Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
16 maart 2011 2 minuten leestijd
Nieuws

Uit Vrije Wil presenteert wetsvoorstel

2 reacties

De initiatiefgroep Uit Vrije Wil presenteert vandaag een voorstel van een Wet toetsing stervenshulp aan ouderen. Doel van de wet is stervenshulp mogelijk te maken aan oude mensen die hun leven voltooid achten en op hun uitdrukkelijk verzoek waardig willen sterven.

Het wetsvoorstel maakt hulp bij zelfdoding door een BIG-geregistreerde stervenshulpverlener legaal, mits aan enkele zorgvuldigheidseisen is voldaan. Zo moet er sprake zijn van een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek om stervenshulp en moet de persoon in kwestie ouder zijn dan 70 jaar. Er moet een schriftelijke verklaring op tafel liggen, de stervenshulpverlener moet minstens twee maal een gesprek met de betrokkene hebben gevoerd en tenminste één andere onafhankelijke collega hebben geraadpleegd. Staat het besluit vast, dan wordt het recept voor de benodigde dodelijke middelen voorgeschreven door een arts die – net als de stervenshulpverlener zelf – is verbonden aan een op te richten Stichting Stervenshulp aan ouderen. Met dit recept haalt de hulpverlener de middelen bij een gewone apotheek. Hij overhandigt ze aan de oudere en is erbij aanwezig als deze ze inneemt. Het overlijden wordt gemeld aan de gemeentelijke lijkschouwer, met een verslag van de verleende hulp. Dit wordt ter toetsing voorgelegd aan een (al bestaande) regionale toetsingscommissie.

Net als de bestaande euthanasiewet kent het nieuwe wetsvoorstel de eis dat een verzoek vrijwillig en weloverwogen moet zijn. De eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden komt er echter niet in voor. ‘De wet is bedoeld voor ouderen die hun leven voltooid achten’, schrijven de opstellers Eugene Sutorius, Jit Peters en Samantha Daniels in de memorie van toelichting. ‘Daarbij betreft het dus existentiële problematiek.’ En dus, voegen ze daaraan toe, behoort de problematiek niet meer tot het exclusieve domein van artsen, maar ook van bijvoorbeeld geestelijk verzorgers, filosofen, psychologen, verpleegkundigen en anderen. ‘Door de stervenshulpverlening onder te brengen in de Wet BIG wordt bewerkstelligd dat de legale hulp bij zelfdoding een voorbehouden handeling is die alleen verricht kan worden door de gekwalificeerde hulpverlener.’

In het boekje Uit Vrije Wil, waarin het wetsvoorstel en de toelichting daarop worden gepresenteerd, geeft ethicus Govert den Hartogh een kritisch commentaar. Als het voorstel wordt overgenomen, stelt hij vast, komen er twee ‘wettelijke routes’ naar een zelfgekozen dood, waarbij de ene – die van de bestaande wet – langer en moeilijker is dan de andere. Volgens Den Hartogh zal het ‘misverstand’ dat voltooid leven niet onder de euthanasiewet valt, geleidelijk aan worden weggenomen, waardoor artsen vaker bereid zijn de gevraagde hulp te verlenen.
Ook de KNMG ziet het naast elkaar bestaan van twee wettelijke regelingen als een bezwaar. ‘Functieverlies, eenzaamheid, ontluistering, verlies van waardigheid en autonomie – het zijn dimensies van lijden waarmee artsen rekening mogen houden bij een verzoek om euthanasie’, zegt ethicus Gert van Dijk. ‘Door het openen van een tweede weg naar euthanasie dreigt de transparantie en zorgvuldigheid van de huidige euthanasiewet verloren te gaan.’ Volgens Van Dijk is het belangrijk dat de beroepsgroep zoekt naar mogelijkheden om patiënten met een euthanasieverzoek meer rechtszekerheid te bieden; soms wordt een euthanasieverzoek immers afgewezen, terwijl wel aan de zorgvuldigheidscriteria is voldaan. ‘Maar een wetswijziging is daarvoor niet nodig.’

Joost Visser

Het boekje: Uit Vrije Wil; waardig sterven op hoge leeftijd

Zie ook het dossier Klaar met leven, met meer informatie over de inititatiefgroep Uit Vrije Wil

 • Meer nieuws

beeld: thinkstock, bewerkt door MC
beeld: thinkstock, bewerkt door MC
Artikel van Gert van Dijk, ethicus:
Nieuws euthanasie ouderen
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Gert van Dijk, ethicus bij de KNMG, 20-04-2011 02:00

  "De heer Postmes en de KNMG zijn het erover eens dat er geen recht bestaat op hulp bij zelfdoding. Ook zijn we het erover eens dat artsen altijd goede zorg moeten blijven leveren aan mensen die zichzelf van het leven willen beroven. Het is echter niet zo dat een arts die geconfronteerd wordt met iemand die zichzelf wil doden die persoon altijd moet laten opnemen. Dat kan alleen zo zijn als de arts aanwijzingen heeft dat er sprake is van wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld bij een psychiatrische stoornis. Het enkele feit dat iemand een eind aan het leven wil maken, is daarvoor niet voldoende. In gevallen waarin een wilsbekwame patiënt wil stoppen met eten en drinken, zal de arts palliatieve zorg moeten verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van pijnbestrijding of mondverzorging. Dat is geen hulp bij zelfdoding, maar goede zorg."

 • A.J. (Ton) Postmes, arts, Venlo 04-04-2011 02:00

  "Het wetsvoorstel van "Uit Vrije Wil" beoogt "het zelfbeschikkingsrecht recht en het daarop gebaseerde recht om naar eigen goeddunken uit het leven te stappen" mogelijk te maken. Gert van Dijk , ethicus, keurt een tweede wet, naast de bestaande “goede” euthanasiewet af. Het is vragen om moeilijkheden. Hij blundert en pasant wél - net als de KNMG – omdat hij het (cursief) uitgangspunt onweersproken laat. Uit het zelfbeschikkingsrecht volgt helemaal geen alles opzijschuivend recht om jezelf te doden. Dat lijkt misschien zo omdat ieder die dat vastberaden wil, zich inderdaad het leven kan nemen. Dit schakelt echter geen andere plichten en verboden uit.

  "Gij zult niet doden" is niet zomaar een taboe. En het geldt ook voor jezelf. Wie daar luchtig over oordeelt werkt misdaden tegen het leven in de hand en helaas ook suïcides bij mensen met een passagère inzinking. ,

  Veel ethici, helaas ook Ger van Dijk , laten zich beïnvloeden door wensdenken en de publiek opinie; blijkbaar zonder na te gaan of er tegenargumenten zijn.

  Hij weet best dat een medicus een patiënt die zelfdoding nastreeft, moet laten opnemen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf. Een arts die dat niet kan verhelpen, mag niet moreel geprest worden te helpen bij zelfdoding of te verwijzen naar een daartoe gebrevetteerde hulpverlener; hij moet mensen zoeken die positief kunnen helpen. Toevallig wordt ook in MC11/2011:678 gemeld dat “Britse artsen tegen euthanasie” zijn. Ik denk, dat komt omdat zij het werk van Cicely Saunders kennen (zie Wikipedia).

  Wie doordenkt beseft dat niemand, de suïcidepleger inbegrepen, de gemeenschap mag beroven van een waardevol medelid, en dat ieder mens waardevol is.

  Ook dat men geen enkel stukje van een levensdraad “lebensunwert” mag achten en daarom zou mogen vernietigen.

  De KNMG doet goed er begrip voor te vragen, maar mag het niet goedpraten.
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.