Laatste nieuws
Sophie Broersen
2 minuten leestijd
fraude

Kritiek op fraudemeldplicht artsen

12 reacties

Verschillende partijen laten zich kritisch uit over een conceptwetsvoorstel waarin staat dat artsen hun beroepsgeheim moeten doorbreken bij vermoeden van zorgfraude. Daarin wordt een voorstel gedaan om artsen die bij instanties zoals het UWV werken, te verplichten medische gegevens aan de officier van justitie te laten overhandigen, zonder angst voor vervolging.

Verschillende media waaronder Medisch Contact hebben het conceptwetsvoorstel, opgesteld door ambtenaren van de ministeries van VWS, justitie en sociale zaken, in handen. Daarin wordt gesproken over de verplichting die instanties zoals het CIZ, CAK, Uwv en Svb hebben om aangifte te doen bij een vermoeden van een misdrijf, zoals zorgfraude. Die verplichting botst nogal eens met het medisch beroepsgeheim van zorgverleners die bij deze instanties werken. Als het wetsvoorstel in deze vorm wordt aangenomen, moeten artsen bij een aangifte medische gegevens verstrekken aan de afdeling die daar onderzoek naar doet. Die afdeling kan de gegevens aan het Openbaar Ministerie doorspelen.

De KNMG is tegen een verplichting om medische gegevens te verstrekken, laat algemeen directeur Wendela Hingst weten: ‘Voor ons staat de waarde van het medisch beroepsgeheim voorop. Patiënten moeten in alle openheid en in vertrouwen met hun arts over hun zorgen kunnen praten. De noodzaak voor deze wetgeving is niet aangetoond. Er bestaan al diverse gedragsregels die artsen verplichten zorgvuldig om te gaan met financiële middelen. Wie aanwijzingen heeft van het tegendeel, is verplicht zijn collega daarop aan te spreken.’ De KNMG is met andere betrokken partijen in gesprek met de ministeries van VWS en VenJ over de aanpak van zorgfraude. Mocht het wetsvoorstel in deze vorm worden ingediend bij de Tweede Kamer, dan zal de KNMG daartegen in verweer gaan.

Rechtsgeleerde Martin Buijsen trok vanochtend in dagblad Trouw fel van leer tegen het conceptwetsvoorstel: ‘Artsen moeten moord en brand schreeuwen. En de Kamerleden die instemmen met deze weten hebben niets van het beroepsgeheim begrepen.’

NVVG-voorzitter Jim Faas heeft zich al vaker zeer kritisch uitgelaten over de pogingen die de overheid deed om het doorbreken van het beroepsgeheim makkelijker te maken om de strijd tegen zorgfraude te helpen. Ook tegen dit conceptwetsvoorstel heeft hij ernstige bezwaren. ‘Maar dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren: wij als verzekeringsartsen blijven met een probleem zitten, dat we soms zaken tegenkomen, waar we iets mee moeten. Wat ons betreft, zou daar een gremium voor moeten zijn, zoals een onafhankelijk advies- en meldpunt.’

Sophie Broersen


Lees ook

© iStock
© iStock
fraude beroepsgeheim meldplicht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.H.F. Schellart

  huisarts n.p., EEMDIJK Nederland

  Medisch Contact stamt, als ik het juist heb, uit de tweede wereldoorlog. Artsen wilden snel en efficiënt contact met elkaar in hun strijd tegen maatregelen van de toen heersende overheid.
  Ik denk dat we Medisch Contact nieuw leven in moeten blazen al...s de nu heersende overheid met hun maatregelen ons beroepsgeheim aan wil tasten

 • F.J.E.M. van Passel

  Arts,oud- anesthesioloog, Zevenaar Nederland

  Als dit wetsvoorstel het haalt wordt mijn artseneed meineed!

