Meer over longgeneeskunde

 • Eerst vriezen, dan snijden

  Bij het diagnosticeren van fijnvlekkige longziekten is het beter om eerst een vriesbiopt te nemen en zo nodig nog een chirurgisch biopt dan om direct te kiezen voor een chirurgisch biopt. Deze step-upmethode leidt tot minder complicaties en kortere ziekenhuisopnames. Dit blijkt uit de COLD-studie van Kirsten Kalverda e.a., gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine.

 • Plots gelieerd aan de tabaksindustrie als arts-onderzoeker: een moreel dilemma

  Wat doe je als onderzoeker als het onderzoeksproject waar je mee bezig bent ineens geassocieerd wordt met de tabaksindustrie? Het overkwam arts-onderzoeker Wytse van den Bosch (kinderlongziekten, Erasmus MC) en hij schreef er met zijn promotor en twee ethici een artikel over voor BMJ Open Respiratory Research.

 • Verband vroege luchtweginfectie met vroegtijdige sterfte

  Onderzoek onder ruim 3500 Britten laat zien dat personen die in hun tweede levensjaar of eerder een lagereluchtweginfectie, zoals bronchitis of longontsteking, doormaakten een grotere kans hebben om op volwassen leeftijd te overlijden aan luchtwegaandoeningen en dat dit losstaat van sociaaleconomische factoren en roken, waarvoor de onderzoekers – James Peter Allinson e.a. – corrigeren.

 • Bij het spoelen van een pleuradrain gaat het mis

  Een 62-jarige man zonder belangrijke voorgeschiedenis werd opgenomen vanwege een Streptococcus milleri-empyeem in de linker­pleuraholte. Een pleuradrain werd ongecompliceerd ingebracht waarover pussig pleura­vocht afliep.

 • Nieuwe richtlijn behandeling postcovidsyndroom vooral gebaseerd op best practices

  Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en de Long Alliantie Nederland is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na covid-19 gelanceerd. De richtlijn is versneld, binnen een jaar, ontwikkeld. In totaal 26 veldpartijen uit de gezondheidszorg waren daarbij betrokken.

 • Een productieve hoest en pijn in de rechterflank

  Een 83-jarige vrouw, bekend met onder andere COPD GOLD III, kwam op de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis vanwege dyspneu en thoracale pijn. Ze heeft sinds ongeveer veertien dagen pijn in de rechter­flank die niet vastzit aan de ademhaling.

 • Minder antibioticagebruik in verpleeghuizen door CRP-sneltest

  De inzet van CRP als ‘point of care’-test leidde in vergelijking met standaardzorg tot minder antibioticagebruik onder verpleeghuisbewoners met een lageluchtweginfectie. Dat blijkt uit een publicatie van Tjarda Boere en collega’s die onlangs in BMJ verscheen.

 • Dromen tot aan de horizon

  Ik schrijf dit tijdens de compensatie van mijn avonddiensten, voordatde reeks van zeven nachten aanbreekt. Hoewel de avonddienst somshectischer kan zijn dan een dagdienst, heerst er ook een onbeschrijfelijke sereniteit.

 • Kortere kuur bij longtuberculose blijkt mogelijk

  Een behandelkuur van vier maanden bij bewezen longtuberculose was even effectief als de standaardbehandeling van zes maanden. Dat bleek uit een openlabel-, gerandomiseerd fase-III-onderzoek van Dorman en collega’s dat onlangs in NEJM verscheen.

 • Compensatie al aanvragen bij verdenking mesothelioom

  Het aantal aanmeldingen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) was in 2020 beduidend lager dan het gemiddelde van de vijf jaar daarvoor. Dit hangt mogelijk samen met een uitgesteld en langer diagnostisch traject door de coronapandemie.

 • Longarts had advies nucleair geneeskundige ­moeten opvolgen

  Klaagster, de dochter van de patiënt, verwijt de longarts dat hij haar vader niet heeft doorverwezen en het advies van de nucleair geneeskundige niet heeft opgevolgd, met als gevolg dat patiënt pas een jaar later behandeld is voor keelkanker en inmiddels ook is overleden.

