Meer over Wetenschap

 • Liesbreukoperatie kan veilig worden uitgesteld

  Voor mannen met een liesbreuk die daar weinig of geen klachten van hebben is een operatie niet direct noodzakelijk. Dat concluderen Matthijs van den Dop e.a. van het Erasmus MC deze maand in The Lancet’s eClinicalMedicine. Hoewel driekwart van de patiënten met een afwachtend beleid in een later stadium alsnog wordt geopereerd, kan daar jaren overheen gaan.

 • UMC Utrecht waardeert maatschappelijke impact boven publicaties

  Al jaren kent de academische wereld een te hoge publicatiedruk die ten koste gaat van het geven van onderwijs en het verbeteren van de patiëntenzorg, vinden de universitair medische centra. Om dat tij te keren kent het UMC Utrecht sinds dit jaar carrièreprofielen toe, waardoor onderzoekers ook academische carrière kunnen maken als zij zich richten op onderzoek naar onderwijs of op het implementeren van onderzoek bijvoorbeeld.

 • ‘Studenten vragen vaak alleen feedback aan hun supervisor’

  Charlotte Eijkelboom, basisarts, pleit voor meer ‘feedbackgeletterdheid’ bij geneeskundestudenten én artsen. Onlangs promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op patiëntparticipatie in de geneeskundeopleiding, met als focus patiëntfeedback.

 • Schurft rukt ondanks maatregelen verder op

  Het aantal mensen dat vanwege scabiës de huisarts bezocht ligt nog steeds hoger dan de twee jaren hiervoor, ondanks de geïntensiveerde aandacht en aanpak. Ook is er sinds eind juni opnieuw een licht stijgende trend in het aantal patiënten dat de huisarts bezocht. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

 • Alleen erosieve refluxziekte verhoogt risico slokdarmkanker

  Dat gastro-oesofageale refluxziekte een risicofactor is voor het ontstaan van slokdarm-adenocarcinoom is bekend. Maar het is minder goed bekend of de subgroep van patiënten met de niet-erosieve variant ervan – het slokdarmslijmvlies is bij hen niet beschadigd – ook een verhoogd risico loopt op slokdarmkanker. Dat laatste blijkt niet het geval, zo wijst een populatiegebaseerd cohortonderzoek van Dag Holmberg c.s. uit, waarin ze het risico van een adenocarcinoom van de slokdarm bij patiënten met niet-erosieve en erosieve refluxziekte vergeleken.

 • Een handvol eisen voor goed oncologisch onderzoek

  Bij onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe oncologische middelen wordt in eerste instantie vaak gelet op surrogaateindpunten, zoals de tumorgrootte. Simpelweg omdat wachten op effecten op de klinische status van een patiënt te lang duurt.

 • Meer bloedingen bij kwetsbare ouderen die switchen naar DOAC

  Kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren (AF) bij wie de vitamine K antagonist (VKA) wordt vervangen door een van de nieuwere direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s), hebben significant meer bloedingen. Dat laat een Nederlandse studie van Linda Joosten van het UMC Utrecht e.a. zien die eind augustus werd gepubliceerd in Circulation en werd gepresenteerd op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Amsterdam.

 • Cochrane jubileert met donker randje

  Dat de Cochrane, hofleverancier van systematische reviews op elk deelgebied van de geneeskunde, dertig jaar bestaat, wordt deze week in Londen gevierd met een meerdaags congres. Dit heuglijke feit werd enigszins overschaduwd door het nieuws dat het Britse National Institute for Health and Care Research (NIHR) is gestopt met de financiering van de organisatie. Daarbij gaat het om ongeveer 4,2 miljoen pond (dat is bijna 4,7 miljoen euro). Dat kan de nodige moeilijkheden opleveren, omdat ook de 6,8 miljoen pond (bijna 7 miljoen euro) die de organisatie verdient met abonnementen op de Cochrane Library op de tocht staat, vanwege het besluit om in 2025 alle reviews open access te maken.

 • Wachtlijstdoelen kunnen klinische oordelen ondergeschikt maken

  Streefcijfers die ziekenhuizen dwingen om patiënten binnen een maximale wachttijd in behandeling te nemen, brengen het risico met zich mee dat het klinisch oordeel ondergeschikt raakt. Dat schrijven Laura Quinn e.a. in BMJ Quality & Safety op basis van NHS-data.

