Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Artsen richten covidcollectief op

13 reacties

Een groep artsen heeft de stichting Artsen Covid Collectief opgericht. Ze willen hiermee aandacht vragen voor de disproportionaliteit van de coronamaatregelen, bericht het Algemeen Dagblad.

Medeoprichter internist Eveline Peeters van de nieuwe stichting was ook betrokken bij de brandbrief van een groep artsen deze zomer. Zij stelden begin juli dat de maatregelen ‘meer schade aanrichten dan goeddoen’. Ook riepen ze artsen op zich uit te spreken over de maatregelen en merkten ze op dat het lastig is om als arts in het openbaar vraagtekens te zetten bij het beleid. Een deel van hen heeft zich vervolgens verenigd onder de naam Arts en CovidTeam.

De artsen van het Artsen Covid Collectief stellen voor een coronabeleid te voeren dat voorkómt dat mensen in het ziekenhuis belanden en de preventieve werking van bijvoorbeeld vitamine D, zink en ivermectine te onderzoeken. Ze protesteren tegen het zaaien van angst onder de bevolking en willen betere voorlichting. ‘98 procent van de mensen met covid-19 belandt níet in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten’, zegt Peeters in de krant. Ze hoort in haar spreekkamer over ‘coronakilo’s, coronascheidingen en coronazelfmoorden’. Peeters vraagt zich af wat de samenleving zal zien als over vijf jaar wordt teruggekeken. ‘Het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door de coronamaatregelen weegt niet op tegen de levensjaren die we met dit coronabeleid winnen. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona’, stelt Peeters in het AD.

Volgens het Algemeen Dagblad zitten in het bestuur van Artsen Covid Collectief huisarts André Steketee, psychiater Marcel Tót, gepensioneerd GGD-directeur Jan Vosters, spoedeisende hulparts Cindy Sjaardema en specialist ouderengeneeskunde Sylvia Douwma. Hoogleraren Ira Helsloot (Besturen en Veiligheid) en Frits Muskiet (Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse) zijn aan de klankbordgroep van de stichting verbonden, stelt de krant. Ook worden de namen genoemd van arts Frans Kusse en internist-infectioloog Hannah Visser.

Lees ook

Nieuws
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  01-01-2021 02:31

  @Duits: Mijn oude wijze vader zei het al, en ik zal het speciaal voor u uit het dialect vertalen: stel, u had geen onderstel, dan moest u op uw kont lopen.

  Zullen we voor het gemak ziekte, en alles wat er mee gepaard gaat, zoals ook de onvermijdel...ijke man met de zeis, en ook arbeidsongeschiktheid maar gewoon afschaffen? Wel zo makkelijk, kunnen de ziekenhuizen worden afgeschaft, en de huisartsenposten en praktijken kunnen dicht.

  Kunnen u en ik ons laten omscholen en iets nuttigs met ons leven gaan doen.

 • Wil Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  31-12-2020 15:51

  Het is jammer dat we op deze wijze met elkaar moeten omgaan. Vooral over de verschillende gedachtes over schade, of vermeende schade. Laten we even rekenen, we hebben 17.000.000 inwoners, stel dat 0,5% daarvan ziek wordt en een IC- bed nodig heeft. D...an hebben we het over 85.000 mensen. Stel die mensen blijven gemiddeld 2 weken op de IC, dan hebben we het over 170.000 weken opname. We hebben 1200 IC bedden die zijn dan gemiddeld 142 weken bezet. Reken even uit. Stel dat 2% van Nederland thuis komt te zitten met griepachtige verschijnselen, te ziek om te werken in elk geval. De beroepsbevolking is ca 5.000.000 mensen, 2% is dan 100.000 mensen. Stel die zijn een week ziek. Dat is 100.000 weken verloren arbeidspotentieel. Reken dat eens uit.
  Zullen we erkennen dat er een probleem is? En zullen we onze energie eens bundelen? Toch jammer van al die negatieve energie die we verstoken. Zullen we ons gezamenlijk inzetten om aan een oplossing te werken? Ieder op zijn eigen terrein?