 • ‘Een coviduitbraak in huis maakt je nederig’

  Longarts Wouter van Geffen, gespecialiseerd in de behandeling van longkanker is lid van het coronateam in Medisch Centrum Leeuwarden. Vorige maand had de oncologieafdeling van het ziekenhuis te kampen met een uitbraak van covid-19. 'Op zeker moment waren er zoveel medewerkers ziek, dat we de afdeling Oncologie en Dagbehandeling een week hebben moeten sluiten.'

 • Nachtelijke zuurstof lijkt verslechtering COPD niet te voorkomen

  Nachtelijke toediening van zuurstof lijkt geen voor- of nadeel op te leveren voor mensen met COPD die nog geen zuurstoftherapie (overdag) nodig hebben. Dit is het resultaat van een – vanwege onvoldoende deelnemers – voortijdig gestopte studie waarover Yves Lacasse in de New England Journal of Medicine schrijft.

 • ‘De stap van verpleegkundige naar arts wordt steeds moeilijker’

  'De longgeneeskunde kwam al vroeg op mijn pad. Na de havo heb ik hbo-verpleegkunde gedaan en daarna wilde ik geneeskunde studeren. Maar eerst moest ik mijn profielvakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde nog op vwo-niveau doen. In die twee jaar en ook tijdens de geneeskundestudie werkte ik als verpleegkundige onder meer op een afdeling Longgeneeskunde.'

 • Veroordeel de COPD-patiënt niet!

  Als je roken niet als een verslaving ziet, maar als een keuze, is het lastig om compassie te voelen voor een patiënt die zijn gezondheid in gevaar brengt. Toch is compassie essentieel voor goede zorg. Dat laten twee longartsen aan de hand van een casus zien.

 • Voordelen van de covid-19-pandemie

  In de Isala waren we goed voorbereid op de covid-19-pandemie door onder meer een draaiboek naar aanleiding van de grieppandemie in 2018. Binnen de longgeneeskunde hebben we de fysieke electieve zorg beperkt, maar ons connected care-/telemedicine-programma geïntensiveerd.

 • Nu! Juist! Wees dankbaar!

  Toen ik voor het eerst hoorde over het coronavirus, moest ik meteen aan mijn ene huisgenoot denken. Mijn goede vriend die slechte longen heeft en me zo dierbaar is. Laat hij het niet krijgen, was mijn eerste gedachte.

 • Longembolieën verklaren misschien deel van longbeeld covid-19

  Bij een aanzienlijk deel van de patiënten die met covid-19 op de intensive care liggen, komen longembolieën voor. Het verklaart mogelijk voor een deel het ‘wonderlijke’ ARDS-beeld waar deze patiënten mee kampen, zeggen onder andere intensivist Rik Endeman en internist-hematoloog Marieke Kruip van het Erasmus MC. ARDS is het ‘acute respiratory distress’-syndroom.

 • Longartsen ontsteld over niet langer vergoeden ‘Davos’

  Vanaf vorige week valt hooggebergtebehandeling bij refractair astma niet meer onder het basispakket. Het Zorginstituut Nederland vindt dat er onvoldoende bewijs is dat deze therapie beter werkt dan longrevalidatie op zeeniveau. Veel Nederlandse longartsen zijn verbolgen over het besluit.

 • Water staat de longarts aan de lippen

  Het aantal longartsen groeit niet en taakherschikking komt maar mondjesmaat van de grond. Ondertussen groeit de zorgvraag exponentieel. Herbezinning is dringend nodig.

 • Onbekende longaandoening door e-sigaretten

  Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) heeft jonge Amerikanen en zwangeren geadviseerd geen e-sigaretten te gebruiken vanwege een mysterieuze longziekte die in meerdere staten is vastgesteld. Verder geldt het dringende advies geen zelfgemaakte of illegale producten met een e-sigaret te gebruiken. In The New England Journal of Medicine doen Jennifer Layden e.a. verslag van 53 gevallen van een onbekende longaandoening die waarschijnlijk met e-sigaretgebruik samenhangen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.