Laatste nieuws
Joost Visser
2 minuten leestijd
Nieuws

KNMG: ‘Wees alert op risicofactoren bij jongeren’

Plaats een reactie

Bij ieder jongere die op het spreekuur komt, moet de arts letten op mogelijke risicofactoren als een ongezonde leefstijl. Hij moet dat vervolgens bespreken met de patiënt en diens  ouders, en hen gericht adviseren of verwijzen.

Dat is één van de aanbevelingen van het KNMG-visierapport over de medische zorg aan jeugdigen, dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Het rapport, opgesteld door een werkgroep met huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters, is de tegenhanger van het in 2010 verschenen KNMG-standpunt over de ouderenzorg.

De meeste jongeren groeien redelijk gezond, gelukkig en voortvarend op, brengen de samenstellers in herinnering. Bij een minderheid doen zich echter problemen voor die bij méér kinderen een rol kunnen gaan spelen (obesitas, druggebruik), veel onrust in de directe omgeving veroorzaken (gedragsproblemen en psychische problemen) of multifactorieel en dus complex zijn. En dan blijken er knelpunten te zijn in de medische zorg: artsen communiceren bijvoorbeeld onvoldoende met elkaar, signalering en preventie schieten tekort en er zijn lacunes in de opvang van psychische en psychiatrische problemen.

Om ervoor te zorgen dat een jongere met een probleem ‘zonder uitstel en zonder omwegen’ door de juiste professionals, op de juiste wijze en op de juiste plek wordt geholpen, worden in het rapport vijf zorginhoudelijke eisen geformuleerd. Eén: artsen hebben voldoende kennis en vaardigheden en kennen de mogelijkheden en beperkingen van artsen van andere betrokken specialisten. Twee: ieder arts is alert op de aanwezigheid van risicofactoren, bespreekt deze vroegtijdig en geeft gerichte adviezen of verwijst. Drie: artsen zijn ieder voor zich en samen verantwoordelijk voor goede en samenhangende zorg, en maken dus afspraken over verwijzing, terugverwijzing, consultatie, berichtgeving en verantwoordelijkheidsverdeling. Vier: artsen zorgen er voor dat jeugdigen en ouders altijd toegang hebben tot voor hen relevante informatie en dat digitale interactie mogelijk is. En vijf: artsen voorkomen medicalisering en medische over- en onderbehandeling, en zien erop toe dat gepaste zorg wordt verleend.

De KNMG noemt het visierapport ‘een eerste stap’ op weg naar verbetering van de medische zorg aan jeugdigen. Samen met de betrokken beroepsverenigingen zal de federatie een implementatievoorstel schrijven waarin precies staat wat van welke organisatie wordt verwacht.

Joost Visser

KNMG-visierapport ‘Versterking medische zorg aan jeugdigen’

Lees ook:

Nieuws KNMG obesitas ouderenzorg leefstijl & gezondheid jongeren
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.