Laatste nieuws
Rozemarijn Haccou
1 minuut leestijd
Wetenschap

‘Schaf de 24-wekengrens af bij zwangerschapsbeëindiging’

1 reactie

Hoogleraar foetale geneeskunde Mireille Bekker pleit ervoor om de 24-wekengrens voor zwangerschapsafbreking los te laten vanwege medische redenen. Als ouders vlak voor deze grens te horen krijgen dat de foetus ernstige afwijkingen heeft, moeten zij nu onder ‘onmenselijke’ tijdsdruk beslissen of ze de zwangerschap doorzetten. Bekker betoogt dit in haar oratie ‘Ongeboren maar niet ongezien’ bij de Universiteit Utrecht.

Geen adequate zorg

Ouders krijgen volgens haar soms ‘geen adequate zorg’ doordat artsen niet willen meewerken aan een late zwangerschapsbeëindiging uit angst voor vervolging. Na de grens van 24 weken mogen artsen volgens artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht namelijk alleen onder strikte voorwaarden een zwangerschap beëindigen. Daarbij worden artsen altijd vervolgd door de commissie Late Zwangerschapsafbreking (LZA) en het OM op basis van zorgvuldigheidseisen. Dit blijkt een zware last te zijn voor artsen.

Een oplossing voor het probleem is volgens Bekker het afschaffen van de 24-wekengrens voor het beëindigen van een zwangerschap om medische redenen. Daarnaast pleit ze ervoor dat artsen de commissie LZA voorafgaand aan de procedure kunnen consulteren zodat ze van tevoren weten of de zwangerschapsbeëindiging aan de zorgvuldigheidscriteria voldoet, en ‘niet meer in angst hoeven te leven’.

20-wekenecho

Andere oplossingen zijn volgens Bekker niet gewenst. Het naar voren halen van de 20-wekenecho, die zorgt voor late resultaten wat betreft ernstige afwijkingen, is geen optie. ‘Juist op die termijn zijn er afwijkingen te zien die daarvoor niet te zien zijn’, aldus Bekker. Ze voegt daaraan toe dat bepaalde aandoeningen zelfs pas later, na 24 weken, herkenbaar zijn. Bekker: ‘Op dit moment maken ouders geen geïnformeerde keuze door de 24-wekengrens.’ En dat betreurt de hoogleraar.

België

In België, bijvoorbeeld, speelt deze kwestie niet omdat er geen wettelijke grens wordt gehanteerd door artsen. Belgische artsen mogen gedurende de gehele zwangerschapstermijn een zwangerschap afbreken als blijkt dat de foetus ernstige aandoeningen heeft. Ook worden artsen daar niet vervolgd door het Belgische OM. ‘We horen dat dat heel goed werkt’, aldus Bekker.

Lees ook
Nieuws Wetenschap ethiek abortus
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.J. Mitra

  arts en jurist, medisch adviseur, Schaijk

  Als ik terugdenk aan mijn colleges Gezondheidsrecht, waarin deze grens van 24 weken ook ter sprake kwam, is deze door de wetgever aangehouden, althans zo werd het toen uitgelegd door de prof, vanwege opvattingen vanuit de beroepsgroep ten aanzien van... levensvatbaarheid van de foetus, die in het algemeen redelijke kansen heeft vanaf 26 weken. Hou dit L-woord nog even in gedachten; we gaan ook even uit van dat de weken goed geteld zijn en een normale ontwikkeling.

  Bovenstaande is een logische gedachtengang. Het niet uitsluiten van abortus om medische redenen boven die grens ook. Dat daarin een soortgelijke denkwijze wordt gevolgd als hoe destijds het recht op euthanasie tot stand kwam is niet onlogisch. Allebei zeer controversieel en natuurlijk met de oorlogstrommel van de gristelijke partijen binnen en buiten het kabinet vertegenwoordigd op de achtergrond.

  De invulling van hoe boven deze grens wordt omgegaan in de uitzonderingen binnen welke het relevant is is een discussie, die te allen tijde voorliggend moet zijn aan het overwegen of de grens van 24 weken moet komen te vervallen, met al wat dit kan betekenen: kan een relatiebeëindiging bij 32 weken dan bijvoorbeeld beëindiging van een verder goed verlopende zwangerschap betekenen?

  Tegelijkertijd is het helder, dat een zwangerschap niet a terme hoeft te komen als de foetus niet levensvatbaar is (intra-uterine vruchtdood, anencephalie en wat mij betreft ook bijvoorbeeld trisomie 18). Ik ben geen neonatoloog of gynaecoloog, maar mij lijkt, op basis van het beschrevene, dat hier reeds een op zich adequaat mechanisme voor in de plaats is. Of het goed functioneert, mede in het licht van defensieve geneeskunde opvattingen, is natuurlijk een andere vraag.

  België is niet Nederland en het is maar de vraag of we wel een juist en objectief beeld hebben van die situatie. Ook kan het geen kwaad dat we hierin ons eigen kader volgen en niet anderen achterna hollen. Laten we beginnen met het proces te stroomlijnen en niet weer nieuwe regels via de wetgever te bedenken. We weten allemaal dat daar niet het inhoudelijke verstand van zaken op medisch gebied ruim vertegenwoordigd is.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.