Laatste nieuws
Laura ter Steege
1 minuut leestijd
Nieuws

Vrouwen die als kind mishandeld zijn ontwikkelen vaker MS

5 reacties

Vrouwen die in hun kindertijd zijn blootgesteld aan een vorm van mishandeling ontwikkelen vaker multiple sclerose (MS). Dat blijkt uit een grootschalig prospectief cohortonderzoek van Karine Eid en collega’s gepubliceerd in Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

De onderzoekers includeerden 78 duizend vrouwen, van wie driehonderd vrouwen MS ontwikkelden gedurende de follow-upperiode. Met behulp van vragenlijsten stelden zij vast of vrouwen in het verleden waren blootgesteld aan verschillende vormen van kindermishandeling: fysieke, emotionele en/of seksuele mishandeling. Ruim 14 duizend vrouwen gaven hierin aan voor hun 18de te zijn mishandeld.

24 procent van de vrouwen die MS ontwikkelden gaf aan mishandeld te zijn. Bij de vrouwen die geen MS kregen was dit 19 procent. Zowel seksuele mishandeling (HR 1,65; 95%-BI 1,13-2,39) als emotionele mishandeling (HR 1,40; 95%-BI 1,03-1,90) verhoogde het risico op het ontwikkelen van MS. Bij fysieke mishandeling was de associatie niet significant (HR 1,31; 95%-BI 0,83-2,06). Het risico op MS was hoger bij vrouwen die aan twee (HR 1,66; 95%-BI 1,04-2,67) of alle drie de vormen van mishandeling (HR 1,93: 95%-BI 1,02-3,67) waren blootgesteld.

Het was al bekend dat trauma op jonge leeftijd het immuunsysteem kan aanpassen en het risico op bepaalde auto-immuunziekten kan vergroten. Volgens de onderzoekers laten deze resultaten zien dat dit mogelijk ook het geval is bij MS, waarbij meer blootstelling het risico op MS verder vergroot. Aanvullend onderzoek is nodig om de onderliggende mechanismen in kaart te brengen.

Lees ook

Nieuws Wetenschap kindermishandeling mishandeling neurologie multiple sclerose onderzoek
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Ere wie ere toekomt. .Prick blijkt inderdaad niet zo Utrechts georiënteerd te zijn geweest blijkens het volgende citaat: ` Uit een netwerkanalyse van betrokkenen bij de katholieke beweging voor geestelijke volksgezondheid bleek een aantal jaren geled...en dat er in feite sprake was van twee netwerken : een Utrechts en een Nijmeegs . En in het Nijmeegse netwerk had Prick wel degelijk zijn relaties. Dat is in zoverre opvallend omdat Prick een uitgesproken leerling van Buytendijk was, terwijl de Nijmeegse ` denkers` - de Utrechtse kring was veel praktischer bezig - zochten naar een middenweg tussen neo -thomistische wijsbegeerte en de fenomenologie en maar heel langzaam van het een naar het andere opschoven .` Lodewijk Winkeler 2009 `Het archief van Prof. dr. J. J. G. Prick [ 1909 - 1978 ]` Peter van Rijn

 • P.J.E. van Rijn

  huisarts n.p., Rheden

  Toen ik zo`n 50 jaar geleden in het AZU te Utrecht mijn studie voortzette, na in Nijmegen mijn doctoraal te hebben gehaald, kreeg ik op de poli neurologie aldaar een jonge patiënte voor onderzoek aangeboden met het verhaal van een neuritis optica a...ls vroeg symptoom van MS. Deze patiënte voldeed precies aan de oorzaak die mijn leermeester Prick me destijds had voorgehouden: een zeer autoritaire vader die haar mishandelde. Toen ik dit verhaal aan mijn supervisor vertelde verschrok hij en zei, angstig om zich heen kijkend: `Sst, een zichzelf respecterend neuroloog noemt hier nooit de naam `Prick`!` Eindelijk eerherstel voor Professor Prick dus..

  • A. G?bel

   Huisarts, Amstelveen

   Op zich een leuk verhaal. Maar van een zeer autoritaire vader die je mishandelt krijg je geen MS. Punt uit.

   Het doet geen recht aan mensen met MS.
   Het doet geen recht aan mensen zonder MS.
   Het doet geen recht aan mensen die mishandeld zijn en ge...en MS krijgen.
   Het doet geen recht aan mensen die mishandeld zijn en wel MS krijgen.
   Het doet geen recht aan mensen die niet mishandeld zijn en toch MS krijgen.
   Het doet geen recht aan mensen die niet mishandeld zijn en geen MS krijgen.
   Het doet geen recht aan Dr. Prick.
   Het doet geen recht aan mensen die Dr. Prick hebben gekend.
   Het slaat nergens op.

 • Huisarts, Streefkerk


  Bart Bruijn.

  Ik ben het eens met coll. Göbel. Ook viel mij op dat het verschil in absolute zin maar 5 patiënten betreft. Dan is het nogal wat om dit soort dingen te beweren.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Dit soort berichten moeten niet de wereld in worden geholpen. Niemand heeft hier wat aan. Het heeft geen voorspellende waarde, geen therapeutische waarde; het heeft geen enkele bruikbare consequentie. Dat het immuunsysteem 'aan' gaat door stress wete...n we. Er zou ook kunnen worden beweerd dat mensen in stressvolle beroepen meer kans op MS hebben. Ik vind het niet goed dat dit soort implicaties worden gevoed, waardoor ziektewinst en - verlies in twee richtingen zullen ontstaan.
  De enige juiste conclusie uit het onderzoek is dat mensen die later MS kregen (er wordt overigens niet gezegd in welke mate) in een enquete vaker hebben INGEVULD dat ze vroeger mishandeld zijn (er staat overigens niet bij in welke mate) dan mensen die later geen MS kregen. Ik vermoed dat als je een ernstige ziekte krijgt, zoals MS, en daar middenin zit, sneller geneigd bent om nare dingen uit het verleden sneller naar boven te laten komen als een enquete daar specifiek om vraagt. Bewijzen kan ik dat niet, maar het vermoeden lijkt me gerechtvaardigd. Om dan klakkeloos een link te leggen tussen mishandeling in de jeugd en het krijgen van MS, met als substraat het immuunsysteem, vind ik niet okee en in bepaald opzicht zelfs smakeloos.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.