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Maar nu kijkend naar de medisch-ethische kant. De betreffende artsen worden kennelijk vrijgesteld van vervolging als ze hun beroepsgeheim breken. Als ze hun Eed te grabbel gooien dus, wanneer je niet wil, dan hoef je als arts het niet te doen. Althan...s dat lijkt de teneur te zijn van het voorstel. Ik verwacht ook dat het zo zal worden verdedigd. Je hoeft je Eed niet te breken, je mag weigeren. De beslissing komt bij de arts te liggen en wordt die daarbij ook heel kwetsbaar, want stel nu dat er fraude wordt aangetoond langs een andere weg en de arts heeft geen gegevens geleverd, is hij dan medeplichtig?
  Het voorstel om het beroepsgeheim voorwaardelijk te maken, betekent dat er rechtsongelijkheid gaat ontstaan, zij die medische gegevens hebben bij het UWV of andere verzekeraars lopen het risico dat hun medische gegevens openbaar worden. In hoeverre raakt dat aan artikel 1 van de Grondwet? In feite loopt een groot deel van de Nederlandse bevolking die ooit ziek is geweest en waarvan medische gegevens zijn opgeslagen bij medische adviseurs, het risico dat hun persoonlijke levenssfeer geschonden gaat worden bij verdenking van fraude. Over disproportioneel gesproken.
  Het is jammer dat een groot goed als het Medisch beroepsgeheim op zo'n ondoordachte en onbeschaafde wijze te grabbel wordt gegooid.
  Recent is het boek verschenen met de titel "Vergeet niet dat je arts bent", het roept artsen op zich te beseffen dat hun beroep meer is dan alleen een inkomensverwerving, deze collega's hebben daar zwaar mee moeten worstelen toen hun rechtspositie van burger terzijde werd gesteld in de Tweede Wereldoorlog.
  Maar ook nu geldt "Vergeet niet dat je arts bent", het schept verplichtingen naar onze patiënten, maar ook naar ons als collega's onderling, als een van ons het beroepsgeheim doorbreekt dan breken we dat eigenlijk voor alle collega's die informatie hebben verstrekt.
  Vergeet niet dat jullie arts zijn! Verweer u op elke wijze die u kan bedenken tegen dit onzalige wetsvoorstel.

 • M. Vasbinder

  medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje

  Onmogelijk lijkt het, de contacten met de overheid te verbreken en een Medisch Staat binnen de politieke staat te formeren, zoiets als een sinaasappelboom in een bananenrepubliek. Niets is echter onmogelijk als er een wil is en zeker zou het niet onm...ogelijk moeten zijn als de integriteit van zieken en artsen in ernstige mate wordt aangetast, hetgeen hier het geval is.
  Nog sterker, Hippocrates verplicht ons te frauderen als de patient schade wordt toegebracht, in het geval we dat niet doen.
  De hoeveelheid fraude valt overigens in het niet bij de hoeveelheid geld die door Schippers in haar ongeremde bezuinigingsdrift over de balk is geworpen, zonder dat daar ook maar enig positief resultaat tegenover staat. Integendeel, het lijkt meer op preventief straffen, waar de inquisitie zo goed in was.

 • S. Kats

  Psychiater, ROTTERDAM Nederland

  Toch maar even teruggrijpen op een treffende, maar oh zo ware uitspraak in deze uit het verleden: "Alleen een vrij mens kan een goed geneesheer/-vrouwe zijn."

 • Bart Bruijn

  huisarts, STREEFKERK Nederland

  "Kan mevrouw Schippers mij bij wet dwingen?" is een goede vraag met een dramatisch antwoord.

  Collega's, wij zijn artsen. ARTSEN.

  Mengele hield zich aan de wet, maar geweten gaat altijd voor. Altijd. Niet makkelijk, niet goedkoop, niet voor eigen g...ewin, maar echt geweten. Daarover gaat de eed/belofte. Wat ook de wettelijke tekst is, hij gaat over geweten en zorg voor de patiënten in het ruimste belang.

  Daarover gaat dit.

  NOOIT!