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  25-12-2020 23:44

  Het is verbazingwekkend hoe iemand als Hans van der Linde op basis van het SARS-CoV-2 virus al zijn beleden wetenschappelijke principes opeens te grabbel gooit, en opeens het gefröbel van Jaap van Dissel als 'briljant' benoemd.

  Of het nu gaat ove...r de RT-PCR en de verre van ideale testkenmerken van deze diagnostische test, zeker in relatie tot het gebruik als screenings-instrument voor wat in feite een bevolkingsonderzoek is, of om de stelling dat de populatie in zijn geheel immunologisch helemaal niet naïef bleek te zijn voor het SARS-CoV-2 virus, dan wel de publicatie van drie grote studies die er zijn gedaan naar de Infection Fatality Rate van het SARS-CoV-2 virus, het blijkt allemaal aan dovemansoren gericht te zijn, en blijkbaar niet door te dringen tot de anti-wetenschappelijke kooi van Faraday waarin Jaap van Dissel en zijn OMT zich in lijken te bevinden. Ook Hans van der Linden blijkt opeens doof en blind te zijn voor alle wetenschappelijke gegevens die in het afgelopen jaar in de medische literatuur zijn verschenen.

  Blijkbaar is het hier de doodsangst voor een relatief onschuldig virus, waar slechts een kleine minderheid ernstig ziek van wordt en aan overlijdt, datgene dat de jongens van de mannen doet scheiden. Wat dat betreft is Hans van der Linde lelijk door het ijs gezakt. Ik zou hem willen suggereren om eerst alle relevante wetenschappelijke literatuur tot zich te nemen, alvorens zijn kwalijke uitspraken hier te ventileren.

 • Atta van Westreenen

  Arts, Tilburg

  25-12-2020 23:01

  @ coll. Van der Linde
  Ik moet toch even reageren:
  "De betogen van collega Van Westreenen zijn geheel en al gebaseerd op de aanname dat sprake is van ondoorzichtigheid en gebrek aan transparantie."
  Wellicht kunt u mijn reacties nog eens nalezen, wa...nt u heeft wel wat zinnen over het hoofd gezien als dit uw observatie is. U slaat met name het stuk over waarin ik betoog dat zwaardere maatregelen, zwaardere bewijsvoering behoeven. Dat bij de zwaardere maatregelen ook niet alléén gekeken moet worden naar uitgespaarde covids, maar ook naar andere morbidi- en mortaliteit.
  Ik zie nog steeds uit naar een inhoudelijke reactie van u, liever dan een nieuwe stroman.

 • Martijn Termaat

  Huisarts, Groningen

  25-12-2020 20:54

  Ik heb sympathie voor dit initiatief. In dit heftig gepolariseerde landschap is het best eng als arts een kritisch geluid te laten horen. Je wordt al snel in een hoek geplaatst van COVID ontkenner. Hoe genuanceerd je het ook brengt, het kan heftige r...eacties oproepen bij collega’s en anderen. Ik ben nu 15 jaar huisarts en heb dit nog niet in deze mate meegemaakt en het verontrust me. Mogelijk wakkert het ook de argwaan aan bij velen die geen vaccin willen of anderszins het vertrouwen in de medische wetenschap verliezen. Uiteindelijk legt COVID bloot wat wij allen weten. Wij kunnen heel veel, maar ook heel veel niet. Door te stellig beweringen / voorspellingen te doen verliezen wij geloofwaardigheid. Politici moeten dat juist wel doen anders hadden ze maar dokter moeten worden.

