Reacties

Dood minderjarige vaak niet gemeld

1 reactie

Ceelen e.a. gebruiken in hun artikel over de NODO-procedure onterecht het criterium ‘voldoet aan de criteria perinatale audit’. Ze verwarren de termen doodgeboren, perinatale sterfte en criterium perinatale audit (MC 7/2013: 370). De perinatale audit is een kwaliteitsinstrument om onze zorg te verbeteren door perinatale sterftegevallen te bespreken. Het criterium om een casus te bespreken was in de eerste twee jaar de a terme sterfte. De perinatale audit heeft niets te maken met de NODO-procedure.

De melding aan de GGD-arts in het kader van de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging (NODO-regeling) geldt alle perinatale sterfte en niet alleen de doodgeborenen zoals Ceelen e.a. onjuist vermelden. Dit was in eerste instantie nooit de bedoeling geweest (1800 casussen per jaar!), maar toen was de wet al aangenomen. Als compromis is bij perinatale sterfte een melding aan de GGD-arts in principe voldoende. In de eerste jaren bleek ook menig GGD-arts niet op de hoogte van deze procedure. Het verbaast mij dus niet dat met name doodgeboorten niet gemeld zijn. Het is mij niet duidelijk wat de plicht van de gemeente is om wat te doen met de naam van de GGD-arts op de nieuwe A-verklaring. De NODO-regeling kan uiteraard zijn goede kanten hebben, en Ceelen e.a. beschrijven de problemen bij de invoering, maar rond het thema perinatale sterfte en perinatale audit is deze zijn doel voorbijgeschoten.

dr Jan Jaap Erwich, gynaecoloog-perinatoloog UMCG, oud-directeur Stichting Perinatale Audit Nederland


Reactie auteurs

De heer Erwich beweert zonder onderbouwing dat:

1. De termen doodgeboren, perinatale sterfte en criterium perinatale audit door ons worden verward.

2. De perinatale audit niets te maken heeft met de NODO-procedure.

3. De meldplicht niet alleen voor de doodgeborenen geldt, zoals ons artikel zou vermelden.

Ad 1: In ons artikel (primair over de meldplicht en niet over de NODO-procedure) maken we duidelijk onderscheid tussen deze drie begrippen.

Ad 2: De perinatale audit en de meldplicht (en ook de NODO-procedure) overlappen elkaar en hebben dus wel degelijk met elkaar te maken.

Ad 3: Ons artikel gaat over alle overleden minderjarigen in 2010 en niet alleen over doodgeborenen en dat wordt ook nergens beweerd.

Wij betreuren het dat de heer Erwich ons artikel niet goed heeft gelezen (of begrepen).

Manon Ceelen, Tina Dorn, Tatjana Naujocks, Kees Das


perinatale aandoeningen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Manon Ceelen

    Onderzoeker, Amsterdam

    Graag vullen wij onze reactie nog aan met het volgende: doodgeborenen én levendgeborenen die in de perinatale periode zijn overleden moeten volgens de wet gemeld worden aan de gemeentelijk lijkschouwer. Conform een afspraak tussen de NODO-projectgroe...p en de Stichting Perinatale Audit Nederland uit 2009 zal de lijkschouwer in deze gevallen afzien van het opstarten van de NODO-procedure (in artikel verwoord als ‘voldoet aan criteria perinatale audit’). Deze afspraak is gemaakt om de implementatie van de perinatale audit niet te verstoren. Theoretisch zou een dergelijk kind namelijk in de perinatale audit én in de NODO-procedure terecht kunnen komen. Momenteel wordt echter nog steeds een minderheid van de perinatale overleden kinderen geaudit. Praktisch betekent dit dat veel kinderen nog steeds tussen wal en schip vallen: er wordt geen onderzoek verricht in het kader van de perinatale audit én ze worden uitgesloten van nader onderzoek naar de doodsoorzaak volgens de NODO-procedure, kortom een onwenselijke situatie.

    Manon Ceelen, Tina Dorn, Tatjana Naujocks, Kees Das

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.