Meer over Federatienieuws

 • De overheid moet nu met maatregelen komen om mensen langer gezond te houden

  Sommige artsen vinden dat hoogleraar oncologische chirurgie Marjolein Smidt over de grenzen van haar vakgebied gaat als ze zich kwaad maakt over ongezonde voeding, over­gewicht en obesitas en de grote gezond­heids­risico’s die daarmee gepaard gaan. ‘Maar als je de cijfers kent, kun je niet anders dan het erover hebben.’

 • Praktijkdilemma: Moet je als arts beide ouders informeren voordat je een melding doet bij Veilig Thuis?

  Ik (psychiater) heb een gescheiden moeder onder behandeling vanwege een ernstige depressie. Ik maak mij zorgen over haar drie jonge kinderen, die bij haar wonen. Zij zien hun vader één dag per twee weken en ik heb het vermoeden dat hij ze mishandelt. Ik heb de kindcheck uit de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gedaan en advies aan Veilig Thuis gevraagd. Veilig Thuis heeft mij geadviseerd om een melding van kindermishandeling te doen. Moet ik beide ouders informeren voordat ik de melding doe?

 • Schrijf je nu in: Toegang tot zorg in tijden van schaarste 

  Maak kennis met de ethische principes rondom schaarste, toegepast op de zorg. Ethici van de KNMG geven inzicht in verschillende facetten van schaarste, wat veel verder strekt dan materiële problemen. Vanuit medisch-ethisch perspectief draait het in de kern om het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg.

 • Waardevolle inzichten interprofessioneel opleiden

  Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In zeven experimenten vanuit het project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten ontdekten opleiders, aiossen en andere zorgverleners samen wat werkt en wat niet.

 • KNMG Artsen Onderzoek: welke zorgprioriteiten moet het nieuwe kabinet stellen?

  Uit recent onderzoek van de KNMG onder artsen in Nederland blijkt dat de houdbaarheid van de zorg als voornaamste prioriteit wordt beschouwd voor het komende kabinet. Artsen pleiten voor een aanpak die zich richt op minder marktwerking, meer nadruk op preventie, betaalbaarheid en verbeterde toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 • Het programma is bekend!

  Meld je aan voor het webinar Dilemma’s voor de digitale dokter DEEL II: De impact van digitale zorg op de arts-patiëntrelatie op 28 november 19.30-21.00 uur.

 • Vernieuwd: KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we aan de wensen van onze achterban tegemoet.

 • Stemadvies

  Het kan u niet ontgaan zijn: het is verkiezingstijd. De media staan er bol van, debat volgt op debat.

 • Helder overzicht verwijsafspraken medisch-specialistische zorg

  Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig, wie mag verwijzen en hoe lang is een verwijzing geldig? Deze en andere situaties rondom verwijzen zijn nu vastgelegd in één document: Verwijsafspraken medisch-specialistische zorg. Een mooi en overzichtelijk hulpmiddel voor alle professionals die te maken hebben met verwijzingen.

 • Het Grote Zorgdebat gemist?

  Op maandag 13 november vond Het Grote Zorgdebat plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Het evenement bood een podium voor negen kandidaat-Kamerleden, die met elkaar in debat gingen over een reeks cruciale kwesties binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

 • SCP: te weinig oog voor noodzakelijke keuzes

  Het recent uitgebrachte rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Kwesties voor het kiezen’ benadrukt de dringende behoefte aan weloverwogen beslissingen binnen het gezondheidsbeleid.

 • Steun de lokale initiatieven voor zorgvernieuwing

  Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten, noem maar op. Het Integraal Zorgakkoord staat er bol van. Ook in veel verkiezingsprogramma’s beschrijven politieke partijen de maatschappelijke opgaven en dat het anders moet in de zorg.

 • ‘Meer zeggenschap leidt tot groter werkplezier’

  Sinds 1 juli is zeggenschap van zorgverleners wettelijk verankerd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat precies, waarover mogen zorgprofessionals binnen hun instelling meepraten en wat levert het op? ‘Onze overtuiging is dat zeggenschap niet alleen leidt tot betere zorg, maar ook tot meer werkplezier’, aldus Rob Koster, hoofd Collectieve belangen­behartiging bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

 • Agressie in de praktijk

  Schreeuwen, schelden en dreigen met fysiek geweld… steeds meer artsen krijgen te maken met agressie en intimidatie in hun praktijk. Agressie heeft grote impact op het welbevinden, werkplezier en gevoel van veiligheid. Hoe kan je omgaan met agressie in jouw praktijk?

 • Schrijf je nu in: Toegang tot zorg in tijden van schaarste

  Maak kennis met de ethische principes rondom schaarste, toegepast op de zorg. Ethici van de KNMG geven inzicht in verschillende facetten van schaarste, dat veel verder strekt dan materiële problemen. Vanuit medisch-ethisch perspectief draait het in de kern om het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg.

 • Gelijke behandeling is goed – maar niet altijd

  Gelijkheid in de gezondheidszorg is iets wat we als zorgprofessionals nastreven, maar wat als het onze gezondheid schaadt? In de KNMG-gedragscode staat: 'Als arts draag je bij aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

 • Overzicht opdracht voorbehouden handelingen Wet BIG

  Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door – of in opdracht van – bevoegd zorgpersoneel mogen worden uitgevoerd. Het ministerie van VWS publiceerde onlangs twee overzichten waarin de voorwaarden staan waaronder het in opdracht uitvoeren van deze handelingen mogelijk is.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.