 • Hans van der Linde

  huisarts/SCEN-arts, Burgh-Haamstede

  25-12-2020 17:05

  De betogen van collega Van Westreenen zijn geheel en al gebaseerd op de aanname dat sprake is van ondoorzichtigheid en gebrek aan transparantie. Het is niet goed voorstelbaar dat je tot die conclusie komt als je hebt geluisterd naar de gegeven voorl...ichting. Bijvoorbeeld de briljante informatie die Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Ernst Kuipers en Marc Bonte gaven aan leden van de Tweede Kamer en in TV-porgramma's.
  Glasheldere uiteenzettingen over wat men wist en niet wist. Keer op keer afleggen van verantwoording waarom men op dat moment tot een keuze kwam in het licht van de beschikbare kennis en middelen en overwegende het incasseringsvermogen van de bevolking. Dan nog klagen over gebrek aan transparantie diskwalificeert deelnemers aan het publieke debat.

 • Atta van Westreenen

  Arts, Tilburg

  24-12-2020 12:40

  Tot slot nog een verduidelijking waarvan ik hoop dat die niet nodig zou zijn:
  Ik ben voor het proberen mensen te redden, liefst allemaal. Als daarvoor maatregelen ingevoerd worden die licht zijn en geen of mager bewijs hebben, zal ik daar niet over ...klagen. Waar de discussie zich echt om opdraait is de vraag in hoeverre de maatregelen proportioneel zijn aan enerzijds de mate van bewijs aan opbrengst (gewonnen levensjaren) en anderzijds bewijs voor schade in verloren levensjaren (gemiste kankers, infarcten, etc), economische schade, maatschappelijke teloorgang, somberte etc. Op dit moment worden uitzonderlijk zware maatregelen genomen op zeer dun bewijs op een ontransparante manier, waardoor de balans wat mij betreft duidelijk is doorgeslagen.
  Het kantelpunt zal voor eenieder anders liggen, en daar kun je oeverloos over soebatten. Dat is echter niet mijn punt. Mijn punt is dat op dit moment de argumenten tegen de huidige maatregelen niet worden gewogen, en er blind wordt gevaren op het moeten uitroeien van het virus (dan wel hammer-and-dance beleid). Daar strijd ik tegen en ik denk dat ook u in ieder geval zou moeten strijden voor transparantie, ook bij u stond het in de eed.

 • Atta van Westreenen

  Arts, Tilburg

  24-12-2020 12:14

  @coll. Van der Linde
  Een paar fraaie stromannen die u daar op zet.
  Gemakshalve zal ik het opbreken in een pro- en contra-kamp, hoewel ik me niet eenduidig in een kamp ervaar, als meer onder een groep van diverse motivatie, echter wel een eenduidige... visie. Mijn motivatie ligt dus expliciet niet duidelijk gelijk met de rest van hen die wellicht wel eenzelfde overtuiging hebben, terwijl interessant genoeg de motivatie van het pro-kamp altijd hetzelfde is.

  Meer inhoudelijk uw stromannen:
  1) hangen in deelaspecten: het absolute gebrek aan transparantie enerzijds (het pro-kamp) versus de eis aan transparantie anderzijds (jegens het contra-kamp) is geen deelaspect aan de discussie, maar de essentie. Ik ben voor openheid van alle studies, standpunten. Extra gezien de kennelijke bescherming van peer-review alleen ook wat deuken heeft opgelopen (remdesivir, surgisphere, mondkapjes, afstand) en op zijn best ogenschijnlijke willekeur wordt gerechtvaardigd met blind vertrouwen in boven ons gestelden. Ik denk niet dat je de grondrechten van burgers op dusdanige wijze moet inperken op basis van vertrouwen (of slechts macht). Dat heeft een specifieke naam namelijk en dat is dictatuur.
  2) gebrek aan loyaliteit: ik ben niet ondermaats loyaal aan het OMT of RIVM, voor zover ik überhaupt loyaal aan hen zou moeten zijn, zuiver omdat zij een bepaalde functie hebben en die op ondoorzichtige wijze uitvoeren. Mijn loyaliteit ligt bij mijn eigen integriteit en eed. Die verplicht mij tot nadenken in plaats van slaafs volgen.
  Ik denk dat het goed en fijn is dat we mensen hebben die zetelen in een OMT. Ik denk ook dat we hen mogen houden aan transparantie. Ik denk ook dat we de politiek mogen houden aan hun verantwoordelijkheid om meer dan het sec medische te wegen.
  3) uw betreffende vraag beantwoord ik met ja, daartoe zou ik bereid zijn. Dat is precies mijn punt: er is geen goed antwoord, maar er zijn wel slechte. En op dit moment offeren we meer op dan we zouden moeten: trolleyprobleem.

