Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Co uit zaak-Tuitjenhorn start huisartsopleiding AMC

17 reacties

De coassistente van het AMC die melding maakte van het handelen van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn gaat in september in opleiding tot huisarts aan het AMC. Dat maakte Jettie Bont, hoofd van de Huisartsopleiding AMC, vandaag bekend tijdens de kwartaalbijeenkomst van de huisartsopleiders in de regio.

Bont kiest ervoor dit bericht naar buiten te brengen, omdat dit mogelijk vragen oproept onder huisartsen die als opleider aan het AMC verbonden zijn. Bont: ‘Tuitjenhorn heeft veel reacties losgemaakt en doet dat nog steeds, ook wegens de tragische afloop. Nog steeds zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM) voer voor discussie, en ook het AMC. Begrijpelijk, wij hadden contact moeten opnemen met huisarts Tromp. Ik hoop niet dat zoiets ooit nog gebeurt, maar mocht dat zo zijn, dan benaderen wij eerst de betreffende arts.’

Bont noemt het logisch dat de rol van de voormalige coassistent in de zaak worden genoemd. Bont: ‘Ook Sabine Piersma heeft er als coassistent een rol in gehad doordat zij, naar mijn mening terecht, besloot de ervaring in haar opleiding met haar begeleider te bespreken. Dat beseft zijzelf natuurlijk bij uitstek. Omdat zij haar toekomst juist in het huisartsenvak ziet, lijkt ons dat transparantie en openheid over haar plannen op zijn plaats zijn.’

Het AMC laat – met haar goedkeuring – aan Medisch Contact weten dat Piersma, nu 28 jaar oud, uitkijkt naar haar opleiding en in haar sollicitatiebrief schreef: ‘In de huisartsenpraktijk voel ik mij thuis. Ik word gelukkig van het contact met patiënten en de diversiteit in consultvoering in het huisartsenvak spreekt mij enorm aan.’ Piersma behaalde maart 2014 haar artsenbul en werkte daarna onder meer op de afdelingen Neurologie en Kindergeneeskunde in het AMC. Ze heeft gesolliciteerd via de landelijke selectieprocedure voor de opleiding huisartsgeneeskunde. Ze maakte de keuze voor het AMC en werd daar door loting geplaatst.

Het verslag van Piersma over de toediening door huisarts Tromp van 1000 mg morfine en 350 mg Dormicum bij een terminale patiënt was dermate alarmerend dat haar begeleider van de afdeling Huisartsgeneeskunde contact opnam met de IGZ zonder Tromp te horen. De inspectie schakelde het OM in, dat huiszoeking deed en Tromp tijdens zijn opname in een gesloten ggz-instelling verhoorde. Tegelijkertijd volgde het onlangs door de Raad van State onrechtmatig verklaarde IGZ-bevel van op non-actiefstelling. Tromp suïcideerde zich diezelfde week.

Eva Nyst

 

 

 

 Beeld: iStock
Beeld: iStock
Zaak Tuitjenhorn
19 augustus 2013 Huisarts Tromp dient 1000 mg morfine en 350 mg midazolam toe aan stervende patiënt die kort daarna overlijdt.
26 augustus 2013 Huiszoeking OM
5-20 september 2013 Opname Tromp in ggz-instelling
4 oktober 2013 Publicatie bevel IGZ tegen huisarts Tromp
7 oktober 2013 Rechter gelast inbewaringstelling en schort beslissing op
8 oktober 2013 Overlijden huisarts Nico Tromp
31 maart 2015 Rapport-Bleichrodt en IGZ-rapport
2 juli 2015 Bestuursrechter: bevel IGZ was terecht
1 juni 2016 Raad van State: bevel IGZ was onrechtmatig
Lees ook:
Nieuws werk Tuitjenhorn AMC
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.J.C. Roling

  oud-huisarts niet praktiserend, Wormerveer

  De documentaire van afgelopen maandag was indrukwekkend, maar ook zeer onvolledig.
  De huisartsenopleiding bleef ten onrechte buiten schot en Sabine kreeg als boodschapper de volle lading over zich heen.
  Het filmpje van de tevreden nabestaanden wer...d overigens ook niet niet verwerkt.
  Goed te lezen, dat Sabine toch nog huisartsenbloed heeft, maar de opleiding maakt weer een slechte beurt, zowel naar Sabine als huisarts Tromp.

 • S.Wiarda

  gepensioneerd huisarts te Paterswolde van 1969 tot 2001, Haren

  In 1974 deed ik mijn 1e euthanasie i.v. op een MS patiënt van rond 40 jaar. Ook toen al 3 politie auto's en uitgebreid verhoor als misdadiger. Na plm een half jaar ontboden door hoofd off v justitie. Half uur in de wachtkamer en toen de genadiglijk b...oodschap, dat het college van proc. generaal geen vervolging zou instellen. Waarop ik ontplofte.
  Ik erger mij hevig aan de laffe houding van de IGZ in deze zaak, die niet open communiceert. Waarom niet met naam en toenaam, als het zo geweldig goed heeft gedaan...! Waarom alleen de coassistent met naam en toenaam en niet de opleider?

