Inloggen

Meer over KNMG

 • KNMG: voer nog dit jaar verbeteringen in tuchtrecht door

  Verbeteringen in het tuchtrecht zijn hard nodig. Tijdens het debat arbeidsmarkt in de zorg, heeft de KNMG gepleit snel verbeteringen door te voeren en fundamenteel onderzoek te doen om het tuchtrecht toekomstbestendig te maken.

 • Maakt AI de arts overbodig? 

  Eind november 2022 werd de AI chatbot ChatGPT gelanceerd. Direct daarna deelden mensen overal ter wereld hun eerste ervaringen met die chatbot via social media en online forums.

 • CPME: Het evenwicht in de farmaceutische sector moet worden hersteld 

  Geneesmiddelentekorten en betaalbaarheid van geneesmiddelen vormen een grote zorg voor artsen en apothekers, zowel in Nederland als daarbuiten. De Europese artsenfederatie CPME dringt er daarom bij de Europese Commissie op aan om, in het belang van patiënten, bij de herziening van de algemene farmaceutische wetgeving van de Europese Unie het evenwicht in de farmaceutische sector te herstellen.

 • Voorzitter beleidscollege SCEN gezocht 

  De KNMG is op zoek naar een voorzitter voor het beleidscollege SCEN. SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Als een arts een euthanasieverzoek van een patiënt krijgt, moet deze zich houden aan de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

 • De Sarphati-strategie anno 2023 

  Als Amsterdammer kon je beter in 1865 geboren worden dan in 1850. Vijftien jaar lijkt weinig, maar voor je levensverwachting was het een enorm verschil. En dat was grotendeels te danken aan Samuel Sarphati (1813-1866).

 • Wijziging Reglement van Orde RGS  

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in haar vergadering van 16 december een aantal wijzigingen in het Reglement van Orde (RvO) vastgesteld.

 • KNMG-Gedragscode: handig houvast bij moeilijke momenten

  Wat voor arts wil je zijn? Die vraag kan gaan over je favoriete vakgebied. Maar ook bijvoorbeeld over hoe jij bijdraagt aan duurzaamheid, omgaat met collega’s en patiënten of hoe jij je gezondheid en veiligheid bewaakt. En daar kan de nieuwe KNMG-Gedragscode je een flink handje bij helpen.

 • Onze kinderen zijn de vervangers van de 19 duizend rokers die jaarlijks overlijden

  Het is ontluisterend te constateren dat het ons in Nederland niet lukt om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Iedere volwassen roker die overlijdt wordt nog steeds vervangen door een jonge roker. Wat ontbreekt in het Preventieakkoord is een gevoel van urgentie voor maatregelen die voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Een generatiegebonden verkoopverbod is een wenselijke aanvulling op de al ingezette maatregelen uit het Preventieakkoord.

 • Voorop voor gelijke gezondheid

  Iedereen in Nederland verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven. Maar voor som­mige mensen zijn deze kansen niet vanzelfsprekend. Maatschappelijke problemen zoals stress door armoede, slechte huisvesting of werkloosheid kunnen leiden tot gezondheidsschade.

 • CPME: Actie tegen klimaatverandering is een prioriteit voor de gezondheidszorg

  Over de hele wereld verandert het klimaat, zo ook in Nederland. In de afgelopen 100 jaar zijn de gemiddelde temperaturen gestegen, is er meer neerslag gevallen en komen er vaker zeer hete dagen voor. Klimaatverandering heeft invloed op onze gezondheid: we hebben meer last van UV-straling, allergieën en luchtvervuiling en ook zijn er grote gevolgen voor drink- en zwemwater, voeding en infectieziekten.

 • Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

  Wanneer mag ik het beroepsgeheim doorbreken? Mag ik informatie over een patiënt verstrekken aan een verzekeraar? En waarom mag ik geen geneeskundige verklaring over een eigen patiënt afgeven? Lees de antwoorden op deze vragen in de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

 • Voorop voor gelijke gezondheid: in gesprek met NZa-voorzitter Marian Kaljouw 

  De KNMG wil een beweging op gang brengen waarin we de oorzaken van gezondheidsproblemen aanpakken daar waar ze ontstaan. Als start organiseren we op 13 december de werkconferentie ‘Voorop voor gelijke gezondheid’ voor bestuurders binnen en buiten de zorg. Welke oplossingen zien zij en hoe verankeren we die? In aanloop hiernaartoe vragen we verschillende experts hun visie hierop met ons te delen.

 • De arts van de toekomst is de student van morgen

  Ingrijpende veranderingen in de gezondheidszorg zijn in gang gezet door de vooruitgang van IT, digitale technologie en online media. Steeds meer mensen hebben toegang tot medische kennis via internet. Online-­gemeenschappen maken patiënten mondiger en dragen bij aan een gelijkwaardiger relatie tussen arts en patiënt. Dat vereist een ander soort arts-patiëntrelatie dan voorheen. Daarom moeten we nu investeren in het opleiden van dokters van de toekomst.

 • KNMG Artsenpanel: Geef je mening over preventie

  In de afgelopen decennia is de levens­verwachting in Nederland sterk toegenomen. Maar de gezondheidsverschillen tussen mensen zijn niet afgenomen. Op sommige vlakken zijn deze zelfs toegenomen, ondanks het preventiebeleid van de overheid en het Nationaal Preventie­akkoord. Het aantal rokers neemt maar heel langzaam af, net als het aantal overmatige drinkers. Het aantal mensen met obesitas neemt toe en de mentale gezondheid van jongeren verslechtert. Steeds meer kinderen groeien op in armoede.

 • Voorop voor gelijke gezondheid: in gesprek met taalambassadeur Dicky Gingnagel

  De KNMG wil een beweging op gang brengen waarin we de oorzaken van gezondheidsproblemen aanpakken daar waar ze ontstaan. Als start organiseren we op 13 december een werkconferentie voor bestuurders binnen en buiten de zorg. Welke oplossingen zien zij en hoe verankeren we die? In aanloop hiernaartoe vragen we verschillende experts hun visie hierop met ons te delen.

 • Week van de integriteit

  De KNMG staat voor integriteit in de zorg en zet zich in voor goede zorg, een gezond en veilig werkklimaat en een eerlijke samenwerking met de industrie. Als arts of zorgprofessional is het belangrijk om integer te werk te gaan en aan het belang van de patiënt te denken.

 • Eén op de drie artsen heeft te maken met bedreiging

  Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat artsen veelvuldig te maken krijgen met bedreiging en intimidatie. De cijfers zijn alarmerend. Ruim een derde van ondervraagde artsen heeft ervaring met bedreiging of intimidatie en een kwart van alle artsen heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.