Laatste nieuws
Nieuws

Psychiaters voelen zich onder druk gezet door NZa

1 reactie

Veel psychiaters voelen zich onder druk gezet om vertrouwelijke patiëntgegevens te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat zegt psychiater Cobie Groenendijk, lid van de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’, die de NZa eind september voor de rechter daagt.

‘Ze ervaren een conflict van plichten, omdat ze hun beroepsgeheim moeten doorbreken, terwijl vanuit de NZa een dwangsom dreigt als ze dat niet doen. Hoe hoog die dwangsom is, daar zegt de NZa niets over, en dat geeft onzekerheid’, vertelt Groenendijk. Groenendijk wijst onder meer naar een peiling uitgevoerd door de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters waaruit bleek dat 83 procent van de 203 vrijgevestigde psychiaters die deze heeft ingevuld vindt dat het delen van vragenlijsten en andere data met de NZa op gespannen voet staat met het medisch beroepsgeheim. Nuance is wel dat de peiling eind 2022 is afgenomen, nog voordat de Autoriteit Persoonsgegevens akkoord had gegeven aan het plan van de NZa. Mede naar aanleiding van een verzoek van de NVvP heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aanvullende voorwaarden gesteld aan de NZa en de AP gaf daarna pas akkoord voor de uitvraag, zo meldt de NVvP desgevraagd. Groenendijk vindt het jammer dat de vereniging van psychiaters, de NVvP, zich niet schaart achter de rechtszaak terwijl zoveel psychiaters bezwaren hebben. ‘Binnen de vereniging is er onvrede over hoe het bestuur dit aanvliegt, omdat wij hier als leden niet over zijn geraadpleegd.’

De woordvoerder van de NVvP laat weten dat er inderdaad geen ledenpeiling is gehouden. Het standpunt van de NVvP is samen tot stand gekomen met de twintigkoppige ledenraad. Verder vermeldt de NVvP sinds 31 augustus het volgende standpunt op hun site: ‘We weten dat een deel van onze leden, psychiaters, bezorgd is over de veiligheid van aangeleverde data en het vertrouwen dat de patiënt in de behandelaar houdt als die verplicht is data te delen, ook als die data gepseudonimiseerd zijn. Dat betreuren wij. Vertrouwen is fundamenteel voor ons vak en een gebrek aan vertrouwen is een ernstige kwestie. Dat heeft ertoe geleid dat we onze NVvP-commissie Wet- en regelgeving hebben gevraagd een advies te geven aan het NVvP-bestuur hoe om te gaan met patiëntgegevens in de toekomst. Dit adviestraject zou op termijn kunnen leiden tot aanscherping van ons standpunt.’

‘Vertrouwen in de ggz’ is een groep van psychiaters, psychologen, ggz-cliënten en een aantal organisaties zoals Platform Burgerrechten, gesteund door verschillende maatschappelijke organisaties, beroeps- en patiëntenorganisaties. Met een rechtszaak tegen de NZa wil de groep het verplicht aanleveren van patiëntgegevens, die gepseudonimiseerd worden verwerkt, een halt toeroepen.

Lees ook

Nieuws ggz psychiatrie privacy patiëntgegevens beroepsgeheim NVvP Psychiaters
 • Sophie Niemansburg

  Sophie Niemansburg is arts maatschappij + gezondheid met profiel infectieziektebestrijding. Daarnaast promoveerde zij binnen de medische ethiek. Na een stage bij Medisch Contact sloeg ze het journalistieke pad in. Ze schrijft voor Medisch Contact onder andere over wetenschap, tuchtzaken en medische-ethische onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • H.C. van Gorsel

  Arts en ervaringsdeskundige , Amsterdam

  Het schandalige hieraan is ook nog eens dat dit wordt doorgedrukt zonder dat patiënten er over geïnformeerd worden. Zij moeten het uit de media vernemen. Dit terwijl elk ander bedrijf/instantie dat persoonsgegevens verwerkt een duidelijke privacy sta...tement moet hebben, en elke wijziging daarin moet melden en opnieuw toestemming moet vragen om gegevens te blijven gebruiken.

  De NZa is ook nog eens heel onduidelijk over hoe ze het onderzoek denkt te gaan uitvoeren. Bij elk wetenschappelijk onderzoek hoor je toch echt eerst een protocol te hebben en dit te laten toetsen voor je begint met data verzamelen.

  Dit rammelt aan alle kanten, over de rug van patiënten. Ik hoop echt dat die rechtzaak iets oplevert en dat de NvvP eens wat ruggengraat gaat tonen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.