Meer over Federatienieuws

 • Weet jij al wat je wilt worden?

  Wat wil je later worden? Mijn favoriete vraag als jong meisje. Een vraag die vroeger uitnodigde om weg te dromen in een grenzeloze fantasie. Tegenwoordig moet ik op deze vraag een hapklaar antwoord hebben en het liefst al zo lang als ik mij kan herinneren.

 • De 175-jarige geschiedenis van de KNMG

  In een reeks korte artikelen nemen we je gedurende dit jubileumjaar mee in de 175-jarige geschiedenis van de KNMG. Geschreven door prof. dr. Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis en bibliothecaris van de KNMG.

 • Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

  Dankzij twee amendementen van GroenLinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie (ELC), waar ook de LHV deel van uitmaakt, noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.

 • Euthanasiepraktijk ook in 2023 zorgvuldig 

  Opnieuw blijkt dat artsen vrijwel altijd met grote zorgvuldigheid handelen bij de uitvoering van euthanasie. Bij slechts vijf van de 9068 meldingen van euthanasie hebben de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) geoordeeld dat de arts niet heeft gehandeld volgens alle wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE publiceerden op donderdag 4 april hun jaarverslag met alle cijfers over de euthanasiemeldingen in 2023.

 • Publieke ouderenzorg: Lang, gezond en gelukkig?

  Wereldwijd leven mensen steeds langer. Ook in Nederland is dat het geval. Volgens het Trendscenario Levens­verwachting van de Volksgezondheid en Toekomstverkenningen 2018 zal van de mensen die in 1990 zijn geboren, ruim 5 procent 95 jaar of ouder worden. Volgens dezelfde prognose zullen van de mensen die in 2040 worden geboren een volle 20 procent 95 jaar of ouder worden.

 • ABS-zorgprofessionals: samen aanpakken van problematisch middelengebruik en verslaving in de zorg

  Met de lancering van ABS-zorg­professionals bundelen beroepsverenigingen en huidige partners (SBOH, UWV en KNMP) de krachten om problematisch middelengebruik en verslaving in de zorg aan te pakken. Met ABS-­zorgprofessionals willen deze organisaties problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar maken en een steunpunt bieden voor zorgprofessionals met een stoornis in middelengebruik en verslaving.

 • Respecteer zorgfaciliteiten in conflictgebieden

  De KNMG onderschrijft de internationale oproep van de World Health Professions Alliance (WHPA), om een einde te maken aan geweld tegen ziekenhuizen en medisch personeel in conflictgebieden. De WHPA is een wereldwijde organisatie die optreedt als vertegenwoordiger van meer dan 41 miljoen mensen die, verspreid over meer dan 130 landen, werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

 • Jaarplan RGS 2024: Verbeteren vanuit vertrouwen 

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zet in 2024 een volgende stap in de modernisering van het toezicht. Een van onze speerpunten voor 2024 is gericht op het voorbereiden op de systematiek rondom erkenningen van de opleidingsorganisaties en -professionals. Per 2025 nemen we afscheid van de oude systematiek, want dan is de overgangsfase van vijf jaar afgelopen. Ook blijft het optimaliseren en digitaliseren van onze processen hoog op de agenda staan. Dit en meer is te lezen in het jaarplan RGS 2024.

 • Omgaan met patiëntgegevens: doe de privacyscan van de LHV

  Met de Privacyscan van de LHV krijgen huisartsen inzicht in hoe ze ervoor staan op het gebied van privacy in de huisartsenpraktijk. De uitkomsten geven een beeld van hoe privacy in hun praktijk is geregeld en welke stappen ze kunnen zetten om privacy te verbeteren.

 • RGS jaarverslag 2023: Samen voor kwaliteit 

  Naast het nemen van besluiten over (her)registratie, opleiding en erkenningen, voert de RGS de regelgeving van het CGS uit. Het jaar 2023 stond met name in het teken van voorbereiden op uitvoering van de erkenningensystematiek in lijn met het Kaderbesluit van het CGS.

 • Instemming minister met Besluit huisartsgeneeskunde van CGS

  De demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde 7 maart 2024 in met het Besluit huisartsgeneeskunde zoals vastgesteld door het CGS op 14 februari 2024. Het besluit is aangepast naar aanleiding van de actualisering van het landelijk opleidingsplan met als inwerkingtredingsdatum 1 maart 2024.

