Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Levenseinde

Rondom het levenseinde kunnen allerlei vragen spelen voor zowel arts als patiënt.

 • Gelukkig hebben we de foto’s nog

  ‘Niet iedereen is te redden. Net zoals er mensen zijn die een zo verwoestende vorm van kanker krijgen dat er geen medicijn meer tegen helpt, zijn er ook mensen die psychisch zo ziek zijn dat er geen therapie of medicatie tegen opgewassen is. Hoe briljant je psychiater ook is; het helpt niet. Mijn broertje was zo iemand.’

 • Rouwproces

  Gewapend met shared decision making, advance care planning en andere moderne terminologie benader ik mijn patiënten. Niet de ziekte op de eerste plaats maar de kwaliteit van leven. Maar ben ik daarvoor wel genoeg toegerust?

 • ‘Vervolging hangt af van vrijwilligheid en lijden’

  Voor het eerst start het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in een zaak die volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie niet volgens de zorgvuldigheidseisen is verlopen. Het OM kondigde in mei al aan: ‘We vervolgen als aan twee kernvereisten niet is voldaan.’

 • Normen voor goede palliatieve zorg vastgelegd

  Verschillende zorgorganisaties hebben een kwaliteitskader opgesteld voor palliatieve zorg, met daarin beschreven waar goede palliatieve zorg aan voldoet. Het is de bedoeling dat iedereen die dergelijke zorg levert vanaf nu die normen nastreeft.

 • Wees duidelijk als behandelen zinloos is

  Wat te doen als familieleden van een patiënt op grond van hun geloof eisen om door te gaan met behandelen, terwijl dit eigenlijk zinloos is? Volgens geestelijk verzorger Antoine de Haan voorkomt het een hoop discussie als je de medische grenzen helder formuleert.

 • IGZ bereidt tuchtzaak voor tegen arts die euthanasie pleegde

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg bereidt een tuchtzaak voor tegen de specialist ouderengeneeskunde, die euthanasie uitvoerde bij een demente vrouw van 74 jaar. Het Openbaar Ministerie liet gisteren al weten een strafrechtelijk onderzoek tegen haar te starten.

 • Strafrechtelijk onderzoek naar euthanasie bij dementie

  Het Openbaar Ministerie gaat een strafrechtelijk onderzoek uitvoeren naar het handelen van de arts die voorjaar 2016 het leven beëindigde van een ernstig demente, wilsonbekwame vrouw van 74 jaar.

Gerelateerde dossiers:

  print dit artikel
  Dit artikel delen