Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

GGZ Nederland ziet ruimte voor gebruik ROM-data

2 reacties

GGZ Nederland wil ROM-gegevens weer gedeeltelijk gebruiken. Volgens de organisatie van ggz-instellingen moet het mogelijk zijn voor ggz-professionals om de gegevens onderling te gebruiken ‘om van elkaar te leren’. Actiecomité ‘Stop benchmark met ROM’ is het hier niet mee eens.

Een groep psychiaters verzet zich sinds dit jaar tegen het aanleveren van behandelgegevens (via ROM; routine outcome monitoring) aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Die stichting verwerkt dergelijke gegevens om inzicht te krijgen in behandelresultaten, en verstrekt informatie hierover aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Volgens het actiecomité ‘Stop benchmark met ROM’ voldoet de manier van werken kort samengevat niet aan privacyeisen, omdat patiënten niet altijd actief toestemming wordt gevraagd om hun (gepseudonimiseerde) behandelgegevens te benutten.

GGZ Nederland adviseerde ggz-professionals eerder dit jaar om de gegevens voorlopig niet meer aan te leveren aan SBG, maar is nu teruggekomen op dat advies. De organisatie zegt van mening te zijn dat het mogelijk moet zijn om de ROM-data gedeeltelijk wel te benutten, namelijk voor leren van elkaar en verbeteren binnen de beroepsgroep. De organisatie komt tot dat standpunt na het inwinnen van juridisch advies.

GGZ Nederland stelt voor dat zorgaanbieders de ROM-uitkomsten ‘naar een verwerker’ kunnen sturen, die de zorgaanbieder dan terugkoppeling geeft over de kwaliteit van zijn behandelingen. De behandelaar kan dan zijn resultaten met andere professionals bespreken en evalueren, in intervisiegroepen of ‘binnen daartoe georganiseerde kwaliteitsnetwerken’, aldus GGZ Nederland, om tot verbetering te komen.

Volgens GGZ Nederland is het juridisch toelaatbaar om dit te doen bij ‘veronderstelde toestemming’ van de patiënt. De organiseert raadt tegelijk de SBG aan als geschikte verwerker, en wil met de stichting om tafel om te praten over hoe dit geregeld kan worden, door bijvoorbeeld het opstellen van een modelovereenkomst die elke aanbieder met de stichting kan sluiten. Ook moeten er volgens GGZ Nederland ‘schotten’ komen tussen oude en nieuwe data, en tussen data van verschillende aanbieders.

Het gebruik van ROM-data voor zorginkoop en het kiezen van een behandelaar is nog te vroeg naar de smaak van GGZ Nederland. Dat moet onderwerp zijn binnen het overleg om een kwaliteitsinstituut voor de ggz op te richten, zoals verschillende ggz-partijen deze zomer afspraken.

Psychiater Cobie Groenendijk van actiecomité ‘Stop benchmark met ROM’ spreekt van ‘een coup’ en ‘alleingang’ van GGZ Nederland. Volgens haar zijn andere belangenorganisaties binnen de ggz nog niet overtuigd dat de ROM-gegevens in ieder geval gedeeltelijk weer kunnen worden gebruikt. Het comité is ook niet betrokken bij deze stap, aldus Groenendijk, en raadt psychiaters uit oogpunt van hun beroepsgeheim af om ROM-gegevens te versturen.

Er loopt nog een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens, die bekijkt of ROM-data als persoonsgegevens kunnen worden gezien en of de stichting wel aangewezen partij is om gegevens te verwerken. Wat psychiater Groenendijk betreft is het zaak eerst de uitkomst van dat onderzoek af te wachten. Ook overweegt het actiecomité om een rechtszaak te beginnen tegen ggz-instellingen die nog altijd ROM-data aanleveren. Volgens Groenendijk is een derde van de instellingen daarmee doorgegaan.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) wordt door GGZ Nederland genoemd als een van de partijen die het eens is met het nieuwe standpunt. Maar de NVvP laat via een woordvoerder weten dat deze organisatie nog zijn eigen standpunt moet bepalen. Het NVvP-bestuur overlegt hier woensdag over. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) roept zijn leden alvast op om nog geen ROM-gegevens aan te leveren voor een benchmark. De LVVP wil eerst dat er meer duidelijkheid is hoe deze gegevens met gerichte toestemming van een patiënt kunnen worden verwerkt.

lees ook

Nieuws ggz NVvP GGZ Nederland ROM
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Menno Oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Assumed consent. GGZ NL tovert nu wel een heel raar konijn uit de hoed.
  Waarom angstvallig vermijden om de patient in te lichten??

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/raar-konijn-uit-ggz-nederland-hoed.htm

 • W.J. Jongejan

  huisarts niet praktiserend, Woerden

  Het begrip “veronderstelde toestemming” is in wezen een heel vreemde eend in de medisch juridische wereld. Het begrip stilzwijgende toestemming kent men al langer. Naar het oordeel van de jurist mr. B.P.H. Leijnse van Leijnse Artz Advocaten in het T...ijdschrift voor Gezondheidsrecht (2005) is in de discussie over de juridische aspecten van zeggenschap van de patiënt bij uitwisseling van hem en haar betreffende gegevens op enig moment het begrip “veronderstelde toestemming” opgedoken. Naar zijn oordeel is dit begrip onbruikbaar omdat het in het gegeven juridisch kader geen relevante betekenis heeft naast “stilzwijgende toestemming”. Hij vond één van de eerste verschijningen in relatie tot een wet in een brief d.d. 5 november 2001van de minister van VWS. Dat was een toelichting bij de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst(Wgbo). Daarin staat op pagina 8: “Bij het verstrekken van patiëntengegevens voor secundaire doeleinden als kwaliteitsbewaking wordt in het algemeen uitgegaan van veronderstelde toestemming, zonder de patiënt hierover te informeren of de mogelijkheid te bieden van bezwaar maken.” Hoe ver het begrip “kwaliteitsbewaking” opgerekt kan worden is daarbij dan uiteraard de vraag. Evaluatie van een therapie tussen patiënt en zorgverlener is een directe vorm van kwaliteitsbewaking. Het verzamelen van ROM data en verwerken door externe partijen buiten de instelling is dat naar mijn mening niet, omdat de data gedeeld worden buiten de kring van direct betrokkenen bij de zorgverlening, zoals de KNMG stelt bij stilzwijgende toestemming. In het vergaderjaar 2009-2010 van de Staten Generaal schrijft de minister van VWS in de Memorie van Toelichting bij de Wet cliëntenrechten zorg(32402) op pagina 117 dat uit de evaluatie van de Wgbo volgt dat de toepassing van deze “veronderstelde toestemming” te gemakkelijk plaats vindt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.