 • Gewijzigd Besluit oogheelkunde voor instemming naar minister

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 13 maart 2024 het gewijzigde Besluit oogheelkunde na verloop van de adviesronde definitief vastgesteld. Het Besluit oogheelkunde is aangepast naar aanleiding van de actualisering van het landelijk opleidingsplan met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 april 2024.

 • De dokters van morgen

  In de steeds veranderende wereld van de medische zorg staan jonge dokters voor behoorlijke uitdagingen. Dat geldt natuurlijk voor elke generatie en daarom vind ik het fascinerend om te zien hoe verschillende generaties medisch specialisten samenwerken in zieken­huizen.

 • Nieuwe podcast-aflevering: zij-instromende doktersassistenten

  Er staat een nieuwe aflevering online van de podcastserie ‘Zo wil ik dokteren’ van de Landelijke Huisartsen Vereniging. In deze aflevering vertelt een duo van een huisarts en een zij-instromende doktersassistent over hun ervaring met het traject voor zij-instromers in de huisartsenpraktijk.

 • KNMG houdt fundamentele bezwaren tegen wetsvoorstel voltooid leven D66

  D66 heeft op 7 november 2023 een aangepast wetsvoorstel over ‘voltooid leven’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt het voor ouderen eenvoudiger om hulp bij zelfdoding te krijgen. Artsenfederatie KNMG heeft fundamentele kritiek op dit voorstel, net als op de eerdere versie. We vrezen dat de wet negatieve gevolgen heeft voor kwetsbare ouderen en de voorgestelde rol van artsen is niet mogelijk.

 • CGS stelt verzamelbesluiten voor specialismen en profielen definitief vast

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 14 februari 2024 een Verzamelbesluit voor specialismen en een Verzamelbesluit voor profielen vastgesteld. Het betreft een aantal inhoudelijke aanpassingen in enkele van zijn besluiten waaronder het Kaderbesluit CGS, en de besluiten bedrijfsgeneeskunde, maatschappij + gezondheid en internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

 • Trots

  We zijn allemaal lid van een wetenschappelijke beroepsvereniging. Vaker zal ik het juist hebben dan mis als ik stel we ook allemaal niet naar de algemene ledenvergadering gaan van deze vereniging. De meesten van onze geloven dat wel. Wiens bestuurstermijn wordt verlengd? Gaat de contributie weer iets omhoog? Hoe dicht zaten de uitgaven dit jaar op de begroting? Ook bij ons is het een steevaste harde kern die de meeste vergaderingen bezoekt (waarvoor veel dank!). Maar waarom dat recent toch anders was volgt hieronder.

 • Zicht op snellere zorg bij complexe problemen

  De wachtlijsten in de ggz zijn de afgelopen jaren zo ver opgelopen dat huisartsen veel te lang verantwoordelijk blijven voor patiënten die ze hebben doorverwezen. In het Integraal Zorgakkoord, waar de huisartsen een jaar geleden hun handtekening onder zetten, is afgesproken dat sociaal domein, ggz en huisartsenzorg samen aan een oplossing gaan werken. Die heeft inmiddels vorm gekregen.

 • ‘Gelijke gezondheid vraagt om een ongelijke investering’

  Eén op de vier mensen in Nederland heeft beperkte gezondheids­vaardigheden. Terwijl dat de basis vormt om gezonde keuzes te maken. Mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid om iets aan preventie te doen, vindt arts M+G Timo Boelsums. ‘Maar wel in samenwerking met zorgverleners, zorgorganisaties, de maatschappij en de overheid.’

 • Iets veranderen in de zorg kán

  Ruim honderd dagen na de verkiezingen zitten we nog steeds zonder nieuw kabinet. Of we nu een extraparlementair, minderheidskabinet of andersoortig kabinet krijgen, wordt binnenkort vast duidelijk, maar welke constructie Nederland ook aangaat: feit is dat een nieuw kabinet heel wat uitdagingen te wachten staat. Ook in de zorg.

 • Het thema werk integreren in de gezondheidszorg

  Onder medisch specialisten in het ziekenhuis is aandacht voor werk (nog) geen gemeengoed, alhoewel het belang van werk als behandeluitkomst steeds vaker benoemd wordt. Betaalde arbeid geeft een patiënt immers niet alleen inkomen, maar draagt ook bij aan gezondheid en welzijn. Echter, de kloof tussen het ziekenhuis en het sociaal-medisch domein is groot. Door met elkaar in gesprek te gaan kan deze kloof worden overbrugd.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.