 • Laboratoria vermelden nog altijd correctiefactor ras bij geschatte nierfunctie

  Meerdere laboratoria vermelden nog een correctiefactor voor ras bij de schatting van de nierfunctie. Dit ondanks dat in de multidisciplinaire richtlijn en de NHG-Standaard Chronische nierschade al een paar jaar geen melding wordt gemaakt dat bij de geschatte nierfunctie rekening gehouden moet worden met de afkomst van de patiënt.

 • Weinig bewijs veiligheid behandeling aneurysma met nieuwe implantaten

  Nieuwe implantaten om aneurysma’s in de hersenen te behandelen worden in wetenschappelijke artikelen regelmatig aangemerkt als veilig en effectief, terwijl het bewijs daarvoor ontbreekt. Dat concluderen onderzoekers van onder andere het Erasmus MC in een studie, verschenen in JAMA Network Open. Zij analyseerden daarvoor meer dan 1356 internationale studies, waarbij ruim 411 duizend patiënten betrokken waren.

 • Patiënten met diastolisch hartfalen mogelijk baat bij antiobesitasmedicijn

  Antiobesitasmedicijn semaglutide leidt bij patiënten met overgewicht en hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HF-PEF) tot meer gewichtsverlies en verbetering van symptomen en inspanningsvermogen dan een placebo. Dat concluderen Mikhail Kosiborod e.a. in augustus in The New England Journal of Medicine (NEJM).

 • Medicinale cannabis bij kinderkanker niet goed genoeg onderzocht

  Studies naar medicinale cannabis bij kinderen met kanker zijn van een dusdanig matige kwaliteit én zo verschillend van opzet, dat Manik Chhabra e.a. de effectiviteit van cannabinoïden niet eens konden vaststellen. Dat schrijven ze op basis van hun systematische review in het tijdschrift Cancer.

 • AI in Epic helpt bij beantwoording patiëntvragen

  Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is deze maand gestart met een proef waarbij AI-taalmodel GPT-4, bekend van ChatGPT, zorgverleners ondersteunt in de beantwoording van vragen van patiënten via het elektronisch patiëntendossier (epd). Vooralsnog beperkt het gebruik zich tot een gesloten testomgeving.

 • Nieuwe medicijnen tegen obesitas: wat we (niet) weten

  De koers van het aandeel van het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk bereikte een paar weken geleden een recordhoogte, nadat het bekend had gemaakt dat het obesitasmedicijn Wegovy de kans op hart- en vaatziekten met zo'n 20 procent vermindert. Kennelijk was het persbericht waarin het bedrijf de uitkomsten van onderzoek onder ruim 17 duizend patiënten met een cardiovasculaire aandoening (maar geen diabetes) bekendmaakte voldoende.

 • Voorkeur voor schedellichting met terugplaatsen botlap bij acuut subduraal hematoom

  Schedellichting mét (decompressieve craniëctomie; DC) of zonder (craniotomie) drukontlasting is even effectief bij een traumatisch acuut subduraal hematoom. Vanwege meer complicaties bij DC heeft craniotomie de voorkeur. Dat concluderen onderzoekers van onder meer het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) – een samenwerking van het LUMC, Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis en Rijndam Revalidatie – en het Erasmus MC in The Lancet eClinicalMedicine van augustus.

 • Weer blijkt: na hartstilstand zonder ST-elevatie is hartkatheterisatie niet altijd de beste optie

  Patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, een zogeheten out of hospital cardiac arrest (OHCA), die níét berust op een acuut hartinfarct met ST-elevatie, hebben geen baat bij een direct uitgevoerde hartkatheterisatie. Dat concluderen Duitse en Deense onderzoekers op basis van de resultaten van hun randomized controlled trial (RCT), met een follow-up van één jaar, in JAMA Cardiology.

 • Meer bewijs voor aantasting mitochondriën door coronavirus

  Dat het SARS-CoV-2-virus de stofwisseling verstoort door de functie van mitochondriën te verstoren, was al gebleken uit eerdere studies. Die lieten zien dat SARS-CoV-2-polypeptiden zich binden aan mitochondriale eiwitten. In een in Science Translational Medicine gepubliceerde, complexe analyse van menselijke monsters en van onderzoek bij muizen en hamsters verschaffen Joseph Guarnieri e.a. meer duidelijkheid, en meer bewijs.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.