Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
08 mei 2007 3 minuten leestijd
Federatienieuws

NVAB: Bedrijfsarts kiest positie

Plaats een reactie

Op 4 april 2007 ging de Algemene Ledenvergadering van de NVAB  met algemene stemmen akkoord met de positioneringsnota ‘De bedrijfsarts: dokter en adviseur’. Daarmee heeft de NVAB een aantal duidelijke keuzes gemaakt over de rol die bedrijfsartsen wensen te spelen in de gezondheidszorg. De nota preciseert de taakopvatting van de bedrijfsartsen na de grote veranderingen in het zorgstelsel en de wijziging van de arbowetgeving.De beleidsuitgangspunten die in de nota worden uiteengezet zijn:

- De bedrijfsgeneeskunde maakt deel uit van de eerstelijnsgezondheidszorg, en is gecentreerd rond de (aspirant-)­werkende.


 De NVAB is van mening dat elke inwoner van Nederland rechtstreeks en zonder verwijzing terecht dient te kunnen bij een bedrijfsarts. De recente wetswijzigingen hebben de toegang tot de bedrijfsarts afhankelijk gesteld van maatwerkafspraken op bedrijfs- of brancheniveau op basis van de RI&E. De NVAB is daar niet gelukkig mee. - De bedrijfsarts heeft als medicus individuele zorgtaken voor alle (aspirant-) werkenden, in betaald en onbetaald werk.


 Onder behandelen verstaat de NVAB: ‘bijdragen aan functieherstel’, variërend van sociaal medische begeleiding tot klassieke behandeltaken. De individuele zorgtaken kunnen o.a. zijn: het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van werkenden en het bij een werkende herkennen, diagnosticeren en behandelen van (dreigende) arbeidsgerelateerde klachten of van een (dreigende) beroepsziekte of arbeids­ongeschiktheid.- De bedrijfsarts is medisch adviseur en coach van bedrijven/werkgevers, zowel in preventieve als curatieve zin.


 De adviestaken zijn zowel gericht op individuele inzetbaarheid van medewerkers als op de organisatie als geheel. De adviesfunctie uit zich in de rol als medisch adviseur van het management: het bedrijf stimuleren en helpen een gezonde organisatie te zijn met een effectief preventiebeleid.De volledige tekst van de nota is te vinden op de website van de NVAB:

www.nvab-online.nl

.In onderstaand interview beantwoordt Pieter Rodenburg, voorzitter van de NVAB, naar aanleiding van het vaststellen van de nota ‘De bedrijfsarts: dokter en adviseur’ een aantal vragen over het NVAB-beleid.Met welk doel is deze nota geschreven?


Deze nota is geschreven om duidelijk te maken dat de bedrijfsarts een dokter is als alle andere dokters, met als speciaal aandachtsgebied: arbeid en werk. De bedrijfsarts heeft verstand van gezondheid en werk! Het is maatschappelijk van belang dat de deskundigheid van de bedrijfsarts laagdrempelig toegankelijk is en blijft voor iedereen die maatschappelijk actief is of wil worden. Dat betreft in de eerste plaats werknemers en zelfstandig werkenden, maar daarnaast natuurlijk ook allerlei mensen die zich als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins inzetten in de maatschappij. Ook zij kunnen advies en behandeling nodig hebben bij vragen die hun belastbaarheid betreffen.Vandaar die keuze voor een duidelijke positie in de eerste lijn?

Precies, de bedrijfsarts is voor velen het eerste contactpunt met het zorgsysteem. Daarom heeft VWS ons vorig jaar ook laten weten dat de bedrijfsarts bij de eerstelijnsdisciplines hoort. Dat weet niet iedereen, daarom willen we dat met meer kracht uitdragen. We hopen dat dat leidt tot betere afstemming met cliëntgroepen, collega-medici en politiek. We worden daarmee zichtbaarder en willen laten zien dat we er niet alleen zouden moeten zijn voor werknemers. In feite is dat een niet terechte tweedeling in de samenleving. Waarom zou je niet bij een bedrijfsarts terechtkunnen als je als mantelzorger je rug even zwaar belast als iemand in een betaalde werksituatie?Wat is er zo anders aan de positie van de bedrijfsarts in vergelijking met het verleden?

We willen vooral benadrukken dat de bedrijfsgeneeskunde een onderdeel is van het Nederlandse zorgstelsel. Mensen hebben maar één gezondheid en daar moet je integraal mee omgaan. Wij zijn niet gelukkig geweest met de te forse scheiding die de afgelopen jaren is ontstaan tussen ‘arbozorg’ en ‘gewone gezondheidszorg’. Dat levert afstemmingsproblemen op die niet passen in de moderne ketenzorg waarvan wij deel uit willen maken. Naar onze collega’s willen we ook duidelijker maken waar we goed in zijn en welk soort behandelingen door ons worden gedaan. Onze specialiteit is belasting en belastbaarheid, helpen bij en voorwaarden scheppen voor re-integratie, beschermen, bewaken en bevorderen van gezondheid. Dat zijn allemaal behandelvormen. Daarnaast adviseren wij individuele werknemers en werkgevers over gezondheid en gezonde werkomstandigheden. De adviesfunctie op bedrijfsniveau is daarin ook erg belangrijk.Wie betaalt de bedrijfsarts?

Dat is vrijwel altijd het bedrijf. De deskundigheid van de bedrijfsarts zou echter ter beschikking moeten zijn voor iedere deelnemer aan onze maatschappij. Daarom biedt de bedrijfsarts zijn/haar expertise aan aan iedere instantie - zorgverzekeraar, CWI, bedrijf - die een kostendekkend tarief betaalt. Zeker voor mensen die nu nog geen toegang hebben tot de bedrijfsarts, is wat de NVAB betreft betalen uit het (basis)pakket van de zorgverzekering een optie.


Bedrijfsartsen zijn ook niet duurder dan huisartsen: zij genereren beiden ongeveer dezelfde jaaromzet, maar de tarieven zijn heel anders opgebouwd. Huisartsen krijgen een vaste vergoeding plus een uitbetaling per verrichting. Bedrijfsartsen werken meestal op basis van een uurtarief. Daar zitten alle kosten in.

Federatienieuws beroepsziekten
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.