Federatienieuws
Rob Kok
2 minuten leestijd
voorzitterscolumn

De roze olifant

1 reactie
Rob Kok, voorzitter NVVG
Rob Kok, voorzitter NVVG

Op 2 oktober 2020 luidden wij samen met de KOM, NVAB en OVAL de noodklok vanuit de kwaliteitstafel voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Immers het nijpende tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen bracht de medische zorg voor werkenden toen al in gevaar. Dit is nu, bijna 2 jaar later, meer waar dan ooit.

Denk aan burgers die na 2 jaar ziekteverzuim beoordeeld zouden dienen te worden voor de WIA, wat helaas steeds vaker niet meer lukt. En die nu voorschotten krijgen die ze niet hoeven terug te betalen. Behalve alarm slaan boden wij de toenmalige staatssecretaris van SZW Van ‘t Wout, ook diverse oplossingsrichtingen aan, vervat in een eindadvies en diverse bijlagen. Het waren de vruchten van een tweejarige uitgebreide verkenning met alle stakeholders in het domein arbeid en gezondheid. Het centrale idee achter deze kwaliteitstafel is dat door het vak van bedrijfs- en verzekeringsarts kwalitatief op een hoger plan te brengen het meer aantrekkingskracht voor potentieel nieuw collega’s krijgt wat zal leiden tot de zeer benodigde aanwas. Zelfs de roze olifant in de kamer werd geadresseerd: het feit dat wij in ons domein arbeid en gezondheid structurele financiering vanuit de overheid ontberen om deze kwaliteitsimpulsen te kunnen realiseren. Dit in tegenstelling tot collega’s in de curatieve sector, die dit vanuit VWS wel ontvangen.

Op 20 mei 2021 hebben wij middels een heldere factsheet nog eens kort en krachtig onder de aandacht gebracht dat er nú structureel geld vrijgemaakt dient te worden voor goede zorg voor werkenden.

Het idee was ons vak op een kwalitatief hoger plan te brengen

Op 23 juni 2021 volgde, mede namens de demissionaire minister voor Medische zorg, eindelijk een eerste beleidsreactie van demissionair minister Koolmees van SZW op ons eindadvies. Allereerst goed dat er op dat moment vanuit zowel SZW als VWS een reactie kwam. Dit gaf gelukkig aan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid werd gevoeld voor de gezondheid van werkenden, wat in lijn is met de KNMG-visie ‘Zorg die werkt’ uit 2017.

Zelfs de roze olifant, de hoognodige financiering, kwam aan bod. Dit alles vroeg, mede gezien de trendbreuk, om een principiële politieke keuze en het was aan een nieuw kabinet om dat verder vorm te geven.

Vanaf januari 2022 is er nu eindelijk een nieuw kabinet met ook een nieuwe minister op SZW. Wij staan in de coulissen te trappelen om opvolging te geven aan alle geformuleerde oplossingsrichtingen vanuit de kwaliteitstafel voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, waaronder structurele financiering. In het regeer­akkoord is er – onbegrijpelijk – geen financiële dekking voor deze oplossingsrichtingen. Dus nog steeds geen uitsluitsel, terwijl de uitvoering steeds verder verzuipt en het geld bij een ander departement met bakken wordt uitgegeven. Om maar niet te spreken van de gezondheidsschade en het verlies aan arbeids­potentieel dat dit alles met zich mee­brengt. Helaas een showcase van penny wise, pound foolish.

Minister Karien van Gennip, wordt het niet de hoogste tijd om aan dit dossier serieuze opvolging te geven?

Dit is een bewerking van een eerdere column d.d. 25 juni 2021, waarvan de boodschap inmiddels actueler is dan ooit. Met een nieuwe minister en ook deels nieuwe ambtenaren op SZW breng ik dit nog maar eens voor het voetlicht.

bedrijfsgeneeskunde
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Verzekeringsarts, Oisterwijk

    Voortreffelijke column, die dwingend aangeeft dat juist vanuit de overheid er alles aan gelegen moet zijn capabele, gemotiveerde verzekeringsgeneeskundigen en bedrijfsartsen op te leiden, dit te financieren en ze wellicht ook onder te brengen in een ...onafhankelijke sociaal medisch specialistisch bedrijf, gerund door deskundigen en ondersteund door een goed functionerend kenniscentrum. Behoud van passend werk voor een zieke medewerker is niet alleen een economisch belang, maar zieke werknemers die passend werk doen leven langer en voelen zich aanzienlijk beter, zelfs gecorrigeerd voor de onderliggende aandoening. Bovendien zijn ze beter behandelbaar en meer therapie trouw, als deze medewerkers werk doen wat ondanks de vaak ernstige aandoening toch bij hun past. Lees er de artikelen van kristina alexanderson van het Karolinsky instituut maar eens op na. Aandacht en financiering van sociaal geneeskundigen kan zelfs op termijn de kosten van de curatieve sector aanzienlijk reduceren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.