Meer over abortus

 • KNMG benadrukt belang van toegankelijke en goede abortuszorg

  De KNMG heeft gereageerd op het wetsvoorstel ‘Abortus is zorg’ dat door GroenLinks-PvdA ter internetconsultatie is voorgelegd. Dit wetsvoorstel houdt in dat het uitvoeren van een abortus tot 24 weken zwangerschap uit het strafrecht wordt gehaald en juridisch anders wordt geregeld. Voor de KNMG staat het waarborgen van toegankelijke en kwalitatief goede abortuszorg voorop.

 • Huisartsen blijven zich verzetten tegen verstrekking abortuspil

  Huisartsen die tegen medicamenteuze zwangerschapsafbreking door de huisarts zijn, hebben van zich laten horen in een consultatie over wetgeving die deze bevoegdheid regelt. Volgens hen is bij een meerderheid van de huisartsen geen draagvlak voor deze nieuwe taak en richt de wetgeving zich te veel op een kleine groep die er positief tegenover staat.

 • Huisarts mag straks voor declaratie abortuspil aankloppen bij vaccinatiestichting

  De financiering van medicamenteuze zwangerschapsafbreking via de huisarts zal gaan lopen via de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). Demissionair minister Ernst Kuipers van VWS heeft vele financieringsconstructies overwogen, maar liep steeds aan tegen administratieve lasten of staatssteunproblematiek. En daarom koos hij maar voor de stichting waar huisartsen de vaccinaties tegen griep, pneumokokken en covid-19 declareren.

 • ‘Vrouwen verzetten afspraak abortuszorg door antiabortusdemonstranten’

  Antiabortusdemonstranten belemmeren de toegang tot veilige gezondheidszorg voor vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen. Dat stellen arts-bestuurder Sandra Kroeze en bestuurder Femke van Straaten namens de veertien Nederlandse abortusklinieken. De helft van de vrouwen stelt het bezoek liever uit als er demonstranten staan, wat medische gevolgen kan hebben.

 • Manifest: ‘Haal abortus uit het strafrecht’

  Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt, en beschouwd als normale zorg. Daarvoor pleiten 27 beroepsorganisaties, belangengroepen en politieke partijen in een manifest dat vandaag is aangeboden aan politici in Den Haag.

 • Apotheken in VS mogen abortuspil verkopen

  De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA gaat apotheken toestaan om abortuspillen te verkopen. Daardoor krijgen de Amerikanen makkelijker toegang tot abortus, nadat het hooggerechtshof afgelopen zomer de abortusrechten in de Verenigde Staten juist inperkte.

 • Call Jane

  Het is 1968: Joy (Elizabeth Banks) is zwanger van haar tweede kind. Maar dan blijkt dat ze de bevalling mogelijk niet zal overleven vanwege hartfalen. De wijze waarop het ziekenhuis en de verzamelde artsen (allemaal rokende, witte mannen) haar een abortus ontzeggen is ook nu nog altijd onthutsend.

 • Ook Senaat stemt in met verstrekking abortuspil via de huisarts

  Vrouwen die een ongewenste zwangerschap willen afbreken, kunnen binnen afzienbare tijd ook terecht bij hun huisarts voor een abortuspil. Na de Tweede Kamer stemde dinsdag ook de Eerste Kamer in met de verstrekking van de abortuspil via de huisarts. Een ruime meerderheid steunde een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, dat was ingediend door D66, VVD, PvdA en GroenLinks.

 • Steeds meer vraag naar abortuspillen per post in de VS

  Sinds het Amerikaans Hooggerechtshof op 24 juni 2022 het landelijk recht op abortus schrapte, is het aantal verzoeken om abortuspillen bij non-profitorganisatie Aid Access flink gestegen. Zo blijkt uit een research letter gepubliceerd in JAMA.

 • Senaat wil inzicht in werkdruk abortuspil bij huisarts

  Enkele Eerste Kamerfracties willen weten wat het verstrekken van de abortuspil door huisartsen zal betekenen voor de werkdruk van zowel huisartsen die deze medicamenteuze zwangerschapsafbreking wel als voor degene die deze juist niet willen aanbieden.

 • Abortusartsen VS verlaten ‘republikeinse’ staten

  In veel traditioneel republikeinse staten staat sinds de abortusuitspraak – Roe versus Wade – van het Hooggerechtshof abortuswetgeving op gammele poten; in dertien staten is abortus sindsdien zelfs helemaal verboden. Het kan ook voorkomen dat wetgeving rondom abortus per dag of week veranderd. Vijf abortusartsen vertellen in The Guardian dat deze onzekere situatie hen dwingt om te verhuizen zodat zij hun werk in andere staten voort kunnen zetten.

