Meer over beroepsgeheim

 • Alsnog berisping: huisarts schond beroepsgeheim wél

  ‘Deze uitspraak vergt een zorgvuldige herformulering van de hier neergezette jurisprudentie. Want die wijkt af van de rechtsregel’, reageert huisarts en jurist Roelf Norg op de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege (CTG). ‘Helaas is beroep niet meer mogelijk.’

 • Huisarts doorbreekt beroepsgeheim

  Klaagster is patiënt van een huisarts, met wie zij ook een persoonlijke, vriendschappelijke relatie heeft. Dan vindt er een inbraak plaats in de woning van de huisarts. Vanwege het vermoeden dat de dochter van klaagster de inbraak heeft gepleegd, verbreekt de huisarts de vriendschap met klaagster.

 • Huisarts geeft politie onterecht medische informatie over inbrekende patiënt

  ‘De terreur die de patiënt uitoefende moet een enorme impact hebben gehad op de huisarts, de praktijk en het gezin’, reageert huisarts Avi Teszler op een tuchtzaak tegen een huisarts. In korte tijd krijgt die huisarts te maken met twee inbraken in zijn praktijk en brandstichting in de auto van zijn echtgenote, vóór hun huis.

 • KNMG: ‘Plan Kuipers gegevensuitwisseling bij spoed schendt beroepsgeheim’

  De plannen van demissionair minister Ernst Kuipers voor het verstrekken van de medische gegevens van patiënten bij spoedeisende zorg, druisen in tegen het medisch beroepsgeheim van artsen én het recht op privacy van de patiënt. Dat stelt KNMG-voorzitter René Héman in een uitgebreide brief aan Kuipers, die is gepubliceerd op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

 • Psychiaters voelen zich onder druk gezet door NZa

  Veel psychiaters voelen zich onder druk gezet om vertrouwelijke patiëntgegevens te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat zegt psychiater Cobie Groenendijk, lid van de actiegroep ‘Vertrouwen in de ggz’, die de NZa eind september voor de rechter daagt.

 • Medische gegevens spoedzorgpatiënt moeten binnen halfuur worden verstrekt

  In geval van spoedeisende zorg moeten de medische gegevens van patiënten direct opvraagbaar zijn. Onder meer huisartsen zullen verplicht worden deze medische gegevens zonder uitstel aan te leveren – binnen een halfuur. Alleen als de patiënt expliciet géén toestemming geeft voor het delen van medische gegevens, geldt deze verplichting niet.

 • Mag ik mijn beroepsgeheim doorbreken als een patiënt een dreigement uit?

  Casus: Ik heb een patiënt in mijn huisartsenpraktijk met een crimineel verleden. De patiënt is soms psychotisch, maar heeft altijd geweigerd om zich te laten onderzoeken. De patiënt heeft mij nu verteld dat hij een reclasseringsambtenaar ‘aan het mes zal rijgen’. Ik denk dat dit dreigement serieus is en vraag me af of ik alarm moet slaan. Mag ik hiervoor mijn beroepsgeheim doorbreken en zo ja, wie mag ik dan inlichten?

 • Huisarts weigert inzage in dossier door nabestaande

  De klacht is ingediend door de nabestaande van een overleden patiënt van de beklaagde huisarts. Klaagster was getrouwd met een ex-militair die door zelfdoding om het leven is gekomen. Klaagster heeft de huisarts schriftelijk verzocht om inzage in het dossier van haar overleden man in het kader van een juridische procedure. De huisarts beroept zich op zijn beroepsgeheim en weigert dit.

 • Psychiaters en patiënten tegen verplicht aanleveren privacygevoelige gegevens

  Een groep van patiënten en psychiaters is een actie gestart waarmee ze het verplicht aanleveren van privacygevoelige patiëntgegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit een halt willen toeroepen. Onder de naam ‘Vertrouwen in de ggz’ zijn ze onder meer een crowdfundactie begonnen om een rechtszaak tegen de NZa te financieren.

 • Kuipers wil doorbreken beroepsgeheim mogelijk maken met wetsvoorstel

  Minister Kuipers van VWS is bezig met het wijzigen van een aantal wetten, om verschillende knelpunten bij het verwerken van persoonsgegevens in de gezondheidszorg en het sociaal domein op te lossen. Met een aantal van deze voorstellen wordt het medisch beroepsgeheim omzeild door een wettelijke grondslag te maken voor doorbreking daarvan.

 • Rechter: ‘Verdachte huisarts kan zich niet beroepen op verschoningsrecht’

  Een huisarts die na het overlijden van zijn echtgenote – die tevens zijn patiënt én werknemer was – wordt verdacht van dood door schuld, kan zich niet beroepen op zijn beroepsgeheim. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft besloten dat een deel van het medisch dossier van de overleden vrouw mag worden gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek. Het verschoningrecht van de huisarts wordt daarmee verbroken.

 • Gegevensuitwisseling binnen wetsvoorstel zorgfraude verder verruimd

  De mogelijkheden voor het uitwisselen van (medische) persoonsgegevens tussen colleges van burgemeester en wethouders en zorgverzekeraars moeten worden verruimd, vindt het ministerie van VWS. Het ministerie wil daarom een extra bepaling opnemen in het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, waarover eind september een debat plaatsvindt in de Tweede Kamer.

 • Arts mag in dossier kijken voor verweer tegen klacht

  Zo af en toe geeft het Centraal Tuchtcollege aan het gezondheidsrecht een wending. Eerder voorbeeld is de invulling van de regie­behandelaar en vandaag in deze rubriek het gebruik van het medisch dossier bij het verweer tegen klachten. De patiënt in deze zaak had de waarnemer van haar huisarts in het gezondheidscentrum aangeklaagd.

 • Gz-psycholoog doorbreekt beroepsgeheim

  Beklaagde (gz-psycholoog) behandelde de moeder van klaagster. De dochter klaagt deels over de behandeling van haar moeder en deels over hoe beklaagde met haarzelf is omgegaan.

 • Ons beroepsgeheim staat onder druk

  Nieuwe wetten dwingen artsen steeds vaker om informatie over hun patiënten te delen. Terwijl dit de veiligheid van de samenleving juist niet ten goede komt, stellen psychiaters Houkje Tamsma en Leontine ten Hoopen.

 • Medisch beroepsgeheim: wat en waarom?

  Artsen hebben een beroepsgeheim. Een arts moet zwijgen over alles wat hij tijdens zijn werk te weten komt over een patiënt. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat alle informatie die je als patiënt met een arts deelt, vertrouwelijk blijft.

 • Fraudeaanpak zet beroeps­geheim op de helling

  Een wetsontwerp om zorgfraude te beteugelen leidt ertoe dat patiëntgegevens die onder het beroepsgeheim vallen, tussen allerlei instanties kunnen worden uitgewisseld. Dat deugt voor geen meter, vindt gepensioneerd huisarts Wim Jongejan.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.