Meer over <wm-tag/> | medischcontact

Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Meer over bedrijfsgeneeskunde

 • Tata ruimhartiger voor asbestslachtoffers

  Tata Steel gaat ruimhartiger om met zaken van asbestslachtoffers van wie duidelijk is dat zij in het verleden bij het bedrijf op met asbest vervuilde plekken hebben gewerkt. Eerder deed Tata bij alle claims nog eigen onderzoek, maar dat wordt nu aangepast.

 • Beroepsgeheim: hij heeft er genoeg van!

  'Voor mij is het heel simpel. Ik heb verstand van techniek. En stel dat jullie bellen voor een storing. Ik kom binnen en zie dat de zekering eruit ligt. Ik stop er een nieuwe zekering in en meld jullie verder niks. Dit gaat een aantal keer zo. En dan maak ik een plan...'

 • Eelco Runia of wat er misgaat aan de moderne universiteit

  Vorige week viel er een brief op mijn deurmat. Zomaar vanuit het niets. Pats-boem. Een brief aan de bedrijfsarts. Van zomaar medewerker aan zomaar universiteit. Het bleek een tamelijk uitgebreide brief. 25 pagina’s lang om precies te zijn.

 • ‘Nederland roept affaires over zichzelf af’

  Bedrijfsarts Dick Spreeuwers staat slachtoffers van chroom-6 bij en adviseert hun werkgevers. Hij voorziet nog veel meer affaires, omdat in Nederland – anders dan in de landen om ons heen – niet is vastgelegd hoe schade door beroepsziektes moet worden vergoed.

 • Laat de verzekeringsarts over belastbaarheid oordelen

  Een recent pleidooi om multidisciplinair overleg over – de belastbaarheid van – SOLK-patiënten uit te breiden met sociaal geneeskundigen, schiet bedrijfsarts Rinus Ouwens in het verkeerde keelgat. Hem lijkt deze zienswijze vooral een manier om de verzekeringsarts te overrulen.

 • Danish blue

  ‘Ga je mee een biertje drinken?’ vraagt Ole. Het symposium heeft nu pauze. Tijd om posters te bekijken. Maar ook om met collega’s te praten. Ole en ik lopen naar buiten. We gaan een café binnen en bestellen een Hvidtøl. Een traditioneel Deens biertje.

 • Bedrijfsarts oordeelt zonder juiste informatie

  Bedrijfsarts wordt onder meer verweten dat zij over klaagsters gezondheidssituatie heeft geoordeeld zonder de juiste informatie, een onjuist advies heeft gegeven en heeft geweigerd contact op te nemen met klaagsters huidige psycholoog.

 • ME/CVS-advies kritisch ontvangen

  Het langverwachte advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS heeft al flink wat stof doen opwaaien. Zeker vanuit de sociaalgeneeskundige hoek zijn er zorgen over welke gevolgen het advies zal hebben. Medisch Contact zet reacties van een aantal partijen op een rij.

 • NVAB bekritiseert pamflet ondernemersorganisaties

  De bedrijfsarts demedicaliseert en het moment waarop de bedrijfsarts wordt ingezet, is maatwerk. Dat stelt Gertjan Beens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in reactie op het pamflet: ‘Een knellend probleem: privacy versus goed werkgeverschap’.

 • ‘Stop medicalisering lagerugklachten’

  Lagerugklachten zijn een symptoom, geen ziekte. De exacte oorzaak is meestal onbekend; in 95 procent van de gevallen is er geen verklaring voor de klachten. MRI- en CT-scans zijn nutteloos; de afwijkingen die gezien worden, komen net zo vaak voor bij mensen met als zonder lagerugklachten.

 • Wishful zinken

  Precies honderd jaar nadat Anton Philips dr. Georg Carl Eduard Burger aanstelde als fabrieksarts bij de Philips Gloeilampenfabrieken N.V. te Eindhoven doet de laatste bedrijfsarts het licht uit. Of zie ik het te somber?