 • Hans van der Linde

  huisarts/SCEN-arts, Burgh-Haamstede

  24-12-2020 11:26

  Zoals collega Leenstra en Westreenen betogen, springt het gebrek aan onderbouwing in het oog bij deze kritische artsen, die ik bovenal ervaar als onkritische kokerdenkers die blijven hangen op deelaspecten..
  Een ander punt springt in het oog en dat ...is het gebrek aan loyaliteit met de mensen die de kastanjes uit het vuur halen. Dat zijn de mensen die zich tot het uiterste inspannen en een koers uitzetten in het krachtenveld van onzekerheid en emoties. Hun deskundigheid, professionaliteit en tomeloze inzet verdient alle lof. Daarbij past steun, loyaliteit en bereidheid tot delegeren.
  De stroom van ongefundeerde kritiek gaat voorbij aan de beantwoording van twee pre-alabele vragen. Bent u bij afwijzing van vaccinatie en preventieve maatregelen bereid om te aanvaarden dat ziekenhuishulp uitverkocht zal raken en dat mensen blijven sterven en ziek worden? Zo eenvoudig ligt het in feite.
  Ik verwijs graag naar mijn artikel dat u op internet kunt vinden https://www.maurice.nl/2020/12/08/huisarts-v-d-linde-tegen-de-griepprik-voor-de-coronaprik/

 • Atta van Westreenen

  Arts, Tilburg

  23-12-2020 18:40

  @ coll. Leenstra,

  In tegenstelling tot wat uw verhaal aanneemt, is dat het beleid zoals nu wordt gevoerd, steunt op wetenschap en transparantie. Graag zou ik de verslagen van de vergaderingen van het OMT inzien. Zo ook de referenties die bewijzen... dat niet-medische mondkapjes de dragers beschermen tegen virussen. Referenties naar hoe de anderhalve meter van ons beter is dan andere afstanden in andere landen zou ik ook heel graag op mijn leestafel hebben.
  Tot slot zie ik nog reikhalzend uit naar het nut van alcoholverkoop verbieden na 20.00u in de avond en de precieze impact daarvan op het R-getal.

  Kritische houding is zeer wenselijk, maar wel alle kanten op.

  Ik denk dat je op dit moment niet anders kan dan concluderen dat de besmettingsmetriek irrelevant is, mede omdat het aantal cycli gewoon is opgedraaid zonder correctie daarvoor in de statistieken. De besmettingsmetriek is sowieso irrelevant, omdat die geen wezenlijke waarde vertegenwoordigt, anders dan laten zien hoe groot de testcapaciteit nu is.
  De enige wezenlijke parameters zijn opnames in een ziekenhuis (regulier of intensieve zorgen). De rest is statistische ruis.
  Op basis van echter de minst zeggende parameter worden de meest verstrekkende en ongesubstantieerde maatregelen genomen, blind nota bene voor alle bij-effecten die denk ik op zijn minst net zo zwaar zouden mogen wegen. Een verlies aan leven door covid is op zijn best net zo erg als een aan kanker, hartinfarct, etc. Etc.
  En dan laten we alle andere schade (sociaal, psychologisch, maatschappelijk) nog buiten beschouwing, terwijl die ook echt een plek hoort te hebben in deze door beleid veroorzaakte crisis.
  Soms is er geen goed antwoord, maar wel antwoorden slechter dan andere. Heden zitten we met een van de allerslechtste antwoorden, omdat we ons laten beetnemen door angst.

