeft de NVvR het voortouw genomen om in de praktijk nu een eerste echte stap te gaan zetten op weg naar beschikbaarheid van medische gegevens. Wij kunnen de brug vormen tussen de praktijk en techniek door de ervaring en mogelijkheden van de radiologie in te zetten. Uitgangspunt is dat we Nederland daarbij als één regio beschouwen en dat de beschikbaarheid van radiologie onderzoeken en verslaglegging uit te breiden is met andere medische data. Alle partijen en initiatieven die zich al langer bezighouden met beeldbeschikbaarheid hebben we uitgenodigd om deze stap samen mogelijk te maken. Iedereen voelde dat de tijd dringt, dus we gaan voor een concrete eerste stap voor eind van dit jaar.

  [Reactie gewijzigd door Quarles van Ufford, Jet op 11-07-2023 20:49]

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.