 • Bij SOLK moet íedereen samenwerken

  Diverse betrokkenen onderschrijven een recent pleidooi voor multidisciplinaire samenwerking bij SOLK. Maar zij zien die samenwerking wel graag uitgebreid met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 • Verzuim in de zorg weer hoger

  In 2017 zat bijna 6 procent van verpleegkundigen, therapeuten, artsen, psychologen en ander zorgpersoneel ziek thuis, vaak meer dan drie maanden tot een jaar. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2013.

 • De braaftaal van Beens

  Wat betekent dit nu? Is dat veel, vierduizend arbeidsdoden? Het is meer dan het aantal verkeersslachtoffers.

 • Pool van secondopinionbedrijfsartsen

  Sinds juli vorig jaar heeft een werknemer die zich niet kan vinden in het oordeel van de bedrijfsarts van zijn werkgever, recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts waarover de werkgever en zijn bedrijfsarts afspraken gemaakt hebben.

 • Probleemanalyse

  In bedrijfsartsenjargon wordt met probleemanalyse de beschrijving van een verzuimsituatie bedoeld. De bedrijfsarts is namelijk krachtens de ongeveer 20 jaar oude ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’ gehouden om een probleemanalyse op te stellen. Niet iedereen beseft dat dit een WIA-regeling is! Niet een regeling vanwege de arbowet, de ziektewet of het arbeidsrecht.

 • Pamperen of zorgplicht?

  We komen er niet uit vanmiddag. De zitting is al anderhalf uur geleden gesloten. De temperatuur in de raadkamer loopt op. Over één klachtonderdeel worden we het maar niet eens. Mocht de bedrijfsarts de begeleiding op eigen initiatief beëindigen?

 • Ik bel de huisarts

  Ik: ‘Goedemorgen, mijn naam is Roel Melchers, ik ben de bedrijfsarts van mevrouw Anne Verschoor (zo noem ik haar maar even) van 6-10-1967. Als het goed is, heeft u de verklaring van haar ontvangen waarin ze mij toestaat met u te overleggen. Bel ik u gelegen?’

 • Hardvochtig of professioneel?

  Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, heeft de rol van terminale longkankerpatiënt gekregen. Hij wil zijn werk zo lang mogelijk ‘gewoon’ voortzetten. Het tegenovergestelde komt ook voor: geen zin meer om nog een poot voor de werkgever uit te steken.

 • Kom uit de kast!

  Dit is een week om uit de kast te komen! Hij begon met de Pride Walk op 29 juli, en wordt feestelijk afgesloten met de Canal Pride op zaterdag 5 augustus in Amsterdam. Het is de week van de LHBT: een oorspronkelijk Engelse afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT).

 • Een bedrijfsarts met buikpijn

  Dames en heren, welkom bij deze klinische les! Ik richt mij vooral tot de jonge dokters. Het suffige imago van de bedrijfsarts is gelukkig verleden tijd. Tegenover mij op de voorste rij zitten tien enthousiaste jonge mensen.

 • Nieuwe opleidingseisen

  In Medisch Contact van 20 juli een klein, onopvallend, berichtje van de het CGS (het College Geneeskundig Specialismen): 'Ontwerpbesluit bedrijfsgeneeskunde gaat adviesronde in'. Belanghebbenden kunnen hun 'zienswijze' uiterlijk 17 augustus kenbaar maken aan de secretaris van het college. Zouden er belanghebbenden zijn die zich daartoe in deze komkommertijd kunnen zetten?

 • Zorg en keuring scheiden

  Het lijkt een hobby van mij om me op te winden over artsen – onder wie beschamend veel bedrijfsartsen – die hun zorgklanten ook keuren ondanks de gedragsregel van de KNMG (uit 1950) om dat níet te doen vanwege het belang van vertrouwen in een zorgrelatie.

 • Doorwerken met kanker wordt de norm...

  Burgemeesters geven het voorbeeld. Johan Stekelenburg van Tilburg werkte met slokdarmkanker door tot een week voor zijn dood. Eberhard van der Laan schreef aan alle Amsterdammers een brief dat hij met zijn uitgezaaide longkanker voorlopig aan de slag blijft.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.