Meer over meldplicht

 • Meldplicht BIG-nummer in mail en op website vervalt

  De verplichting om een BIG-nummer te vermelden in de mailondertekening of op een website komt te vervallen. Dat heeft VWS-minister Ernst Kuipers besloten. Volgens hem weegt de last van de plicht niet op tegen de voordelen.

 • Meldplicht voor apenpokken wordt afgeschaft

  Artsen hoeven het apenpokkenvirus (tegenwoordig mpox genoemd) of vermoedens daarvan niet meer direct te melden. De ziekte zal niet langer worden aangemerkt als een A-infectieziekte, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer.

 • Arts krijgt geen meldplicht rond rijbewijs

  Een mogelijke meldplicht voor artsen rond rijbewijskeuringen blijkt van de baan. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil wel dat artsen patiënten standaard op de hoogte brengen van een toekomstige meldplicht die op patiënten zelf zal rusten bij bepaalde aandoeningen.

 • Circa honderd artsen melden aangetaste rijvaardigheid

  Zo’n honderd artsen melden zich jaarlijks bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) om aan te geven dat de rijvaardigheid van hun patiënt is verminderd door een aandoening of medicatie. Het betreft vooral huisartsen die melding doen, aldus het CBR.

 • KNMG wil geen meldplicht voor artsen rond rijgeschiktheid

  De KNMG laat weten tegenstander te zijn van een meldplicht voor artsen als de rijgeschiktheid van patiënten negatief wordt beïnvloed door een aandoening of medicatiegebruik. Zo’n plicht is één van de mogelijkheden die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) momenteel overweegt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Kabinet schrapt meldplicht artsen in wetsvoorstel quarantaineplicht

  Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de quarantaineplicht van reizigers uit hoogrisicogebieden te handhaven. Het aanvankelijke voorstel verplichtte (artsen van) de GGD om bij de minister van VWS melding te maken van ‘verzuim’ als een reiziger niet op de testafspraak verscheen.

 • Kabinet wil meldplicht, crisisfonds en maatschappelijk curatoroog bij zorgbankroet

  Een wettelijke meldplicht voor zorgaanbieders in financiële nood. Zorgverzekeraars moeten geld beschikbaar hebben om noodzakelijke zorg na een faillissement door te kunnen laten gaan. En curatoren moeten het maatschappelijk belang boven het crediteurenbelang mogen stellen. Dat zijn enkele maatregelen die het kabinet wil nemen om verdere ongecontroleerde faillissementen in de zorg te voorkomen.

 • Kleine medische praktijk mag zonder toezichthouder

  Kleine medisch-specialistische instellingen hoeven geen interne toezichthouder te hebben om een toelatingsvergunning te kunnen krijgen. De toezichthouders-eis wordt losgelaten omdat deze niet proportioneel wordt geacht. Dat geldt ook huisartspraktijken.

 • Tweede Kamer kiest meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieder

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), die een meldplicht voor zorgaanbieders regelt. Ook werd een wijziging op de wet aangenomen die ervoor zorgt dat niet alleen nieuwe, maar ook bestaande zorgaanbieders zich verplicht moeten melden.

 • Kamer wil ruimere meldplicht zorgaanbieders

  Niet alleen nieuwe maar ook bestaande zorgaanbieders moeten zich melden bij het CIBG. Dat wil de Tweede Kamer in aanvulling op nieuwe wetgeving die een meldplicht aan nieuwe zorgaanbieders oplegt.

 • Handhaving meldplicht BIG-nummer laat op zich wachten

  Nadat een aangepaste meldplicht van het BIG-nummer van kracht is geworden, krijgen artsen nog een half jaar de tijd om zich op die meldplicht voor te bereiden. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

 • Aantal datalekmeldingen blijft stijgen

  De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat dit jaar het aantal meldingen van datalekken weer hoger zal zijn dan in de jaren hiervoor. Met een derde zijn de meeste meldingen afkomstig uit de zorg.

 • KNMG: ‘Geen BIG-nummer in wachtkamer’

  De KNMG betreurt het dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vasthoudt aan vermelding van BIG-nummers in wachtkamers. De artsenfederatie voorziet dat deze eis lastig uitpakt voor artsen die afwisselen van werkplek.

 • Wordt schijnveiligheid de norm? 

  Al vele jaren adviseer ik artsen over kwetsbare gezinnen. Na het bespreken van de zorgen, bekijken we mogelijke verdere stappen. We maken een plan om de ongewenste situatie te stoppen en te voorkomen – en spreken af wanneer er zal worden gemeld. Het gaat om kwetsbare gezinnen die willen meewerken en waar de adviesvrager het vertrouwen van de betrokkenen heeft. Melden lijkt dan de veiligheid van het gezin niet te verbeteren, eerder te verslechteren.

 • KNMG voegt afwegingskader toe aan meldcode mishandeling

  Het moet voor artsen makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom heeft de KNMG een ‘afwegingskader’ toegevoegd aan het stappenplan in de meldcode.

 • ‘Waarnemend artsen uitzonderen van meldplicht nieuwkomers’

  Niet-gevestigde huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere specialisten die als zelfstandige waarnemen, moeten worden gevrijwaard van een meldplicht voor zorgnieuwkomers. Dat betoogt de KNMG in reactie op een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) voor een dergelijke plicht.

 • Zika en tularemie verplicht melden bij GGD

  Artsen die een gecompliceerde infectie met het zika-virus vaststellen, moeten dit vanaf november verplicht binnen één werkdag melden bij de GGD, dat laat het RIVM weten.

 • ‘Met checklist is meldplicht mishandeling niet nodig’

  Een concrete checklist om mishandeling vast te stellen, betere beschikbaarheid van hulpinstantie Veilig Thuis en meer bijscholing van zorgprofessionals. Dat zou voldoende moeten zijn om beter in te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, en dan is een meldplicht voor ernstige mishandeling niet nodig. Daarvoor hebben artsen gepleit tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

 • Verplichte veldnorm voor melden kindermishandeling

  Beroepsgroepen, waaronder artsen, worden verplicht per 1 januari 2018 over een veldnorm te beschikken, waarin zij omschrijven wanneer (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling moeten worden gemeld bij Veilig Thuis.

 • IGZ in gesprek over openheid calamiteiten

  De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gaat in gesprek over hoe om te gaan met openheid over calamiteiten. Alle betrokken partijen, zoals zorgverleners en patiënten, kunnen zo …

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.