Blogs & columns
Blog

Soep en slootwater

2 reacties

Als je met zijn tienen een grote pan soep hebt en er komt nog iemand, dan doe je er wat extra water bij en dan kunnen er ook elf van eten. En als er nog een bijkomt, dan doen we er nog een beetje water bij. Maar ergens houdt het op. Dan wordt de soep slootwater.

Nee, ik ben niet een culinaire rubriek begonnen. Het gaat over de keuze tussen de rekkelijken en de preciezen, tussen pragmatisch en principieel. Hoeveel water kun je bij de soep doen? En dan heb ik het over de jeugd-ggz. De berichten over de problemen die de jeugdwet voor de gezondheidszorg voor jeugdigen met een psychische aandoening oplevert, stapelen zich op. Ik ga ze hier niet allemaal herhalen. Recentelijk schreef ik er nog over hoe wrang het is, dat het allemaal is voorspeld.

Collega René Kahn wees erop hoe schadelijk de scheiding tussen jeugd- en volwassenenpsychiatrie is voor vroegdiagnostiek en interventie. Het merendeel van de psychische aandoeningen begint voor het 20ste jaar. René Kahn noemt het niets minder dan een dwaling in wetenschappelijk, medisch en menselijk opzicht.

Kortgeleden wond een huisarts zich in dit blad op over het feit dat ouders in de bittere kou staan als hun kind psychiatrische hulp nodig heeft. Ze vond dat we dáárvoor zouden moeten staken in plaats van voor de pensioenaftopping. Ik wil best staken voor een betere jeugd-ggz, maar ik ben bang dat het niet helpt.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat het beste is.

Op zich neig ik meer tot het principiële à la Rene Kahn. Het is een dwaling en we moeten alles op alles zetten om terugkeer in de gezondheidszorg te realiseren. Een groepje kinderpsychiaters die onlangs een website begonnen, zit ook meer op deze lijn. Ze maken zich ernstig zorgen over de dreigende teloorgang van de kinderpsychiatrie. ‘Maar is het haalbaar?’ vraagt de rekkelijke Realpolitiker. Er is echt alles aan gedaan om deze wet te voorkomen. Dat heeft niet mogen baten. Zou het nu wel kans van slagen hebben nu het niet meer om voorspellingen gaat, maar om rauwe werkelijkheid? Dat is erg de vraag. De politiek heeft dit destijds breed gesteund en die gaat nu echt niet al na twee jaar erkennen, dat het een dwaling was.

Er zijn ook anderen, die kiezen voor een pragmatische insteek. Het is nu eenmaal zo en we moeten er het beste van maken. Daaronder mensen die zich destijds ook uit man en macht tegen de wet hebben verzet, zoals Robert Vermeiren, de huidige voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze afdeling heeft recentelijk een campagne gelanceerd waarin ze oproepen tot een centraler beleid. De toon is verzoenend. Er zijn ook voordelen aan de wet. We moeten er het beste van maken en de knelpunten wegnemen. ‘Maar is dát haalbaar?’ vraagt de Prinzipienreiter in mij. Een centraler beleid krijgen met 393 gemeentes aan het roer? 393 kikkers in een kruiwagen?

Ik blijf vinden dat de zorg voor kinderen met een psychische aandoening net zo goed in de gezondheidszorg hoort als de zorg voor kinderen met een lichamelijke aandoening. Ik blijf hopen dat dat ooit weer werkelijkheid wordt. De muur is tenslotte ook gevallen. En ondertussen? Tja, zolang moeten we maar water bij de wijn… eh soep doen.

Blogs
 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Wim van der Pol

  ziekenhuisapotheker, Sint Maarten

  Er zijn meer maatregelen die deze regering genomen heeft uit bezuinigingsoverwegingen en waarbij een smakeloze verdunning is aangebracht. Maatregelen die via akkoordjes met kleine ambitieuze partijleiders tot stand zijn gekomen (dat heet democratisch...). Maatregelen waarover niet eens geschreven wordt, deels omdat redacties het commentaar niet eens publiceren. Maatregelen die net zo onwetenschappelijk en onmenselijk zijn. Misschien kan Menno zich daar ook in verdiepen om daarmee de ontstellende bezuinigingsgolf aan de crisiskaak te stellen. Ik heb het over de AOW. De AOW leeftijdsverhoging om precies te zijn. Daar is verschrikkelijk veel water gebruikt. Van de statistische onderbouwing klopt helemaal niets. En niemand die het in de gaten heeft.

 • Jedidja Fortuijn

  aios psychiatrie, Haarlem

  Beste Menno,
  Schotel de soep maar lekker heet voor in je columns, hij wordt toch nooit zo heet gegeten. Je vasthoudendheid wat betreft het Nationaal Zorgfonds heeft mij in elk geval geholpen me er meer in te verdiepen en mee actie te voeren hiervoor.... Met vriendelijke groet, Jedidja Fortuijn

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.