Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over LHV

 • Huisartsen blijven ontevreden over inkoop

  Huisartsen zien in hun zorgverzekeraarscontracten te weinig terug van de inkoopafspraken die zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Dat constateert voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een contracteringsonderzoek onder huisartsen.

 • FMS, LHV en InEen: ‘Passende zorg moet anders bekostigd’

  De bekostiging van de zorg moet worden aangepast om de beweging van ‘juiste zorg op de juiste plek’ een vlucht te laten nemen. Dat hebben de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en eerstelijnsbelangenbehartiger InEen betoogd in een brief aan de Tweede Kamer. Ook hebben ze gewezen op de noodzaak van betere digitale gegevensuitwisseling.

 • LHV: ‘Oog voor huisartsentekort ontbreekt’

  Het tekort aan huisartsen krijgt te weinig aandacht in de VWS-begroting. Dat constateert voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHv) Maar ze is wel verheugd over het feit dat het kabinet bereid is om stelselwijzigingen door te voeren als dat de organisatie van de zorg ten goede komt.

 • Huisartsen zien veel gestreste ouderen zonder geldig rijbewijs

  75-plussers die zonder geldig rijbewijs komen te zitten, ervaren slapeloze nachten en stress. Dat merken huisartsen, die volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) daardoor zelf ook veel last hebben van de achterstanden die het CBR heeft opgelopen bij het beoordelen van gezondheidsverklaringen.

 • Wat heeft 2020 in petto voor de huisarts?

  Ook dit jaar organiseert de LHV weer een groot aantal bijeenkomsten door het hele land, waarin we leden bijpraten over belangrijke wijzigingen waar iedere huisarts mee te maken zal krijgen. Zoals welke wijzigingen er zijn in de financiering en wat er verandert aan de inhoud van de huisartsenzorg.

 • Toenadering LHV en waarnemers over huisartsenzorg

  Startende huisartsen moeten meer steun krijgen om beter te kunnen omgaan met zaken als werkdruk. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de tarieven en inkomsten van huisartsen. Dat is de inzet van afspraken die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het waarnemersplatform Huisarts van de Toekomst (HvdT) hebben gemaakt.

 • Amsterdamse huisartsen moeten meer digitaal uitwisselen

  Amsterdamse huisartsen wisselen relatief nog weinig medische patiëntgegevens op digitale wijze uit. En daar moet verandering in komen, vinden Huisartsenkring Amsterdam (HKA) en Huisartsenposten Amsterdam (HPA).

 • Eerste Kamer neemt Wet medezeggenschap cliënten aan: wat betekent dat?

  De Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz) formaliseert de zeggenschap van patiënten, door zorgaanbieders te verplichten een cliëntenraad in te stellen. De LHV heeft samen met andere organisaties gehamerd op een uitzonderingspositie voor kleinschalige zorgaanbieders.

 • Benut de crisis

  De kern van het huisartsenvak is het contact met de patiënt. Hij of zij komt in de spreekkamer, legt een probleem voor en vraagt de huisarts om een beoordeling of advies. Dat deel van het werk doet de huisarts alleen. Voor de rest wordt er in de huisartsenzorg juist enorm veel samen gedaan.

 • De Dokter - mei 2019

  De afgelopen jaren is kwaliteit van zorg een veel breder begrip geworden, vertelt LHV-bestuurder en huisarts Wendy Borneman in het meinummer van De Dokter, het ledenblad van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

 • Documentaire over zaak-Tuitjenhorn maakt veel los

  De documentaire De zaak Tuitjenhorn die de EO maandag uitzond, maakte het woord Tuitjenhorn die avond tot het in Nederland meestbesproken onderwerp op het digitale berichtenforum Twitter.

 • Gezamenlijke aanpak VWS en LHV rondom huisartsentekorten

  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van VWS hebben afgesproken samen op te trekken om bestaande en dreigende tekorten in de huisartsenzorg te bestrijden. Deze aanpak moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het huisartsenvak, zodat velen voor het vak zullen blijven kiezen en met plezier kunnen uitvoeren, overal in Nederland.

