Meer over ketenzorg

 • ‘Zorgketen eetstoornissen moet beter’

  De zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, vooral met anorexia nervosa, moet beter. De hele zorgketen voor eetstoornissen moet worden aangepakt en bij voorkeur bovenregionaal worden ingericht.

 • Geïntegreerde zorg pas na lange tijd effectief

  Zet de patiënt en zijn omgeving centraal en organiseer daaromheen diens zorg als een geheel, over de verschillende, zoals dat heet, ‘lijnen en silo’s’ van zorg- en hulpverleners. Dat is de kern van geïntegreerde zorg, en ook de richting waarin de gezondheidszorg zich moet bewegen, in buurten, regio’s en uiteindelijk landelijk, vindt de Britse hoogleraar Chris Ham.

 • Samenwerking kinderoncologie kan beter

  De samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en de 21 shared-carecentra waar minder complexe zorg, dichtbij huis, wordt geleverd, gaat nog niet op alle fronten goed. Tusssen PMC en het VUmc ontbreekt bijvoorbeeld nog een door beide besturen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

 • Periodieke medicatiecheck voorkomt problemen

  De Eindhovense Zorggroep DOH heeft goede ervaringen met periodieke controle van medicatie door apotheker, patiënt en huisarts: zo’n medicatiereview kan veel bijwerkingen, overbehandeling én onderbehandeling voorkomen.

 • Keten beveiligt medicatieoverdracht

  Wie medicijnen voorschrijft, weet dat bij de overdracht van een patiënt in de keten fouten gemaakt kunnen worden. Apothekers en huisartsen in Zuid-Limburg bedachten acht maatregelen om dat risico te beperken.

 • Diabeteszorg op maat

  Door goede afspraken te maken over door- en terugverwijzen van diabetespatiënten ontstaat een win-winsituatie. Patiënten zijn tevredener omdat ze op de juiste plek worden behandeld en het kostenplaatje per patiënt valt 10 procent lager uit.

 • Zorg in fertiliteitsklinieken op orde

  De zorg rond donorbevruchting bij de dertien ivf-klinieken en vier spermabanken in Nederland is op orde, stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie onderzocht alle zeventien fertiliteitsklinieken die behandelingen met donorsemen en/of donoreicellen mogen uitvoeren.

 • Ketenzorg diabetes werkt wél

  Het ketenzorgexperiment voor diabetes zou mislukt zijn, beweren verschillende onderzoekers. Maar hun interpretatie van de huidige zorgontwikkelingen klopt niet, spreken arts-onderzoeker Steven Hendriks en collega’s tegen. Zij komen op basis van dbc-gegevens tot een andere conclusie.

 • Philips stort zich op gezondheidszorg

  Philips heeft een nieuwe manier van zakendoen met zorginstellingen: het ‘strategisch meerjarig samenwerkingscontract’. Hierbij wordt niet alleen apparatuur geleverd, maar gaat er ook kennis over en weer tussen Philips en de zorginstelling.

 • Ketenzorg is zinloos en kostbaar tijdverlies

  Zorgverzekeraars verspillen jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan ketenzorg, concludeert huisarts Henk Bonarius. Onderzoeken naar ketenzorg leveren immers allemaal dezelfde uitkomst op: geen aantoonbare voordelen, wel hoge kosten. Maar deze studies worden vreemd genoeg genegeerd.

 • Zelfmanagement op maat

  Een zelfmanagementprogramma dat goed werkt bij de ene patiënt, is niet automatisch geschikt voor de andere. Zorggroep DOH in Eindhoven ontwikkelde daarom een meetinstrument dat het succes van zelfmanagement voorspelt.

 • Lessen uit een calamiteit

  In 2010 vond in Tilburg een ernstige calamiteit plaats die kon worden teruggevoerd op meerdere fouten in de keten van voorschrijven, verstrekken en toedienen van een heparineoplossing. Zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn waren hierbij betrokken. Een reconstructie en een verbeterplan.

 • Vloeiend tussen eerste en tweede lijn

  Een soepele samenwerking tussen huisarts en specialist is nog geen gemeengoed, zeker niet op landelijk niveau. Medisch Coördinerende Centra doen daar wat aan, onder meer door een website die zoveel mogelijk Regionale Transmurale Afspraken bijeenbrengt.

 • Specialist aan roer van ketenzorg

  Ik plaats enkele kanttekeningen bij het artikel ‘Specialist aan roer van ketenzorg’. Van den Berg presenteert zeven aanpassingen in de zorg.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.