 • J.F. Meulmeester

  vertrouwensarts, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Nederland

  In plaats van allerlei niet relevante uitlatingen te doen over deze toekomstive haio, lijkt mij het meer zinvol haar doorschietende begeleider van destijds te belichten qua werkplek en bezigheden.

 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  Ik vermoed dat de haio in kwestie zelf toestemming heeft verleend aan het hoofd Huisartsopleiding AMC omdat zij open wil zijn naar de groep van huisartsen die bij die opleiding betrokken zijn en omdat zij weet dat haar in deze geen enkele blaam treft.... Haar begeleider in het kader van het coassistentschap Huisartsgeneeskunde van destijds treft blaam en al diegenen die deze begeleider niet gecorrigeerd hebben en zonder enige vorm van overleg met collega Tromp van leer zijn getrokken. Ik waardeer en bewonder de openheid van deze haio en wens haar veel succes met haar opleiding.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Het bericht roept heel veel vragen nu op. Waarom wordt het op deze wijze zo gedaan? Is dit om de betreffende persoon te beschermen die nu in opleiding gaat? Wat is de reden dat de betreffende persoon op deze wijze in het nieuws meent te moeten komen?... Welk doel wordt hiermee gediend? Het is opmerkelijk ook, want dit instituut heeft in eerste instantie niets gedaan om de coassistent af te schermen. Want toen deze toen nog coassistent terecht haar begeleider heeft benaderd en deze toen de kwestie heeft voorgelegd, omdat het voorstelbaar is dat de toenmalige situatie vragen opwerpt bij een onervaren aspirant-arts, is er weinig gedaan om deze coassistent buiten het nieuws te houden. Zou deze aspirant huisarts er niet verstandiger aan doen een ander opleidingsinstituut te kiezen?
  Het wekt de indruk van een ondoordachte actie, dit zoeken nu naar de publiciteit.

 • P.W. Blankevoort

  H.A., WILLEMSTAD CURAÇAO

  "Zaak-Tuitjehorn", het is helemaal geen "zaak"! Het is een DRAMA. Een drama waarvan veel te leren valt. Huisarts zijn is een kunst, huisarts worden is een roeping en een groot arsenaal aan kunde die alleen door het worden geleerd kan worden.

 • R. Karemaker

  Psychiater , ''s- Gravenhage

  Zou de toekomstig haio zelf ook graag met naam, toenaam, leeftijd en delen van haar sollicitatie brief in de publiciteit willen? Gezien de meester-gezel relatie die zij nu weer met t AMC aangaat vraag ik me af of zij hierin onafhankelijk kon weigeren.... De wrange smaak over deze affaire duurt daarmee bij mij voort.

 • D.J. Bakker

  chirur np, vm med. directeur AMC, BAAMBRUGGE Nederland

  Het hele trieste verhaal nog eens nalezend vraag ik mij het volgende af. Heeft de huisarts, opleider na het gebeuren de medische directie van het AMC ingelicht? Er wordt nu nogal wat kritiek op het AMC bestuur geuit, maar als de betreffende opleider ...direct op persoonlijke titel de IGZ heeft gewaarschuwd, is het achteraf moeilijk reageren voor het bestuur. Zulke zaken behoren via een medisch directeur te lopen.

 • R.H.L. Morshui

  huisarts , voorzitter klachtenregeling Zuid-Nede, DRUNEN Nederland

  AMC en Medisch Contact publiceren nu bewust de naam van deze co-assistent. Dat lijkt te passen in de nieuwe trend van naming en shaming die ook door IGZ wordt toegepast bij calamiteiten. Het gaat hier niet om de co-assistent maar om het handelen van ...de begeleider en diens superieuren bij het AMC. Als er iemand met naam en toenaam genoemd zou moeten worden dan betreft het deze begeleider en niet de co-assistent. Zoals te doen gebruikelijk bespreekt de coassistent zijn/haar ervaringen in de terugkomgroep en/of met de begeleiding daarvan. Het gaat pas goed fout in de reactie van de begeleiding cq het AMC. De oninvoelbare en instrumentele reactie om zonder wederhoor de inspectie in te schakelen blijft de basis van gefundeerd wantrouwen tegenover instituties en inspectie bij vele praktiserende collegae. Het feit dat de IGZ nu praktiserende collegae op non actief kan stellen en door middel van publicatie naam en reputatie publiekelijk te grabbel kan gooien nog voordat daadwerkelijk getoetst is of hier sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen, maakt huisartsen en specialisten vogelvrij. De vraag is hier dan ook mede "wie beschermt praktiserend artsen tegen de gevolgen van ongetoetste willekeurige standpunten van de IGZ en andere instituties die oordelen over het handelen van praktiserend artsen ?"

