Inloggen

Meer van Rob Kok

 • Driewerf hoera

  Afgelopen weken zijn er voor ons vak verzekeringsgeneeskunde een tweetal heuglijke feiten gepasseerd die ik hier wil noemen.

 • Een goede stap

  Op 2 oktober vorig jaar luidden wij samen met Kwaliteit op Maat, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en OVAL de noodklok vanuit de kwaliteitstafel voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

 • Postcovid-19-syndroom

  Kort geleden verscheen een belang­wekkend dossier van C-support met de veelzeggende ondertitel ‘Eerste indrukken covid-19 patiënten met langdurige klachten’. In samenwerking met VWS is per 1 oktober 2020 gestart om volgens het Q-supportmodel C-support in te richten voor patiënten die langer dan drie maanden klachten houden, zo valt in de inleiding te lezen.

 • Toekomstige werkwijzen

  Op verzoek van de beroepsverenigingen GAV en NVVG heeft de werkgroep ‘Toekomstige werkwijzen in de ver­zekeringsgeneeskunde’ een breed advies opgeleverd met oplossings- en ontwikkelingsrichtingen die de beroepsuitoefening van de verzekeringsarts kan versterken.

 • Werk als waarde

  Wat is de primaire drijfveer voor Nederlandse artsen? Een net voor de zomer verschenen proefschrift van Myra van den Goor, gebaseerd op kwalitatief uitgevoerd onderzoek onder artsen zelf, geeft daar duidelijk antwoord op: voor artsen gaat het om in de eerste plaats toewijding aan de patiënt, de beste zorg willen leveren, ertoe doen voor de patiënt en zijn familie, én ten tweede om zorg leveren in teamverband, gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en ver­antwoordelijkheid. Roeping en kameraadschap, dat stimuleert artsen tot optimaal presteren.

 • Verzekeringsgeneeskunde in verandering?

  Begin dit jaar schreef ik dat de NVVG in gesprek is met het ministerie van Sociale Zaken over een oplossing voor de wachtrij voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, waarbij het vak van verzekeringsarts overeind blijft ten behoeve van werkenden die arbeidsongeschikt dreigen te raken. Dit traject heeft aanvankelijk door de corona-epidemie vertraging opgelopen, doordat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Maar we hebben niet stilgezeten ondertussen.

 • PICS en ZWiC

  Door de coronacrisis groeit het besef hoe ingrijpend een ic-opname kan zijn en hoe zwaar en langdurig het herstel, als er al sprake is van volledig herstel, zo schrijft Margreet Vermeulen in de Volkskrant van 8 mei.

 • Conflict van plichten

  Veel (verzekerings)artsen die lid zijn van onze beroepsvereniging en werken bij een grote werkgever zouden graag de ambtseed willen afleggen omdat zij als sociaal geneeskundigen overtuigd dienaar zijn van de publieke zaak. Toch is er veel twijfel en onrust bij deze leden om dit te doen. Hoe zit dit?

 • Het zuur en het zoet

  Net als mijn collega Gertjan Beens van de NVAB lees ik graag de columns van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Eind vorig jaar schreef Kalshoven over het feit dat wachtrijen in de publieke sector vanzelfsprekend zijn omdat prijsaanpassingen niet kúnnen en capaciteitsaanpassingen lang duren. Hij noemde het voor mij meest aansprekende voorbeeld: de wachtrij voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen.

 • Op de koffie

  In februari onthulde RTL-nieuws dat ­‘uitkeringsinstantie UWV op een illegale manier zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering had toegekend. Dossiers van deze mensen werden beoordeeld door verpleegkundigen, terwijl dit door een verzekeringsarts gedaan moet worden’.

 • Samenhang en IVA?

  In een recent pamflet pleiten huisartsen voor meer samenhang in de zorg. Mijn beroepsvereniging onderschrijft die boodschap nadrukkelijk.

 • De panacee voor het verzekeringsartsentekort?

  Taakdelegatie is al een paar jaar gaande in de verzekeringsgeneeskunde. Het is ingegeven door het tekort aan artsencapaciteit in ons domein. Taakherschikking is (potentieel) de volgende loot aan de boom.

 • Jinek

  Stel u bent internist, chirurg, kinderarts of huisarts en u leest de plannen voor de zorg, die minister Bruins naar de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat uw werkzaamheden in de toekomst, gezien de tekorten in uw specialisme, mogelijk door anderen, wellicht zelfs niet medisch geschoolden, kunnen worden gedaan.

 • De toekomst van ons vak

  Deze week mocht ik samen met mijn collega Feico Zwerver referent zijn bij een onderzoekssymposium van de NSPOH, een van de twee beroepsopleidingen voor de verzekeringsgeneeskunde.

 • EUMASS-congres

  Hoe vaak overkomt het je dat je als Nederlandse wetenschappelijke beroepsvereniging een Europees congres mag organiseren? Deze week is het zover.

 • Zachte heelmeesters

  Het Gezondheidsraadadvies ME/CVS dat 19 maart werd gepubliceerd is zeer omstreden, zo is de afgelopen weken wel gebleken.

 • Roken werkt niet

  Op de dag dat ik deze column schrijf zal de officier van justitie een uitspraak doen over de ontvankelijkheid van de strafzaak tegen de tabaksproducenten. Samen met KAMG en NVAB hebben wij ons als NVVG hierachter geschaard.

 • Academisering van de verzekeringsgeneeskunde

  In 2004 schreef de Gezondheidsraad in een adviesrapport dat het voor de verzekeringsgeneeskunde alle hens aan dek was: we moesten academiseren en meer kader opleiden want we dreigden de aansluiting bij andere medische specialismen te verliezen.

 • De patiënt is koning?

  Bij het schrijven van deze column op de vijfde koningsdag kan ik het niet laten de koning in mijn titel mee te nemen. Maar ik wil het niet over koning Willem-Alexander hebben, maar over een andere, vaak genoemde koning: de klant, ofwel in ons vak, de patiënt.

 • Een evidencebased 2017 gewenst!

  De KNMG verstevigt haar fundament: René Héman is met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot voorzitter voor de komende vier jaar en op 16 maart komt Astraia Rühl de KNMG-gelederen versterken als nieuwe algemeen directeur. De komende maanden wordt ook een nieuwe bestuursstructuur geïntroduceerd.

 • Een inspirerende treinreis

  Op dit moment reis ik naar het jaarlijkse Muntendam-symposium van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde in de Rode Hoed, waar nu voor de elfde keer – en ik citeer – ‘verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van innovatie, onderzoek en onderwijs in de verzekeringsgeneeskunde’.

 • Prinsjesdag en sociale geneeskunde

  Vorige week woensdag mochten alle federatiebestuurders van de KNMG, en dus ook deze voorzitter, op uitnodiging van Medisch Contact, aanschuiven bij het ontbijt met de minister van VWS – dit jaar een ontbijt met staatssecretaris Van Rijn – om over de kabinetsplannen te spreken.

 • Rob Kok nieuwe NVVG-voorzitter

  Rob Kok is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Hij volgt Jim Faas op die …

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.