Laatste nieuws
Heleen Croonen
2 minuten leestijd
Nieuws

Landelijk schakelpunt zet stap naar ketenzorg

6 reacties

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft een plan opgesteld voor ketenzorg. Het pakket medische gegevens dat via het landelijk schakelpunt wordt aangeboden, zal hiermee flink worden uitgebreid.

Over twee jaar zal 60 procent van de ketenorganisaties werken met de nieuwe ketenzorgstandaard, aldus een van de doelen van het ‘programmaplan informatie-uitwisseling ketenzorg’. Ze kunnen daarmee meer uitwisselen dan de huidige medicatie- en huisartswaarneemgegevens. Ook gegevens op het gebied van ketenzorg voor diabetes, cardiometabole aandoeningen en astma en COPD zullen via het schakelpunt over en weer gaan. Daarnaast worden de ouderenzorg, de ggz en de tweede lijn genoemd als uitbreidingsgebieden.

Begin november zijn de handtekeningen al gezet, maar er is geen ruchtbaarheid gegeven aan het plan. Een woordvoerder van de VZVZ: ‘Het is een plan op hoofdlijnen, het staat alleen op papier. Wanneer er zaken concreet worden, gaan we erover communiceren.’

Zullen burgers vrezen voor aantasting voor hun privacy? De woordvoerder denkt van niet: “Het onderwerp heeft geen nieuwswaarde omdat burgers verwachten dat dit al lang geregeld is”.

Onderdeel van het plan is dat zorgverzekeraars bij geslaagde implementatie een ‘geoormerkte vergoeding’ zullen uitkeren, gedurende maximaal twee jaar. Hoe hoog deze vergoeding wordt, zal een extern bureau gaan becijferen. Daarbij zal Zorgverzekeraars Nederland er bij haar leden op aandringen dat zij deze elektronische informatie-uitwisseling in de ketenzorg in de contracten opnemen vanaf 2016.

Daarbij zal Zorgverzekeraars Nederland er bij haar leden op aandringen dat zij deze elektronische informatie-uitwisseling in de ketenzorg in de contracten opnemen vanaf 2016.

Wordt aansluiting op het LSP hiermee verplicht?  ZN zegt in een reactie het verplicht opleggen van aansluiting niet de bedoeling is. Wel wil de verzekeraarskoepel het gebruik van het LSP bevorderen. ‘De intentie is dat iedere zorgverlener die er gebruik van wíl maken, er ook gebruik van kán maken. Het biedt zorgverzekeraars mogelijkheden om afspraken te maken in contracten over tegemoetkoming in de kosten’, aldus een woordvoerder.

Heleen Croonen

Lees ook:© Thinkstock
© Thinkstock
Nieuws Diabetes EPD zorgverzekeraars LSP ouderenzorg ketenzorg VZVZ
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.M. Dreijerink

  huisarts np, NIJMEGEN

  In de kringen van niet alleen de gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen is destijds gesteld dat uitwisseling van medische gegevens via het LSP uitsluitend plaats zal vinden in de behandelingsrelatie huisarts, apotheek en huisartsenpost.... Later nog uit te breiden met andere behandelende sectoren in de zorg.
  Zorgverzekeraars horen hier niet bij,dit zijn commerciéle instellingen.
  Het aantal aangemelde patienten bijn het LSP is inmiddels het miljoen overschreden en dat is een goede start te noemen. Maar het kan beter en mijn mening is dat de aanbieders van het LSP op dit moment best meer moeite kunnen doen om dit aantal uit te breiden.
  Dat ketenzorginstellingen,zorverzekeraars en missschien wel ook wel andere leveranciers hier een kans zien om het aantal berichten via het LSP een flinke boost te geven is vanuit hun optiek misschien verdedigbaar maar in het licht van de actuele discussies over privacy niet te handhaven. En ik denk dat de nederlandse burger met diabetes of hypertensie geen idee heeft van wat ketenzorginstellingen zijn.

 • Jos Rensing

  huisarts, den Haag

  Bij opt-in werd men als het goed is geïnformeerd over wie toegang heeft tot de medische gegevens. Tot heden waren dat huisartsen(posten) en apothekers. Bij uitbreiding van de groep toegangsgerechtigden dient mijns inziens iedere "opt-in'er " opnieuw ...om toestemming gevraagd te worden.

