Blogs & columns
Blog

Moord?

3 reacties

Over de specialist ouderengeneeskunde die voor de rechter moest verschijnen, had ik destijds mijn oordeel snel klaar. Ze heeft zonder twijfel gehandeld uit medemenselijkheid toen ze euthanasie verleende op basis van een schriftelijke wilsverklaring bij een vrouw met gevorderde dementie.

Maar stiekem Dormicum door de koffie doen en doorgaan met het toedienen van het dodelijke middel terwijl patiënte tekenen vertoont van verzet of schrik, gaat te ver.1 Dit filmpje van de NOS geeft een prima samenvatting van het verloop. Nu kom je met vooroordelen makkelijker tot conclusies dan met nadenken. Daar kwam ik achter toen ik me erin ging verdiepen.

Het gaat in deze zaak eigenlijk om twee vragen, die nogal makkelijk door elkaar worden gehaald; of het juridisch geoorloofd is én of het ethisch geoorloofd is.

Ik begin met het eerste. Euthanasie is strafbaar maar als aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan dan mag een arts het doen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is vergevorderde dementie geen juridisch bezwaar. Helemaal begrijpen doe ik dat niet, want hoe kan ooit voldaan worden aan de vierde eis: de arts moet met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke andere oplossing is voor de situatie van de patiënt. En aan de eerste eis: het verzoek van de patiënt om euthanasie moet vrijwillig en weloverwogen zijn. Dat was misschien zo ten tijde van de wilsverklaring, maar een mens kan van gedachten veranderen.

Maar goed. Er is ongeveer vijftien keer euthanasie verricht bij een patiënt met vergevorderde dementie en die casussen zijn grotendeels als zorgvuldig beoordeeld. De Regionale Toetsingscommissie (RTE) was van oordeel dat dat hier niet het geval was. Maar daarop valt nog wel wat af te dingen. Zo werd het toedienen van Dormicum als een niet zorgvuldige uitvoering gezien. In een oordeel over een andere euthanasie bij gevorderde dementie werd daarover echter anders geoordeeld.2

Daarna kwam een tuchtzaak, waarbij het regionaal tuchtcollege een berisping uitsprak en het Centrale Tuchtcollege dit corrigeerde naar een waarschuwing. En nu is er dus een strafzaak. Is dat nu nodig, een oordeel van zowel de tuchtrechter als van de strafrechter?

Volgens het OM had de arts nadrukkelijk in gesprek moeten gaan met de dementerende patiënte en moeten vragen of zij nog steeds euthanasie wilde. Daar snap ik niks van. Een probleem bij vergevorderde dementie is nu juist dat zo’n gesprek niet meer mogelijk is. Als je dan toch doet alsof dan is dat meer voor de bühne.

Wat de juridische kant betreft hoop ik, dat de arts vrijgesproken wordt. Ik vind het geen moord. En ik zie ook niet zo goed wat zij nu zo anders heeft gedaan dan in de zaken waarin geoordeeld werd dat er wel voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen.

Maar wat de ethische kant betreft zou ik willen zeggen dat je geen euthanasie moet verlenen als iemand niet meer begrijpt wat je doet. Ik neig ertoe Bert Keijzer te volgen, die zegt dat zo’n schriftelijke verklaring waardeloos is. Maar toch twijfel ik. Als een naaste van me in een situatie zou terechtkomen als de betreffende patiënte, dan zou ik – denk ik – dankbaar zijn als ik een arts zou treffen die het toch doet. 

Enkele feiten:

·         De RTE’s spreken in ongeveer een tot twee op de duizend keer het oordeel uit, dat niet is voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

·         Ze melden dat dan aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het openbaar ministerie (OM).

·         Sinds 2002 is in totaal bijna 62.000 keer euthanasie uitgevoerd. Dat was slechts in vijftien gevallen bij patiënten met vergevorderde dementie.

1. Zie ook het uitstekende artikel van prof. G den Hartogh ‘Euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring’.

2. Casus 2018-44, pag. 52 in het jaarverslag van de RTE 2018

 • Menno Oosterhoff

  Menno Oosterhoff is (kinder- en jeugd)psychiater eninitiatiefnemer van www.ocdnet.nl en www.ocdcafe.nl. Hij maakt de podcast ‘God zegene de greep’ over de dwangstoornis. Daarover gaat ook zijn boek ‘Vals alarm´ waarin ook zijn eigen dwangstoornis aan de orde komt. Zijn boek ‘Ik zie anders niks aan je’ gaat over psychische aandoeningen in het algemeen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Peter van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Indien de wet inderdaad genoegen zou nemen met alleen een schriftelijke wilsverklaring ,waarin een patiënt om euthanasie vraagt in het geval van wilsonbekwaamheid ten gevolge van vergevorderde dementie, heeft diegene door te tekenen zijn leven verbeu...rd verklaard op een door willekeurige derden vast te stellen willekeurig moment .Deze persoon heeft diens recht op leven verspeeld. Omdat dit feit gezien de situatie dan niet door betrokkene kan worden begrepen , bestaat er maar één mogelijkheid om de dood te voltrekken en dat is onder dwang. Potige familieleden , Dormicum in de koffie of zelfs het gebruik van een täser, doet er allemaal niet toe ,het zal en moet gebeuren, want je hebt jezelf nu eenmaal vermaakt tot `a Dead Man Walking`.

 • Jan van der Meulen

  basis-arts, daarvoor SCEN-arts, daarvoor internist-opleider, DORDRECHT

  Het mag duidelijk zijn dat deze casus weer geheel voldoet aan dat wat ik 22 januari 2018 in dit tijdschrift heb beschreven "Aan zelfdoding denkt vrijwel niemand." Wat nu als deze collega met de familie en ook patiente, als zal die laatste er weinig v...an hebben begrepen, zou bespreken dat mevrouw zelf een kopje van een bittere drank opdrinkt waarna ze snel zal komen te overlijden. Dat ze er ook bij vertelt dat als mevrouw na een slokje niet verder wil drinken of dat ze gaat braken of als ze alles opdrinkt maar na 30 minuten nog niet is overleden, dat zij alsnog levensbeeindiging zal uitvoeren. Waarom dat kopje met dormicum?
  De WTL is duidelijk "met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was" en hier was hulp bij zelfdoding mogelijk, patiente kon drinken! Toch goed te bedenken, hulp bij zelfdoding, is ook euthanasie, alhoewel de KNMG met de titel van de richtlijn "Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding" ons misschien op het verkeerde been zet en het OM ons gaat vervolgen.

 • menno oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Beste Michiel
  Dank voor je openhartige reactie. Wat daaruit spreekt is volgens mij, dat er wel sprake was van ontluisterende dementie, maar niet van ondraaglijk lijden. Die zorgvuldigheidseis is ook bij gevorderde dementie wel een vereiste en voor z...over ik begrijp is de dementie an sich niet voldoende om te spreken van ondraaglijk lijden.
  Menno

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.