 • FMS en LHV in gesprek over bijstellen tuchtrecht

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) willen met KNMG en tuchtrechters nagaan of het mogelijk is om het tuchtrecht bij te stellen. Dat laten ze desgevraagd weten na berichtgeving van Skipr vandaag.

 • In De Dokter: Het ‘huisartsen-gen’ - meerdere huisartsen in één gezin

  Aja van Gemeren (64) heeft niet één, maar zelfs twee kinderen die huisarts zijn geworden. Dochter Marline (29) is bezig aan de huisartsopleiding. Met zoon Maarten (32) gaat hij binnenkort associëren, vertelt hij in het aprilnummer van De Dokter. ‘Hij is heel vertrouwd en we kunnen goed met elkaar overweg.’

 • Vertrouwen

  Vertrouwen is een groot goed in de zorg. Het is – ook voor de meest ervaren ‘zorggebruiker’ – spannend om je lichaam of zelfs je leven in handen van een ander te leggen. Patiënten geven daarin dus een enorm vertrouwen aan hun zorgverleners. Tegelijkertijd is er in de zorg een hoop te doen rondom een gebrek aan vertrouwen.

 • Vaccinatieoverleg moet communicatie verbeteren

  De door VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis ingestelde ‘vaccinatiealliantie’ komt volgende week voor het eerst bijeen. Met dat samenwerkingsverband wil Blokhuis de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren verhogen.

 • Artsenorganisaties kritisch over openbaren calamiteitenrapporten

  Alleen calamiteitenrapporten van zorgaanbieders of vakgroepen met minstens 25 medewerkers moeten worden geopenbaard. Daarvoor pleit de KNMG in reactie op plannen om calamiteitenrapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voortaan allemaal te openbaren. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen willen dat er per rapport afzonderlijk een afweging over openbaren wordt gemaakt.

 • LHV-ledenblad De Dokter: Huisartsentekort steeds nijpender

  In veel plattelandsregio’s dealen huisartsen al enkele jaren met een huisartsentekort. Maar dat tekort is inmiddels op steeds meer plekken voelbaar, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek in de februari-editie van De Dokter. ‘Het tekort wordt jaar op jaar nijpender.’

 • Wilt u meer tijd voor uw patiënten? Leer van collega’s

  ‘Meer tijd voor de patiënt’ is één van de belangrijkste speerpunten van de Landelijke Huisartsen Vereniging. We willen dat huisartsen kwaliteit kunnen blijven leveren en met plezier hun vak kunnen uitoefenen. Op allerlei vlakken zetten we ons daarvoor in.inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

 • Eén op de vijf huisartsen weigert onterecht patiënt

  Patiënten die een nieuwe huisarts zoeken, worden regelmatig onterecht geweigerd. Dat blijkt uit signalen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt en uit een enquête onder huisartsen.

 • LHV lanceert keuzehulp over POH-jeugd

  De zorg voor de jeugd is sterk in beweging. Gemeenten spelen de hoofdrol in het organiseren en financieren van jeugdhulp. Zij zoeken daarin ook steeds vaker de huisartsen op als belangrijke partner. Veel huisartsen overwegen wat zij in hun praktijk willen kunnen regelen voor kinderen en jongeren en of een

 • Artsen willen medisch toezicht bij dwangzorg

  Artsen zijn het niet eens met de keuze van VWS-minister Hugo de Jonge om andere zorgverleners dan medici te laten beslissen over verplichte zorg binnen instellingen voor langdurige zorg. Vijf artsenorganisaties willen dat deze taak bij artsen blijft. 

 • De zorg kan niet wachten

  In de zomer van 2018 sloten we een akkoord met VWS en de zorgverzekeraars over de benodigde investeringen in de huisartsenzorg. In de kabinetsbegroting voor 2019 zagen we die afspraken duidelijk terug. Bij de huisartsencontractering afgelopen maanden is het beeld meer diffuus. Soms zijn de afspraken goed herkenbaar, maar soms ook echt niet.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.