 • E.B. van Veen

  huisarts

  Belachelijk, deze communicatie vanuit de huisartsenopleiding van het AMC. Zelfs als deze aankomend HAIO dit zelf heeft voorgesteld, hiervoor had men haar moeten beschermen! Ik ben pas echt geinteresseerd in de naam van de huisarts/co-begeleider, die ...in 2013 geen contact heeft gezocht met huisarts Tromp en rechtstreeks de IGZ heeft benaderd. Het AMC heeft niets geleerd.

 • H.J.W. Bastiaans

  specialist ouderen geneeskunde, PURMEREND Nederland

  Hoe is het mogelijk!
  Alweer zoekt het AMC de publiciteit bij deze ramp,nu over de rug van een AIOS. Die jullie zoals collega van Veen al aangeeft, hadden moeten beschermen. En nu gooien jullie haar naam en leeftijd te grabbel. Juist door deze actie ...roepen jullie vragen op
  Leren jullie het dan nooit. Wat willen jullie nou bereiken met het verhaal dat hier wordt opgehangen ??? "Schoon schip maken". Dat gaat in deze zaak echt NOOIT lukken. Er is namelijk een collega door jullie en de inspectie /justitie zo in de hoek gedreven. Dat de dood de enige uitweg leek. Moet je je voorstellen dat je daarvoor verantwoordelijk bent.

  En dan de opmerking dat jullie in de toekomst eerst met de betreffende arts contact zullen zoeken. Als of jullie iets FANTASTISCH naar buiten brengen. Eigenlijk best schandalig. Zo'n opmerking waaruit de onkunde van deze mensen duidelijk naar voren komt.

  Hier past maar een antwoordt op; AMATEURS. En dat is heel ernstig voor mensen toekomstige collega's als empatische artsen de wereld in wil sturen. Maar daar zelf ernstig in te kortschieten. NOG STEEDS

 • Bibliotheek

  gynaecoloog n.p. , Leiderdorp nl

  Het AMC Huisartsenopleiding en Raad van bestuur AMC heeft zelf nog weinig lering getrokken uit deze trieste casus, waarbij een van de belangrijkste eigenschap van artsen nml collegialiteit bij herhaling ernstig geschonden is. Over voorbeeldfunctie ge...sproken!! Als ik de coassistent was zou ik ergens anders mijn opleiding gaan volgen.

 • D.J. Bakker

  chirurg np, vm medisch directeur AMC, BAAMBRUGGE Nederland

  Het hele verhaal nog eens nalezend vraag ik mij af, bij alle kritiek die er op het AMC bestuur wordt geuit, of de huisarts/opleider van de betreffende co de medische directie van het AMC wel heeft ingelicht over wat er gebeurd was. Er zou dan vanuit ...het betreffende medisch directoraat adequater gereageerd hebben kunnen worden en niet a titre personel.

 • P.D.F. Frijns

  Specialist ouderengeneeskund, GELEEN Nederland

  Ik herhaal mijn woorden van anderhalf jaar geleden. Blijf trouw aan jezelf en meldt misstanden. Ik geloof in de oprechtheid van de co, nu collega. Succes met je opleiding

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK Nederland


  Laat haar nou toch met rust! Háár treft nu juist geen blaam. Ze had maar één enkele taak als co-assistent, zoveel mogelijk kennis en kunde peuren uit de co-schappen in het belang van haar toekomstige patiënten. Dat deed ze door, als ze emotioneel of... anderszins is geschokt, vragen heeft of de zaken niet begrijpt, dit met haar begeleider te bespreken. Daarná is het misgegaan.

  Ik leid niet op. Maar als ik opleider zou zijn geweest, zou ik geen enkele moeite hebben deze collega in mijn praktijk in opleiding te hebben.

  Waarvan akte.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Wat is dit voor een waanzin! Laat dat kind, deze jonge vrouw met rust. Ik neem aan dat de collega's voldoende capabel zijn om haar op te leiden. Gaan we dit nog verder aan de grote klok hangen?

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  De huidige actie van het hoofd van de huisartsenopleiding van het AMC lijkt ingegeven door de gedachte dat een beetje journalist er wel achter zou komen waar de toenmalige coassistente en nu basisarts de huisartsopleiding zou gaan doen. Men komt er l...iever nu zelf mee dan er naderhand vragen over gesteld te krijgen. Het hoofd huisartsenopleiding schiet echter weer door met het geven van allerlei statements over de motivatie van de betrokken persoon. Terwijl het AMC destijds grote moeite had (en veel tijd nam)om te erkennen dat men grote procedurele fouten gemaakt had in de zaak Tuitjenhorn wordt nu verteld hoe ze het in voorkomende gevallen wel goed zal gaan doen. Het ware verstandiger geweest als het AMC het bij een korte zakelijke mededeling had gelaten.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.