 • Kaspar Mengelberg

  psychiater, Amsterdam nl

  Ook in Frankrijk is het EPD een fiasco geworden, ten koste van een half miljard Euro. Zie http://www.leparisien.fr/societe/dossier-medical-personnel-un-demi-milliard-pour-rien-04-01-2014-3461831.php.

  Het antwoord van de woordvoerder van VZVZ op de v...raag of burgers aantasting van hun privacy zullen vrezen getuigt van minachting voor het publiek.

 • S.M. Bakker-Muskens

  huisarts

  Dames en heren beroepsgenoten, beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald. Recent toch maar na eindeloos gemekker,"van het moet toch" maar de UZI dingen in gang gezet, oeverloze contracten, ingewikkelde aanmeld procedures, 2 x ID check door specia...le postbode aan de deur, geen reactie op melding dat het met veel moeite verkregen pasje toch niet lijkt te werken. Het hele gedoe werkt nog niet eens en de aap lijkt met bovenstaand bericht al uit de mouw te komen. Gauw afschaffen die handel , gaat de overheid en de zorgverzekeraars en uiteindelijk u, ik en de hele bevolking heel veel geld schelen. De beloofde gezondheidszorg winst is fictief.

 • A.L. Cense

  Psychiater, STOUTENBURG

  Voor het bepalen van standpunten is het misschien goed een blik over de grens te werpen. In Engeland kent het EPD een enigszins vergelijkbare geschiedenis. Het werd daar een moeras waar tot nu toe, volgens krantenberichten, £10.000.000.000,00 , - jaw...el: 10 miljard GBP -, is verdwenen. En rond deze tijd begint de verkoop (!) van uit huisartsendossiers geëxtraheerde gegevens, conform een plan van minister Hunt.

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p. , Woerden nl

  LHV is geen partij bij convenant ketenzorg.

  Het convenant ketenzorg is op 7 november in heimelijk gesloten. De convenantstekst is nergens te vinden op het internet. Via een omweg kwam die mij ter beschikking. Summiere berichtgeving was er slechts o...p de website van LVG en LOK. Zeer opvallend is dat de LHV geen ondertekenaar is van dit stuk. Met het convenant is afgesproken dat veel meer data van patiënten doorgestuurd en opgevraagd kunnen worden middels pull-verkeer over ziekten als diabetes, astma, COPD, cardiovasculaire ziekten, obesitas. Ook wordt gesproken van over hele persoonlijke gezondheidsdossiers. Daarnaast zal inzage geregeld gaan worden voor veel meer zorgaanbieders. Genoemd werden: Diëtist, Fysiotherapeut, Podotherapeut, Pedicure, oogarts. Ook die beroepsgroepen zouden dan van een UZI-pas voorzien moeten worden. Zorgverzekeraars Nederland(ZN)tekende ook en heeft behalve de rol van kapitaalverschaffer voor VZVZ nog een andere toebedeeld. Op pagina 11 is onder lid “s” te lezen dat haar leden de “oplossing voor informatie-uitwisseling ketenzorg” integraal onderdeel zullen doen uitmaken van de contractering ketenzorg vanaf 2016. Dat betekent de facto dat er dan geen ketenzorg mogelijk is zonder LSP-aansluiting van de zorgaanbieder. In het huidige klimaat van “tekenen bij het kruisje” van zorgverzekeraars-contracten is het een illusie om te denken dat men zich hieraan dan kan onttrekken. Het met pull-verkeer opvragen van een omvangrijke dataset en in de nabije toekomst hele persoonlijke gezondheidsdossiers zou een oud ideaal van het ministerie van VWS mogelijk kunnen maken. Dat plan genaamd “functionele omschrijving huisartsenzorg” beoogde onderdelen van de huisartsenzorg, bijv. de zorg voor diabetespatiënten via aanbesteding aan goedkopere zorgpartijen te gunnen. Daarbij moesten de huisartsendossiers met behulp van een ICT-oplossing wel ingezien moeten kunnen worden door de nieuwe contractpartij. Het is niet voor niets dat dit stuk in stilte gekend is.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.