 • Bernard Leenstra

  HAIO, Utrecht

  22-12-2020 23:49

  Ik blijf het dapper vinden. En handvol collega's die indruisen tegen de kennis en kunde van het OMT én de regering. Dat moet ongekend politiek, wetenschappelijk en uitzinnig medisch talent zijn. Ik voel een nieuw seizoen topdokters aankomen.

  Als ...collega's tegen de (wetenschappelijk onderbouwde) consensus pleiten, dan zouden zij hun betoog in een wetenschappelijk tijdschrift moeten publiceren.
  Noem het expert-opinion en refereer zoals het hoort naar wetenschappelijke onderzoeken die de, kennelijk, andere wetenschappelijke literatuur overklast (overigens wel citeren uit een serieus peer-reviewed tijdschrift, niet uit een aanbetaald tijdschrift over pruritis ani uit Azerbaijan). Zo start men een inhoudelijk discussie, draag de uitkomst van die publicatie en eventuele reactie daarop van andere experts over aan het OMT. Nu voelt het voor mij alsof een coassistent na het lezen van een case-report zelfstandig een Deep Brain Stimulation gaat uitvoeren.

  Door het AD te gebruiken bereiken deze collega's op een verkeerde manier de verkeerde doelgroep. Snappen de auteurs nu niet dat door het AD te gebruiken patienten op het spreekuur komen vragen om vitamine-D en zink? Dat wij moeten gaan uitleggen dat dit maar een idee is en nog niet goed onderzocht? Dat we daarmee het risico lopen de arts-patiëntrelatie onnodig onder druk te zetten, in een periode dat iedereen al op zijn tandvlees loopt? "Ja maar dokter allemaal dokters in witte jassen zeggen dat in de krant".

  Skeptici en kritische denkende wetenschappers/artsen etc. zijn onmiskenbaar belangrijk. Maar laten we daarbij onze zo secuur opgebouwde spelregels van de wetenschap koesteren. Het hoofd koel houden. Het is naar mijn mening belangrijker dan ooit om het vertrouwen in de wetenschap, medische zorg en de overheid te koesteren. Zeker nu dat onder druk staat. Dat moeten wij gezamenlijk uitdragen.


 • A.Wilschut-Verhoef

  algemeen arts, homeopathie, Barendrecht

  18-12-2020 12:09

  Sorry , collega Nico Terpstra, maar mij ontgaat de betekenis van de toevoeging "mmv homeopaten en dergelijke. Van belangen verstrengeling zal geen spaken zijn, maar wel grote bezorgdheid.

 • Nico Terpstra

  praktijkhoudend huisarts, Hoorn

  17-12-2020 19:06

  Hoezo is dit nieuws? The usual suspects draaien hun grijsgedraaide plaat weer af, mmv homeopaten en dergelijke.

  Wat er wel bedenkelijk aan is, is de agressieve wijze waarop niet-regulieren - met wat medestanders - de discussie over de voor- en na...delen van de maatregelen menen te moeten kapen. De dissidenten hebben het hoogste woord (en de beste PR-adviseur die er in slaagt het zelfde verhaal steeds weer in de media te krijgen - als tegenstander heb ik daar overigens een soort respect voor). Ook op Twitter hoor je ze luidkeels schreeuwen.

  Alle artsen van NL vinden het extreem onprettig dat er nadelen aan de onvermijdelijke Covid-maatregelen zijn verbonden; door luidkeels op de populistische toer te gaan doet deze groep de polarisatie (nog) verder toenemen en creëert daardoor zelf ook nog eens buitengewoon veel extra schade.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.