 • A.S. Thomson

  arts UWV, Den Haag Nederland

  Niemand kan mij dwingen mijn eed te breken. Sic!
  Bij bestudering van de Eed die ik gezworen heb tref ik daarin wel het volgende: (...) tenzij mijn verklaring, als getuige of deskundige in rechten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededelin...g door de wet verplicht worde. (...)
  Kan mevrouw Schippers mij dus bij wet dwingen?

 • N.N. Rossen

  Huisarts, Venray

  Collega's

  Met de voortschrijdende techniek (LSP! @VZVZ) hoeft de arts zelf geen toestemming meer te geven, maar volstaat het de systeembeheerder-ICT het password te laten invoeren...
  Juist daarom is wetgeving ter bescherming van deze informatie -he...lemaal nu- nog belangrijker dan ooit! Wees niet naïef over wie er toegang heeft of kan krijgen tot de patiëntengegevens via gedeelde netwerken en elektronische dossiers. Hoewel er nu wetgeving is die de verzekeraar deze toegang verbiedt, wil Minister Schippers dat aanpassen: https://www.privacybarometer.nl/maatregel/100/Verzekeraars_krijgen_inzage_in_medische_dossiers

  Waar blijft het geluid uit de LHV? VZVZ? OMS? Politiek?

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Collega's dit wetsvoorstel betekent sowieso dat voor dat deel van Nederland dat ziek wordt en aanspraak moet maken op een WIA het medisch beroepsgeheim niet meer geldt. Als bedrijfsarts zijn we verplicht medische informatie te verzamelen en die mee t...e sturen bij de aanvraag. Dus alle gegevens die in het traject worden verzameld, brieven van huisarts, brieven van specialisten, moeten worden meegestuurd. De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn dus veel groter en zijn disproportioneel voor het probleem dat men wil oplossen. Sterker nog eigenlijk wordt het medisch beroepsgeheim opgeheven voor werkend Nederland, vakbond waar blijven jullie? Is de volgende stap dat werkgevers bij verdenking op fraude hun werknemers moeten aanklagen en dat vervolgens de bedrijfsarts het medische dossier moet overhandigen? Of een disfunctionerende minister wordt aangeklaagd voor fraude omdat deze zijn medische verleden heeft verzwegen, moet dan de betreffende artsen ook het medisch dossier bekend geven? Kortom het kan iedereen treffen, als er maar fraude wordt genoemd.
  Als er wordt vermoed dat iemand fraudeert bij de aanvraag door medische gegevens te verstrekken die eigenlijk niet kloppen, dan bestaat er nu al de mogelijkheid om een expertise-onderzoek te laten doen door een onafhankelijke deskundige. Het is ook een behoorlijk beledigend voorstel voor de verzekeringsartsen, eigenlijk staat hier dat deze mogelijk niet functioneren en daarom moet justitie een mogelijkheid hebben hun werk te toetsen.

 • H. Kouwenberg

  nucleair geneeskundige, ROTTERDAM Nederland

  Kan er niet, net als rondom het debat om de vrije artsenkeuze (die Schippers er nu alsnog met een ministerieel besluit door wil drukken; en ook nu: oorverdovende stilte), niet weer een petitie starten? Dit voorstel is abject!!

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Fijn al die reacties maar ondertussen laten allerlei koepels het volledig afweten tav het LSP wat nog een veel groter gevaar vormt voor de privacy van de patiënt en het ondermijnen van het beroepsgeheim. En huisartsen werken daar massaal vrijwillig a...an mee voor een paar onbenullige rotcenten… Grootse bedreiging komt niet van de minister.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland

  Collega's, hier gaan wij toch allemaal op alle manieren dwars voorliggen? Dit is nooit aanvaardbaar.

  Ik roep u allen op uw stem te laten horen! Ik roep u allen te wapen. Ik roep u allen op om duidelijk te maken, dat wij dit nooit gaan doen. NOOIT! S...chreeuw het van de daken, zet het in de kranten, roep het door de media, laat u horen in de social media!

  NOOIT!!!!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.