Meer over ethiek

 • Ethici: ‘Verwacht niet dat AI de zorg per definitie efficiënter maakt’

  In de medische wereld wordt artificiële intelligentie (AI) als veelbelovend gezien omdat het tot meer efficiëntie kan leiden. Maar het is maar de vraag of AI op lange termijn die belofte kan vervullen. Hierover schreef een aantal Nederlandse ethici een commentaar in NPJ Digital Medicine, onderdeel van Nature.

 • De influencerindustrie

  Jonge generaties zijn opgegroeid met sociale media. Ze gebruiken het om te beslissen wat ze willen kopen, waar ze eten en wie ze daten. En ze gebruiken het om informatie over ziekte en gezondheid te vinden.

 • Schrijf je nu in: Toegang tot zorg in tijden van schaarste

  Maak kennis met de ethische principes rondom schaarste, toegepast op de zorg. Ethici van de KNMG geven inzicht in verschillende facetten van schaarste, dat veel verder strekt dan materiële problemen. Vanuit medisch-ethisch perspectief draait het in de kern om het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg.

 • Op weg naar passende zorg

  De meeste patiënten profiteren evident van hun ic-behandeling. Er bestaat echter ook een groep patiënten bij wie het onduidelijk is of de voordelen van ic-behandeling wel opwegen tegen de nadelen.

 • Steeds meer vraag naar abortuspillen per post in de VS

  Sinds het Amerikaans Hooggerechtshof op 24 juni 2022 het landelijk recht op abortus schrapte, is het aantal verzoeken om abortuspillen bij non-profitorganisatie Aid Access flink gestegen. Zo blijkt uit een research letter gepubliceerd in JAMA.

 • Geneticus prof. dr. Hans Galjaard overleden

  Emeritus hoogleraar celbiologie en humane genetica en arts Hans Galjaard is woensdag overleden, 87 jaar oud. De in Leiden geboren Galjaard werd al jong hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was later veelvuldig in de media om onderwerpen op zijn terrein toe te lichten, iets waar hij geknipt voor bleek.

 • Arts in overheidsdienst heeft botsende belangen

  Als arts in dienst van de overheid, heb je de artseneed afgelegd en moet je ook nog de ambtenareneed onderschrijven. Maar er zit wat frictie tussen het dienen van die twee meesters. Dat moet anders.

 • ‘Schaf de 24-wekengrens af bij zwangerschapsbeëindiging’

  Hoogleraar foetale geneeskunde Mireille Bekker pleit ervoor om de 24-wekengrens voor zwangerschapsafbreking los te laten vanwege medische redenen. Als ouders vlak voor deze grens te horen krijgen dat de foetus ernstige afwijkingen heeft, moeten zijn nu onder ‘onmenselijke’ tijdsdruk beslissen of ze de zwangerschap doorzetten. Bekker betoogt dit in haar oratie ‘Ongeboren maar niet ongezien’ bij de Universiteit Utrecht.

 • Brochure ‘Bewust stoppen met eten en drinken’ voor patiënten gelanceerd

  Voor mensen die plannen hebben om te stoppen met eten en drinken als middel om te overlijden publiceert de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde een brochure. Huisarts en onderzoeker Eva Bolt schreef deze naar aanleiding van interviews met mensen die bewust waren gestopt met eten en drinken, én hun naasten en zorgverleners.

 • Ook kind kan orgaandonor zijn

  De meeste kinderen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie kunnen alleen een orgaan van een kind krijgen. Die mogelijkheid is er, maar wordt vaak nog onbenut gelaten. Het nieuwe protocol Kind als donor biedt houvast in deze gevoelige situatie.

 • Kwetsbare waardigheid

  ‘Goede zorg komt maximaal tegemoet aan alle vormen van kwetsbaarheid waarmee patiënten worden geconfronteerd. Het is zorg die, ondanks de kwetsbare toestand van de patiënt, zijn waardigheid respecteert en zoveel mogelijk bevordert.’

 • Ethici waarschuwen: ‘Medische crowdfunding brengt risico’s met zich mee’

  Initiatiefnemers van medische crowdfunding geven soms een te rooskleurig beeld van de slagingskans van een behandeling, waardoor misinformatie onder een breed publiek wordt verspreid. Dit is slechts één van de risico’s van crowdfunding, concludeert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in zijn rapport ‘Medische crowdfunding: een ethische verkenning van online inzamelacties’.

 • Eind goed

  In Eind goed betoogt hoogleraar ethiek Theo Boer dat ook nu nog elk besluit tot euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces. Hij schreef geen pleidooi om euthanasie terug te draaien maar zet desondanks ethische en theologische vraagtekens bij de vanzelfsprekendheid ervan.

 • ‘De palliatieve zorg leed onder de coronacrisis’

  De coronacrisis heeft veel invloed gehad op mensen die palliatieve zorg ontvingen of verleenden. De kwaliteit van de palliatieve zorg heeft ‘te lijden gehad’ van de coronamaatregelen. Tegelijk is er ‘meer maatschappelijke bewustwording’ voor het belang van het bespreekbaar maken van de wensen bij het levenseinde. Deze ambivalentie signaleert de Universiteit voor Humanistiek (UvH) aan de hand van een aantal onderzoeken en rapporten.

 • Ruimere palliatieve zorg nodig voor lijdende kinderen

  Kwetsbare kinderen lijden op dit moment onnodig in de palliatieve fase. De regeling levens­beëindiging gaat daarvoor geen soelaas bieden. Om onnodig lijden te voorkomen moeten de palliatieve mogelijkheden die er nu al zijn worden verbeterd en beter worden ingezet.

 • Bij schaarste gaat de groep voor het individu

  Als de ok-capaciteit schaars is, zijn er verschillende opties om tot keuzes te komen. Van Alphen e.a. pleiten voor een model dat gezondheidswinst voor de gehele samenleving boven het belang van het individu stelt.

 • Mannenmaal

  Het plot van haar roman Mannenmaal geeft Rinske Hillen meteen weg in de eerste pagina’s. Dat getuigt van lef. Het draait om drie personen: kinderarts Wout, zijn vrouw Eva, kunstjournalist, en kunstenaar Ben.

 • Ook bij gevorderde dementie is euthanasie mogelijk

  Artsenfederatie KNMG publiceert deze week het standpunt Beslissingen rond het levenseinde. Artsen die euthanasie bij patiënten met vergevorderde dementie willen uitvoeren, hebben hiermee nu praktische handvatten. Tijdig praten over het levenseinde is voor hen, maar ook voor artsen die dat niet willen, de sleutel.

 • Eigen schuld, niet naar de ic?

  De werkdruk in de zorg neemt schrikbarende vormen aan. De reguliere zorg wordt opnieuw afgeschaald. Daarmee nemen ook de frustraties toe. Onder zorgpersoneel natuurlijk, dat gevraagd wordt om opnieuw extra diensten te doen. Maar ook onder patiënten die op de wachtlijst staan voor een operatie, die steeds maar weer wordt uitgesteld.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.