 • Minder abortussen in 2021, behalve bij jonge tieners

  Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners onder de vijftien vertoont een opvallende toename. Over alle leeftijdsgroepen samen daalde het aantal zwangerschapsafbrekingen juist. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een verslag over zwangerschapsafbrekingen in 2021.

 • ‘Schaf de 24-wekengrens af bij zwangerschapsbeëindiging’

  Hoogleraar foetale geneeskunde Mireille Bekker pleit ervoor om de 24-wekengrens voor zwangerschapsafbreking los te laten vanwege medische redenen. Als ouders vlak voor deze grens te horen krijgen dat de foetus ernstige afwijkingen heeft, moeten zijn nu onder ‘onmenselijke’ tijdsdruk beslissen of ze de zwangerschap doorzetten. Bekker betoogt dit in haar oratie ‘Ongeboren maar niet ongezien’ bij de Universiteit Utrecht.

 • Biden mag Texas niet verplichten medische abortus goed te keuren

  Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat de regering van president Joe Biden de staat Texas niet mag verplichten medische abortussen toe te staan. Texas spande een rechtszaak aan, nadat Biden had gezegd dat dokters door het landelijke (federale) recht beschermd waren om medische abortussen uit te voeren. Ziekenhuizen die de procedure niet zouden uitvoeren, zouden financiering vanuit de overheid kunnen verliezen, meldden Texaanse media.

 • Ruim veertig Amerikaanse klinieken gestopt sinds ‘Roe vs. Wade’

  In de Verenigde Staten zijn zeker 43 klinieken gestopt met het uitvoeren van abortussen sinds het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus te schrappen, en over te laten aan de staten zelf. In de eerste dertig dagen na dit historische vonnis hebben elf Amerikaanse staten alle abortussen of abortussen na zes weken zwangerschap verboden.

 • Biden denkt aan noodtoestand voor volksgezondheid om abortus

  De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn regering gevraagd of hij een noodtoestand voor de volksgezondheid kan afkondigen. Aanleiding is de beslissing van het Amerikaanse hooggerechtshof een streep te zetten door wetgeving die het recht op abortus in het hele land vastlegde.

 • Houd het hoofd koel en het hart warm

  ‘Wat een bijzonder moment. Meer dan twee derde van de Eerste Kamer­leden stemde voor onze initiatiefwet beraadtermijn abortus’, twitterde Corinne Ellemeet (GroenLinks). Op de foto veel stralende gezichten en grote bossen bloemen. Andere initiatiefnemer, D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, reageerde ook razend enthousiast: ‘Terwijl Amerika op het punt staat federaal recht op abortus te schrappen kiest Nederland voor versterking van dat recht. Ons wetsvoorstel om de verplichte vijf dagen bedenktijd voor vrouwen af te schaffen is zojuist in de Eerste Kamer aangenomen!’

 • ‘Koester de Nederlandse abortuszorg’

  Het voortbestaan van abortuszorg in Nederland is kwetsbaar, waarschuwt abortusarts en voorzitter Monique Opheij van het Nederlands Genootschap van Abortus­artsen (NGvA). Volgens haar is het hoog tijd om op te komen voor deze medische expertise en zorg.

 • Ook senaat stemt in met afschaffen bedenktijd voor abortus

  Vrouwen die een abortus willen plegen, hoeven straks niet meer verplicht vijf dagen te wachten voordat zij hun zwangerschap kunnen afbreken. In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer voor een wetsvoorstel dat PvdA, GroenLinks, VVD en D66 samen indienden en dat regelt dat deze bedenktijd wordt afgeschaft.

 • Zó ziet illegale abortus eruit

  Bebloede lakens, armen om een krampende buik, vrouwen eenzaam op een emmer hurkend. In een reeks werken – The Abortion Pastels – toonde de Brits-Portugese kunstenaar Paula Rego onverschrokken de werkelijkheid van vrouwen die een illegale abortus ondergaan.

 • Baas in eigen buik

  Abortus en de wetgeving hieromheen zijn een omstreden onderwerp en daarom woedt er een voortdurend medisch-ethisch debat. In Nederland speelt in het bijzonder de kwestie van de bedenktijd voorafgaand aan een abortus. De meningen over wel of geen bedenktijd zijn verdeeld en soms lijken beide kanten steeds stelliger te worden in hun overtuigingen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.