Laatste nieuws
Nieuws

Meer herintreders en zzp’ers aan de slag in de zorg

Plaats een reactie

Het aantal mensen dat in de zorg werkt, is het afgelopen jaar gestegen met 85 duizend, een toename van 18 procent. Een opvallend aantal ervaren krachten (met tien jaar ervaring of meer) is aan de slag gegaan. Ook het aantal zzp’ers is toegenomen.

In totaal zijn er nu 548.300 zorgprofessionals, van wie er 474.000 in loondienst of op contract werken en 56.500 zzp’ers. Er zijn 17.400 zorgprofessionals werkloos. De onderzochte groep betreft zorgverleners met een opleiding van mbo 3 tot en met hbo: verpleegkundigen, verzorgenden, diëtisten en therapeuten, medisch assistenten, laboranten, technici en andere ondersteunende beroepen. Het overgrote deel zijn vrouwen (84%).

 

Regionale frictie

Dat blijkt uit een rapport van Intelligence Group in opdracht van hr-specialist Compagnon. De auteurs merken op dat de schaarste in de markt voor zorgprofessionals ‘ongekend groot’ is en de regionale frictie op veel plekken nog veel groter. Met name in de Randstad staan veel vacatures open.

‘Corona heeft enerzijds de scherpe randjes van de zorgprofessie zichtbaar gemaakt, anderzijds een grote groep aangespoord om terug te komen’, zo valt te lezen in het rapport, dat een aantal ontwikkelingen belicht. Zo neemt het aantal 40-minners in de zorg af. Dat de zorg vergrijst, was al bekend. Nieuw is dat de zorg snéller vergrijst doordat de herintreders en zijinstromers relatief ouder zijn.

 

Huizenmarkt

Tegelijkertijd vindt er een ‘ontgroening’ plaats, doordat de instroom in de opleidingen daalt of stagneert. Datzelfde geldt voor de ‘uitstroom’; mensen die met een diploma op de arbeidsmarkt komen. Dat geldt met name voor de regio’s waar de krapte toch al groot is. De lastige huizenmarkt maakt het bovendien moeilijk om zorgpersoneel aan te trekken of te behouden, dat geldt met name voor regio’s met personeelsschaarste.

Het aantal ingeschreven mbo-studenten voor verpleegkunde en verzorgende IG daalt sinds 2019. Het is in de praktijk moeilijk om stageplekken te vinden en ook de begeleiding liet te wensen over, onder invloed van corona. Dit werkt ontmoedigend voor de jongeren. Vanuit het hbo zijn de geluiden iets positiever ‘maar het houdt niet over’.

 

Werksfeer

Het aantal zzp’ende zorgprofessionals neemt toe. Deze groei is niet nieuw en het eind ervan is niet in zicht. In de groep zzp’ers zijn opmerkelijk meer mannen dan vrouwen. In 2021 was 28 procent van de mannen in de zorg zzp’er, terwijl in de hele zorg 16 procent man is. Dat relatief meer mannen kiezen voor het zzp’schap, kan meerdere oorzaken hebben ‘variërend van financiële motieven tot minder gevoelig voor werksfeer en het binden aan en met een team’.

Er zijn ook ‘kansen’. Zo signaleren de auteurs dat relatief weinig mensen met een migratieachtergrond in de zorg werken zodat daar nog een ‘wervingspotentieel’ ligt.

Compagnon Zorgrapport 2021-2022

Lees ook
Nieuws werk arbeidsmarkt personeelstekort
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.